ΟΙ «ΑΡΙΘΜΟΙ» ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ! 

ΟΙ «ΑΡΙΘΜΟΙ» ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!

 

 Σύμφωνα με έρευνα εισοδήματος της ΕΣΗΕ., το 20% του πληθυσμού της χώρας μας( 2.186.869 άτομα ή 832.975 νοικοκυριά) απειλείται από φτώχεια.

 

Σύμφωνα με την ΕΣΗΕ το «ισοδύναμο»της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.480 Ευρώ /άτομο και 13.608 Ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά. (Το μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα ανέρχεται σε 12.764 Ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 22.243 Ευρώ.)

 

Ο φτωχός πληθυσμός αποτελείται από:1)Τα μέλη των νοικοκυριών που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (67%) 2)Μη εργαζομένους (64%)3)Τα μέλη των νοικοκυριών που μένουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές (63%) 4)Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά (52%)5)Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά (48%) 6)Εργαζόμενους (36%) και 7)Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και με ένα, τουλάχιστον, εργαζόμενο μέλος (34%).

 

Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά από 0-17 ετών ανέρχεται σε 23% , για τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ν υπολογίζεται σε 22%, ενώ το ποσοστό κινδύνου φτώχειας των ανέργων φθάνει το 37%. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες (21% και 20% αντίστοιχα).

 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη μείωση της φτώχειας:Το 71,2% των φτωχών έχει, μόλις, ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση !Το 42% αυτών που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο ή δεν έχουν ολοκληρώσει καν το δημοτικό απειλείται από φτώχεια!

 

Οι ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται, ιδιαιτέρως από φτώχεια είναι: α) Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και με τουλάχιστον ένα εργαζόμενο μέλος (52%) β) Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη (44%) γ)Άνδρες άνεργοι (39%) δ)Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και πάνω (31%)ε)Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη (29%) στ)Μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί (27%) ζ)Νοικοκυριά με 2 ενήλικες  και με δύο εξαρτώμενα παιδιά (27%) η)Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με μέλος θηλυκό(27%) θ)Νέοι και νέες ηλικίας 16 έως 24 ετών (24%)