ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ! 

Η υπουργός Οικονομίας, ανακοίνωσε στις 08/03/2010 δυο νέα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ επισημαίνοντας ότι οι τελικές προδιαγραφές κ.λ.π.. θα προσδιοριστούν από το Δ.Σ. του ΤΕΜΠΜΕ.

 

·          Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Καλύπτονται, με εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα τραπεζικά δάνεια, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι να στηριχτούν βιώσιμες επιχειρήσεις, για τις οποίες, όμως, σήμερα έχει σταματήσει η ροή πιστώσεων επειδή δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές, θα καταστεί δυνατόν, με χαμηλότοκο δάνειο μέσω ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώσουν  το σύνολο των υποχρεώσεών τους προς την Εφορία και τους Ασφαλιστικούς Φορείς. , αποκτώντας ξανά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα .Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δισεκ. Ευρώ και αφορά οφειλές επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010. Το πρόγραμμα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των εταιρικών μορφών που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκ. Ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληματικές, Το ανώτατο ύψος δανείου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το κατώτατο σε 5.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά τα οποία οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους, Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%, ενώ για δάνεια άνω των 40.000 Ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

 

·          Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών κ.λ.π. κι ελπίζεται ότι θα δώσει πνοή ρευστότητας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς πρώτων υλών κ.λ.π. όσο και προς τους προμηθευτές που σήμερα είτε πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση είτε έχουν παγιδευτεί με ακάλυπτες επιταγές. Ο συνολικός προϋπολογισμός και αυτού του προγράμματος είναι 1 δισεκ. ευρώ και η λήξη του είναι σε δύο περίπου χρόνια από τώρα, δηλαδή μέχρι 31.12.2011. Οι Δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις, το ύψος του δανείου, η διάρκεια του και το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ είναι όπως στο πρόγραμμα κάλυψης ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στους προμηθευτές βάσει τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών.