ΤΟ 54% ΕΙΧΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΤΟ 54% ΕΙΧΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ!

 

Σύμφωνα με τις αναλύσεις ισολογισμών των ελληνικών επιχειρήσεων από την ICAP, η οποία πραγματοποίησε έρευνα σε 4100 ισολογισμούς  του 2009( που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των εταιρειών Α Ε και ΕΠΕ που υποχρεώνονται να δημοσιεύουν ισολογισμούς), τα έσοδά τους παρουσίασαν απώλειες πάνω από 7 δις. ευρώ σε σχέση με το 2008. Από τις 10 πρώτες σε κύκλο εργασιών επιχειρήσεις το 2009 οι7 είχαν πτώση σε σχέση με το 2008. Από τις 10 πιο κερδοφόρες της χώρας μόνον οι έξι είχαν αύξηση κερδών και οι υπόλοιπες βρέθηκαν στη δεκάδα με μειωμένα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2008.

 

Σύμφωνα με την ICAP  ο στόχος πολλών εταιρειών να συγκρατηθούν τα κόστη απέδωσε με αποτέλεσμα τα κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να εμφανίζουν μείωση(μόνο) κατά 7%. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, προσπαθούν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς- κι ενώ δυσκολεύονται στο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους- να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους και το κάνουν με επιτυχία! Το ότι οι καιροί είναι δύσκολοι φαίνεται και εκ του ότι η αύξηση του μέσου όρου της προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων κατά 13 ημέρες ( 107 ημέρες από 94 το 2008) σε συνδυασμό με το μέσο όρο εξόφλησης προμηθευτών ( που είναι 80 ημέρες) επιβαρύνει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

 

Άλλες σημαντικές «ανακαλύψεις»:

 

 Α)Το 54% των 4.100 εταιρειών είχε το 2009 αρνητική μεταβολή, δηλαδή παρουσίασε χειροτέρευση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους σε σχέση με το 2008. (Αναμένεται η κατάσταση να χειροτερέψει)

 

Β)Το 26% των 4.100 επιχειρήσεων είναι ζημιογόνο σε επίπεδο κερδών EBITDA και το 36% αυτών είναι ζημιογόνο σε επίπεδο Κερδών προ Φόρων. Η εναλλακτική λύση του μακροπρόθεσμου δανεισμού δεν φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση για τις εταιρείες, κυρίως λόγω της επιφυλακτικότητας των Τραπεζών.

 

Γ) Η βιομηχανία είχε και το 2009 (όπως και το 2008) την πιο έντονη μείωση κερδών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται συνολική μείωση του τζίρου κατά 18,7%, αλλά και μεγαλύτερη αύξηση δαπανών, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη προ φόρων να παρουσιάζουν μείωση κατά 40% και τα EBITDA κατά 11,5% (Δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.)

 

Δ)Καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο κλάδος των Υπηρεσιών ο οποίος σημείωσε σχετικά μικρή μείωση του τζίρου κατά 2,5%. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, οδηγεί σε μάλλον «ανεπαίσθητο» περιορισμό των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 1,5%. (Στην ανάλυση δεν έχει συμπεριληφθεί η Δ.Ε.Η.)