ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

Η ποσοστιαία κατανομή των ΜΜΕ στην Ευρώπη των «15»-με στοιχεία του 2003-βρίσκει την Ελλάδα να έχει το 4,1% επί του συνόλου των επιχειρήσεων και την 6η θέση στην σχετική κατάταξη! Στην πρώτη θέση βρίσκουμε την Ιταλία, καθώς, οι 24 στις 100 ΜΜΕ της Ευρώπης των «15» βρίσκονται σε αυτή την χώρα!  Ακολουθούν η Γερμανία με 16,1%, η Ισπανία με 14,3%, η Γαλλία με 13,4% και το Ην.Βασίλειο με 11,9%

 

Η κατανομή των ΜΜΕ στις Περιφέρειες της χώρας μας -τα στοιχεία από την ΕΣΥΕ:2002-δίνουν στην Αττική την πρωτοκαθεδρία με 34,9%! Η Αττική, μαζί με την Κ. Μακεδονία έχουν το 52,4% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Ακολουθούν, σε απόσταση, η Θεσσαλία με 6%, η Κρήτη με 5,8% και η Δ.. Ελλάδα με 5,3! Η Περιφέρεια Ιονίων νήσων κατέχει το ικανοποιητικό 3,1%-ποσοστό ίσο με της Περιφέρειας Ηπείρου-και πάνω από τις Περιφέρειες Β. Αιγαίου και Δ. Μακεδονίας. Όσον αφορά τον τζίρο, το 66,5% (!)πραγματοποιείται στην Αττική και το 11,5% στην Κ. Μακεδονία. Τα Ιόνια νησιά έχουν το 1% του τζίρου-όσο και η Δ.Μακεδονία-και είναι πάνω από το Β.Αιγαίο ( 0,8%) Παρατηρούμε , επίσης,στο διάγραμμα που δείχνει την κατανομή των ΜΜΕ επιχειρήσεων ανά κλάδο, ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο( 34,9%) και ακολουθούν οι επιχειρήσεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωσης και εμπορικές δραστηριότητες(12,8%), ξενοδοχεία και εστιατόρια(11,8%), Κατασκευές(11,2%) και μεταποίηση( 11%).

 

Οφείλουμε να σημειώσουμε, τέλος, ότι όσον αφορά την νομική τους μορφή οι επιχειρήσεις είναι στην τεράστια πλειοψηφία τους προσωπικές( και ιδιαίτερα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο!).