ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με την HELLASTAT  Α.Ε. οι Ελληνικές επιχειρήσεις βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις τους όσον αφορά τις πωλήσεις και τα κέρδη .

 

Στην ετήσια επισκόπηση που πραγματοποιεί η εν λόγω Εταιρεία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις συνολικά και η οποία βασίζεται στην «ανάγνωση»35.000 ισολογισμών με γνώμονα τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα,επισημαίνονται:

 

1)       Ο μέσος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων εκτιμάται για το 2006 στο 6.9%-έναντι 1,7% το 2005-ξεπερνώντας ακόμη και την προολυμπιακή περίοδο( 2002-2004) όπου η αύξηση ήταν 4,2% ετησίως.Η άνοδος αφορά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων με το 65% να εμφανίζει ενίσχυση των πωλήσεων από το 2005.

 

2)       Τα καθαρά κέρδη-προ φόρων- αυξήθηκαν το 2006 με μέσο ρυθμό 11,3%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο ετήσιο ρυθμό των τελευταίων πέντε χρόνων που ήταν 2,5%.Επιπλέον, το 56% των επιχειρήσεων βελτιώνει τα καθαρά αποτελέσματα το 2006 ( έναντι 49% το 2005 και 54% το 2003),ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι κερδοφόρες επιχειρήσεις το 2006 αντιπροσωπεύουν το 65% του δείγματος ξεπερνώντας την αρνητική πορεία των αμέσως προηγούμενων χρόνων.