ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ! 

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!

 

Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα γίνεται με βάση έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας σε επτά επί μέρους παραμέτρους και επιχειρείται η κατάταξή της ανάμεσα σε 183 χώρες ανά παράμετρο. Σε σύγκριση με το 2009 υπάρχει επιδείνωση της θέσης της χώρας στις έξι από τις επτά παραμέτρους! Η Ελλάδα, πάντως ,βρίσκεται σε καλό επίπεδο όσον αφορά τις πολεοδομικές άδειες, το κλείσιμο της επιχείρησης και τη φορολογία(!), ενώ στα της έναρξης μιας επιχείρησης και στη μεταβίβαση ακινήτου δεν παίρνει καλό «βαθμό»!

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1.Στην έναρξη της επιχείρησης, χρειάζονται 15 διαδικασίες( με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ να είναι στις 5,7!) και19 ημέρες(έναντι 13), ενώ, το κόστος ίδρυσης ανέρχεται στο 10,9% του κατά κεφαλή εισοδήματος(έναντι 4,7%) και το ελάχιστο Κεφάλαιο στο 21,4% του κατά κεφαλή(έναντι 15,5%).Τα στοιχεία αυτά τοποθετούν τη χώρα μας στην 140η θέση (Ήταν στην 130η το 2009)

 

2.Στην μεταβίβαση ακινήτου κατέχουμε την 107η Θέση( Ήμασταν στην 104η το 2009) και υστερούμε σημαντικά στον αριθμό των διαδικασιών( Στην Ελλάδα χρειάζονται 11 βήματα και στις χώρες του ΟΟΣΑ ,κατά μέσον όρο, 4,7!)

 

3.Στις αποζημιώσεις-καταγγελίες συμβάσεων  υστερούμε ξανά, σε σημαντικό βαθμό στις διαδικασίες και τον απαιτούμενο χρόνο( 39 διαδικασίες και 819 ημέρες, έναντι 30,6 διαδικασιών και 462,4 ημερών)Εδώ, κατέχουμε την 89η θέση(Κατείχαμε την 86η)

 

4.Στο διασυνοριακό εμπόριο έχουμε απολέσει 6 θέσεις(Βρισκόμαστε στην 80η).Υστερούμε σημαντικά στις μέρες που απαιτούνται για τις εξαγωγές( 20 μέρες έναντι 10,5), στο κόστος εξαγωγής( 1153 δολ/κοντέϊνερ έναντι 1089,7) και στον απαιτούμενο χρόνο για εισαγωγές( 25 ημέρες έναντι 11).

 

5.Στη φορολογία κατέχουμε την 76η θέση, αλλά «χάσαμε» 11 θέσεις μέσα σε ένα χρόνο! Το εντυπωσιακό είναι ότι η συνολική επιβάρυνση(% των κερδών) είναι 47,4% στη χώρα μας έναντι 44,5%, παρά το ότι ο φόρος επί των κερδών είναι 13,9% έναντι 16,8%.Η προβληματική συνολική επιβάρυνση προκύπτει από το ότι οι (ασφαλιστικές) εισφορές στην Ελλάδα είναι 31,7% (έναντι 24,4%!)

 

6 .Στις πολεοδομικές άδειες κατέχουμε την 50η θέση(Κατείχαμε την 47η) με κόστος αισθητά μικρότερο από εκείνο του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ και χωρίς ουσιαστική διαφορά στον απαιτούμενο χρόνο

 

7.Στο κλείσιμο επιχείρησης ήμασταν και παραμένουμε στην 43η θέση