ΤΟ «ΜΑΥΡΟ» 2009 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ! 

ΤΟ «ΜΑΥΡΟ» 2009 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ!

 

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ οι επενδυτικές δαπάνες στη βιομηχανία, ήταν στη χώρα μας μειωμένες κατά 44,4% το 2009, σε σχέση με το 2008!Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση αφορά όλους τους κλάδους και ότι είναι εντονότερη: στα μη Μεταλλικά ορυκτά(-62,1%), στην Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%), στην Ένδυση-Υπόδηση(-42,5%) και τα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός (-40,9%).Αντιθέτως, μικρότερη σε έκταση πτώση( -18,7%) παρουσιάσανε οι επενδυτικές δαπάνες στα Χημικά προϊόντα.

 

Η πορεία των επενδύσεων το 2009 τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη ήταν, επίσης, πτωτική και, εκτιμάται πτώση της αξίας της επενδυτικής δραστηριότητας κατά 18,1% και 22% αντίστοιχα για τις δύο ζώνες.

 

Αισιόδοξα είναι, όμως, τα μηνύματα για το 2010 .Η πρόβλεψη είναι ότι οι επενδύσεις στη Βιομηχανία το 2010 θα αυξηθούν κατά 6,8%.Η μικρή αυτή διαφαινόμενη ανάκαμψη δεν αντισταθμίζει, φυσικά, την πολύ μεγάλη πτώση του 2009,αλλά δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η πρόβλεψη για επενδυτικές δαπάνες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη είναι ότι θα μειωθούν οριακά, κατά 0,9% και 0,8% αντίστοιχα.