ΡΥΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το γεγονός:

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας τη; Ελλάδος τα δάνεια των Τραπεζών προς τις επιχειρήσεις εμφανίζουν επιτάχυνση από πέρυσι το καλοκαίρι. Τα δάνεια των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 18,7% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο του 2007 έναντι αύξησης 13,2% τον Οκτώβριο και 11,9% τον Ιούνιο. ( Κατά την ίδια περίοδο, ο ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά σε ετήσια βάση επιβραδύνθηκε στο 18,8% τον Νοέμβριο από 23,9% τον Ιούνιο του 2007).

 

 

Σε δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας»( 2.3.08) αναφέρεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 0,25% και επιχειρείται μια ερμηνεία του γεγονότος που αναφέραμε. Ο συντάκτης της σχετικής αναφοράς επιχειρεί μια ερμηνεία αναζητώντας τις απόψεις στελεχών των Τραπεζών.

 

Κατατέθηκαν οι εξής ερμηνείες:

 

Α) Οι επιχειρήσεις δανείζονται μεγαλύτερα ποσά από όσα χρειάζονται για να έχουν αυξημένη ρευστότητα στην περίπτωση που η κατάσταση χειροτερεύσει.( μεσομακροπρόθεσμα δάνεια)

 

       Β)Στην αγορά υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Πολλοί πελάτες των επιχειρήσεων πληρώνουν με μεταχρονολογημένες επιταγές-ακόμη και δωδεκάμηνης διάρκειας! -με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να δανείζονται για να «καλύψουν» τους πελάτες τους.( δάνεια κίνησης).Η ασυνέπεια, επίσης, του Δημοσίου ( π.χ. στις κατασκευαστικές ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις) ωθεί στον δανεισμό!

 

       Γ) Ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις που είτε δεν μπορούσαν να δανειστούν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας της κρίσης, είτε θεώρησαν πολύ ακριβό τον δανεισμό με ομόλογα- προτίμησαν τον τραπεζικό δανεισμό, με αποτέλεσμα να δώσουν ώθηση στα επιχειρηματικά δάνεια.

 

       Δ) Οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκα να δανειστούν για να τα «βγάλουν πέρα» με την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, οι οποίες εμφανίζουν αύξηση περισσότερο από 30% και

 

       Ε)… αυτή η επιτάχυνση που παρατηρείται στα επιχειρηματικά δάνεια, είναι απλώς μια απόδειξη ότι η περίφημη Aνάπτυξη του 3,6% κατά το β΄εξάμηνο του 2007 αποτελεί…εικονική πραγματικότητα!

 

 

Δεν έχουμε αυτή την στιγμή τα επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται για να εκφράσουμε άποψη για τις αιτιάσεις που μόλις διαβάσατε! Γενικώς, φυσικά, είναι δεκτό ότι τα δάνεια είναι επιτρεπτά μόνο για την χρηματοδότηση επενδύσεων και είμαστε περίπου σίγουροι ότι αυτή η επιτάχυνση στον δανεισμό δεν οφείλεται σε αυτό. Κατά συνέπεια, το φαινόμενο- είτε έχει να κάνει με μια παροδική, είτε με μια μονιμότερη δυσκολία-αποτελεί «καμπανάκι κινδύνου» και επιτάσσει ψύχραιμες μεν, αλλά ειλικρινείς και προσεκτικές εκτιμήσεις.