ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

 

Για την «κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών”

 

 

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

΄Εχοντας υπόψη:

 

 

1.-Τον Ν. 2160/93 (τ. Α 118) “Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις και κυρίως   της  παρ. 5  του άρθρου 6 αυτού.                                                                               

 

2.-Την παρ.2 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 459/93 (τ. Α 193) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

 

3.-Το άρθρο 2 του Π.Δ. 27/96 (τ. Α 19) “περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού-Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 (τ. Α 241) “Διατήρηση Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης”.

 

4.-Την υπ’ αρ. 389/30-8-2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

5.-Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

 

Μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

΄Αρθρο 1

 

Μορφές ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων

 

 

 

1.-Τα Ενοικιαζόμενα  Δωμάτια  και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα των εδαφίων  β και γ του στοιχ.Β της παραγρ.1 του άρθρ.2 του Ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2741/99 (τ.Α΄199) «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», (σε συντομογραφία Ε.Δ και Ε.Ε.Δ)  διακρίνονται στις ακόλουθες λειτουργικές  μορφές:

 

α-Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων και κατ’ εξαίρεση μέχρι 15 δωματίων προκειμένου για ήδη υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα. Ως υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα  νοούνται όσα είχαν το ειδικό σήμα ΕΟΤ μέχρι και την 28-9-99, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2741/99. 

 

β.-Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα διαμερίσματα σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων

 

λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματίων και καθιστικών.

 

γ.-Μικτή μορφή ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων, υπολογιζομένων ως ανωτέρω εδάφ.β

 

 

2 –Κατηγορίες (τάξεις) Ε.Δ και  Ε.Ε.Δ.

 

Τα Ε. Δ και Ε.Ε. Δ κατατάσσονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, με βάση σύστημα λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων, δηλ. συστήματος αστέρων, αποκαλούμενο ειδικά προκειμένου περί Ε..Δ και Ε.Ε.Δ “σύστημα κλειδιών”, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού. Η κατάταξη σε κατηγορίες κλειδιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 και επ. του παρόντος διατάγματος.

 

΄Αρθρο 2

 

Κριτήρια κατάταξης-Διακρίσεις κριτηρίων

 

1.-Τα κριτήρια κατάταξης διακρίνονται σε :

 

α.-ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις κατηγορίες κλειδιών

 

β.-ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών και

 

γ.- βαθμολογούμενα κριτήρια.

 

Οι ως άνω διακρίσεις  ισχύουν και για τα κριτήρια των Ενοικιαζομένων Δωματίων  όσο και για τα κριτήρια  των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων.

 

 

2.- Κριτήρια κατάταξης Ενοικιαζομένων  Δωματίων

 

α.-Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις κατηγορίες κλειδιών  των Ενοικιαζομένων Δωματίων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

3

 

 

        1.  ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

 

1.       Σταθερές κλίνες ίσες με τη δυναμικότητα του δωματίου

 

2.       Διαστάσεις κλίνης 1 ατόμου : 1,00Χ2,00    2 ατόμων 1,40Χ2,00

 

3.       1 τουλάχ. Κομοδίνο σε μονόκλινο και δίκλινο δωμάτιο, 2 κομοδίνα σε τρίκλινο

 

4.       Καθρέφτης επίτοιχος ή στο ερμάριο

 

5.       Μικρό Τραπέζι ή τουαλέτα

 

6.       Ένα κάθισμα ανά κλίνη

 

7.       Ενας πάγκος ή σκαμνί αποσκευών

 

8.       Χαλιά στο δάπεδο κατά τη χειμερινή περίοδο

 

9.       Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτομο

 

10.    Φωτιστικό στη βεράντα (αν υπάρχει)

 

11.    Ένα τραπέζι και ένα κάθισμα ανά κλίνη στη βεράντα (αν υπάρχει)

 

12.    Ικανοποιητική συσκότιση με κουρτίνες ή σκούρα (πατζούρια)

 

13.    Χορήγηση σαπουνιού και χαρτιού υγείας (1 +1)

 

