ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ»(SALES PROMOTION)   Το Υπουργείο Ανάπτυξης  απέστειλε σχέδιο αγορανομικής διάταξης σε αλυσίδες σουπερμάρκετ και βιομηχανικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις στο οποίο προβλέπεται η κατάργηση  της προσφοράς ενός προϊόντος (π.χ. 1+1) για μακρύ χρονικό διάστημα και οι προσφορές μη ομοειδών. Τα τελευταία χρόνια όπου οι «προσφορές» κυριάρχησαν στα ράφια των σουπερμάρκετ, παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλοί καταναλωτές να αγοράζουν «προσφορά» και όχι προϊόν. Η εκτίμηση του Υπουργείου είναι ότι με την αλλαγή του συστήματος προσφορών, οι επιχειρήσεις θα μετατοπίσουν τον ανταγωνισμό τους από την προσφορά στην τιμή και θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών. Στην αγορανομική διάταξη, προβλέπονται: 1) Στις πινακίδες των συσκευασμένων απορρυπαντικών που προορίζονται για πλυντήρια ρούχων, εκτός από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης, θα αναγράφεται επιπλέον ο συνολικός αριθμός πλύσεων ή συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων 2) Στις πινακίδες τροφίμων, ποτών και άλλων εισαγόμενων προϊόντων που προσφέρονται σε κλειστή συσκευασία πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η βασική τιμή της μονάδας μέτρησης και της μονάδας συσκευασίας των προϊόντων, καθώς και η νέα τιμή της προωθητικής ενέργειας* αντίστοιχα.(μετά την «προσφορά») 3) Κάθε προωθητική ενέργεια να έχει καθορισμένο χρόνο ισχύος, που δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα και να επαναλαμβάνεται, για το ίδιο προϊόν, ως τρεις μήνες τον χρόνο. 3) Προκειμένου για επώνυμες και κλειστές συσκευασίες προϊόντων, που διατίθενται μέσω προωθητικών ενεργειών, απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου τους ως μεμονωμένων προϊόντων. 4) Κάθε εμπορική πρακτική μέσω της οποίας επιδιώκεται, μαζί με το προϊόν της κύριας συναλλαγής, να προσφέρεται ως δώρο και άλλο προϊόν ανόμοιο προς το βασικό προϊόν συναλλαγής και το οποίο δεν εμπορεύεται ο προμηθευτής ή λιανέμπορος που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής, απαγορεύεται ρητά. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο λιανέμπορος εμπορεύεται το ανόμοιο προϊόν, τότε στην πινακίδα λιανικής πώλησης πρέπει να αναγράφεται και η αξία αυτού του προϊόντος. 5) Σε όλες τις προωθητικές ενέργειες η πινακίδα λιανικής πώλησης πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και συγκριτικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή μονάδος, συσκευασίας κ.λ.π. πριν και μετά την προωθητική ενέργεια

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ» ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ *

 

ΠΡΟΪΟΝ Α΄ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ

 

Κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται, π.χ., φθηνότερα κατά 0,15 ευρώ ή με έκπτωση 0,15 ευρώ

 

ΠΡΟΪΟΝ Β΄ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ

 

Κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως δώρο

 

ΠΡΟΪΟΝ Γ΄ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ

 

Κάθε πολυσυσκευασία που περιέχει περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι αυτή πωλείται ως εμπεριέχουσα μία ή περισσότερες συσκευασίες δώρο ή προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή».

 

ΠΡΟΪΟΝ Δ΄ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ

 

Κάθε μεμονωμένο προϊόν κύριας συναλλαγής σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται μαζί με άλλο προϊόν δώρο, ανόμοιο προς το κύριο προϊόν συναλλαγής, υπό τη δεσμευτική όμως προϋπόθεση ότι το προϊόν δώρο το εμπορεύεται ο προμηθευτής του κυρίως προϊόντος ή ο λιανέμπορος