ΤΑ (ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ) ΕΥΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ MARC! 

ΤΑ (ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ) ΕΥΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ MARC!

 

 

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων MARC, για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ διεξήγαγε έρευνα από 8-12 Φεβρουαρίου σε πανελλαδικό δείγμα 809 επιχειρήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Προκύπτει ότι:                                                                                            

 

 1) Αυτό που πλήττεται περισσότερο από την κρίση είναι η απασχόληση, με την εξέλιξη της να επιβεβαιώνει προβλέψεις για απώλεια τουλάχιστον 100.000 θέσεων εργασίας το 2ο εξάμηνο του 2009. (Το 18,9% των επιχειρήσεων προχώρησε σε μείωση των θέσεων εργασίας κατά έναν εργαζόμενο).Το 21,1% των επιχειρήσεων μείωσε,λοιπόν,το προσωπικό τους, ενώ μόλις το 2,2% προχώρησε σε αύξηση των θέσεων εργασίας τους το 2ο εξάμηνο του 2009. Η απώλεια θέσεων εργασίας εμφανίζεται με εντονότερο ρυθμό στη μεταποίηση και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Υπάρχει, πάντως, μια μικρή βελτίωση των προσδοκιών ως προς την εξέλιξη της απασχόλησης το 1ο εξάμηνο 2010, αν και υπολογίζεται ότι είναι επισφαλείς 60.000 θέσεις εργασίας τους επόμενους 6 μήνες. Η βελτίωση, επομένως, των προσδοκιών πρέπει να αποδοθεί  στην μη ύπαρξη ευελιξίας των επιχειρήσεων ως προς τον περαιτέρω περιορισμό θέσεων εργασίας.

 

2)Το 71,8% δήλωσε ότι η θέση της επιχείρησής τους επιδεινώθηκε το 2ο εξάμηνο του 2009. Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (55,4%) προβλέπουν κι άλλη επιδείνωση το 1ο εξάμηνο του 2010.

 

3) Το 70,7% των επιχειρήσεων είδε το τζίρο τους να συρρικνώνεται το 2ο εξάμηνο του 2009, με τα σημαντικότερα προβλήματα να παρατηρούνται στη μεταποίηση και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Παραπάνω από 8 στους 10 επιχειρηματίες εμφανίζονται απαισιόδοξοι ως προς την εξέλιξη του τζίρου των επιχειρήσεων το 1ο εξάμηνο του 2010, με το 53,2% προβλέπει περαιτέρω μείωση και το 28,1% θεωρεί ότι ο τζίρος θα παραμείνει στα σημερινά χαμηλά επίπεδα.

 

4) Περισσότεροι από 7 στους 10 επιχειρηματίες είδαν τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους να μειώνεται το 2ο εξάμηνο του 2009, ( με προεξάρχοντες τους κλάδους του εμπορίου και της μεταποίησης). Το 80% μάλιστα των ερωτηθέντων έχει χαμηλές προσδοκίες ως προς την εξέλιξη της ζήτησης το αμέσως επόμενο εξάμηνο, προβλέποντας είτε τη συντήρηση της σημερινής κατάστασης(27,7%), είτε τον περαιτέρω περιορισμό της ζήτησης (52,2%).

 

5)Το 74,7% των επιχειρήσεων ομολογεί περιορισμό στην ρευστότητα ( Στις επιχειρήσεις μεταποίησης ξεπερνά το 80%).Περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπουν  ότι η κατάσταση της ρευστότητας δεν πρόκειται να βελτιωθεί το 1ο εξάμηνο του 2010. 

 

6)Οι  7 στις 10 επιχειρήσεις μείωσαν τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές τους το 2ο εξάμηνο του 2009, ενώ το 54,1% προβλέπει περαιτέρω μείωση κατά το 1ο εξάμηνο του 2010.

 

7) Μόλις το 4,9% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αύξηση των επενδύσεων το τελευταίο εξάμηνο, ενώ μόνο το 8% των ερωτηθέντων προβλέπει αύξηση των επενδύσεων τους επόμενους 6 μήνες.

 

8)Το 75,9% θεωρούν ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν είναι ασφαλή, με την μεγαλύτερη ανασφάλεια να παρατηρείται στις μικρότερες επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους. Μόνο το 57,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι καταβάλουν πάντα έγκαιρα και χωρίς δυσκολία τις εισφορές τους, το 34,4% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ και ένα 4,9% δηλώνει πλήρη αδυναμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ. Μεγαλύτερη μάλιστα αδυναμία ανταπόκρισης στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις επιδεικνύουν οι μικρότερες επιχειρήσεις, που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 100.000 Ευρώ.