(ΗΜΑΣΤΑΝ) ΣΤΟ 94%! 

ΣΤΟ 94%!

 

 

Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία σε σχετική της έρευνα, διαπιστώνει ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται στο 94% της αγοραστικής δύναμης του μέσου Ευρωπαίου. Σύμφωνα με την έρευνα οι πιο εύποροι της Ε.Ε. των «27» είναι, με διαφορά, οι Λουξεμβούργιοι με αγοραστική δύναμη η οποία βρίσκεται στο 276%(!) του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έπονται Ιρλανδοί (135%) και Ολλανδοί (134%). Η αγοραστική δύναμη των Γερμανών, των Άγγλων, των Αυστριακών, των Δανών, των Σουηδών, των Φινλανδών και των Βέλγων είναι μεταξύ 110% και 130%. Η αγοραστική δύναμη των Ισπανών  αντιστοιχεί στο 103% και των Ιταλών στο 102%. Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά πάνω από το 90%, βρίσκεται η αγοραστική δύναμη των Κυπρίων (96%), των Ελλήνων (94%) και των Σλοβένων (91%), ενώ η  αγοραστική δύναμη Τσέχων, Μαλτέζων, Πορτογάλων και Σλοβάκων βρίσκεται μεταξύ 70% και 90% .