ΤΟ 20% ΖΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΌΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΤΟ 20% ΖΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΌΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!

 

 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή δημοσκόπηση «Ευρωβαρόμετρο» περίπου 80 εκατ. Ευρωπαίοι – δηλαδή το 16% του πληθυσμού της ΕΕ- ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας! Από την εν λόγω έρευνα διαπιστώνεται, επίσης, ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο άσχημα για την Ελλάδα: Το 20% του πληθυσμού της Ελλάδας- έναντι 16% του πληθυσμού της ΕΕ- ζει  κάτω από το όριο της φτώχειας! Στο ερώτημα:”Με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας, πόσο εύκολα ή δύσκολα τα «βγάζετε πέρα» με τις οικονομικές σας υποχρεώσεις;” το 54% των Ελλήνων απάντησε ότι τα καταφέρνει “μέτρια”, το 35% ότι τα καταφέρνει “δύσκολα” και το 11% “εύκολα”.(Τα «ευρωπαϊκά ποσοστά», αντιστοίχως, ήταν:  56% “μέτρια”, 12% “δύσκολα” και 30% “εύκολα”) Τo 84% των Ελλήνων- έναντι 73% των Ευρωπαίων- θεωρεί ότι η φτώχεια είναι διαδεδομένο πρόβλημα στη χώρα.

 

Άλλα σημαντικά ευρήματα:

 

α) Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η φτώχεια ως κοινωνικό φαινόμενο οφείλεται στην μεγάλη ανεργία(το 52%) και το ποσοστό των χαμηλόμισθων(49%).Οι ανεπαρκείς συντάξεις( 29%), αλλά και οι τα υπερβολικά νοίκια(26%) θεωρούνται, επίσης, σημαντικοί παράγοντες!

 

β) Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η φτώχεια ως ατομικό φαινόμενο οφείλεται στην έλλειψη εκπαίδευσης, κατάρτισης (37%) κι είναι  “κληρονομούμενη” (25%).Δεν είναι, όμως, λίγοι και αυτοί που πιστεύουν ότι                η τοξικομανία (23%) αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες φτώχειας σε «ατομικό» επίπεδο. γ)Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι πιο κοντά στο όριο της φτώχειας βρίσκονται οι άνεργοι (56%), οι ηλικιωμένοι (41%) και οι άνθρωποι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χωρίς κατάρτιση ή επαγγελματικά προσόντα (31%). δ) Το 87% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η φτώχεια περιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγαση, οι οκτώ στους δέκα αισθάνονται ότι η φτώχεια περιορίζει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην δια βίου εκπάιδευση. Το 60%  των Ευρωπαίων πιστεύει, τέλος, ότι η φτώχεια επηρεάζει την πρόσβαση στην βασική σχολική εκπαίδευση.