14.    Χορήγηση εντομοαπωθητικού

 

15.    Ερμάριο τουλάχ. 0.50μ ανά άτομο

 

 

 

        2.  ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

1.       Ένα στρώμα ανατομικό (με ελατήρια) ανά κλίνη

 

2.       Δύο μαξιλάρια ανά άτομο

 

3.       Μαξιλαροθήκες

 

4.       Δύο σεντόνια ανά κλίνη

 

5.       Μία κουβέρτα βαμβακερή ανά κλίνη

 

6.       Δύο κουβέρτες μάλλινες ή παπλώματα ανά κλίνη

 

7.       Μία πετσέτα προσώπου και λουτρού ανά άτομο

 

 

 

        3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

 

1.       Νιπτήρας.

 

2.       Λεκάνη και καζανάκι

 

3.       Μπαταρία ντους επίτοιχη με κατάλληλη διαμόρφωση και αποχέτευση δαπέδου.

 

4.       Καθρέφτης επίτοιχος και εταζέρα

 

5.       Φωτιστικό σώμα

 

6.       Καλάθι αχρήστων με κάλυμμα και πιγκάλ

 

7.       Αγκιστρα πετσετών και ενδυμάτων.

 

8.       Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουσιέρας.

 

9.       Σκαμνάκι.

 

10.    Ταπέτο δαπέδου.

 

11.    Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός.

 

12.    Ποτήρια νερού.

 

 

4.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.       Παροχή κρύου και ζεστού νερού όλο το 24ωρο σε λουτρά και κοινόχρηστες κουζίνες

 

2.       Θέρμανση το χειμώνα σε όλους τους χώρους

 

3.       Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες σε όλους τους χώρους

 

4.       Κοινόχρηστο τηλέφωνο με κάρτα ή μετρητή

 

5.       Πινακίδα με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτηρίου

 

6.       Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτηρίου

 

7.       Κουτί και έντυπα παρατηρήσεων – παραπόνων

 

 

 

β.- Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών των Ενοικιαζομένων  Δωματίων  καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Πίνακας 2. Ενοικιαζόμενα δωμάτια

 

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

     1

 

Κλειδί

 

     2        

 

Κλειδιά

 

      3 

 

Κλειδιά                          

 

    4

 

Κλειδιά

 

1.       Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου δωματίου.  ………………………….

 

2.       Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου δωματίου

 

3.                                  τρίκλινου    

 

4.       Ελάχιστη διάσταση δωματίων

 

5.       Κοινόχρηστα λουτρά (1 ανά 5 άτομα)

 

6.       Ελάχ. Εμβαδόν κοινόχρηστου λουτρού

 

7.       Ελάχιστο ποσοστό δωματίων με ιδιαίτερα λουτρά.  ………………….

 

8.       Ελάχ. Εμβαδόν ιδιαίτερου λουτρού

 

9.       Νιπτήρας στα δωμάτια χωρίς λουτρό

 

10.    Μπανιέρα ή ντουσιέρα στο 100% των λουτρών………………………………

 

11.    Επένδυση δαπέδων λουτρών με μωσαϊκό, πλακάκια ή μάρμαρο.

 

12.    Επένδυση τοίχων λουτρού με πλακίδια γύρω από το νιπτήρα και το ντους

 

13.    Επένδυση όλων των τοίχων του λουτρού με πλακίδια έως το 1,80μ

 

14.    Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων καθημερινός.  ………………………..

 

15.    Καθαρισμός δωματίων καθημερινός

 

16.    Συχνότητα αλλαγής σεντονιών ανά εβδομάδα.  …………………………..

 

17.    Συχνότητα αλλαγής πετσετών (μπάνιου και προσώπου) ανά εβδομάδα.  ……

 

18.    Αίθουσα πρωινού τουλάχ. 10,00 μ2 και Παρασκευαστήριο σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις εφόσον παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία. …..

 

19.    Βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, λινοθήκη, χώρος καθαρισμού). …………………

 

 

Σημ.Για παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται απόκλιση από της ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις/ή και εμβαδά της κάθε κατηγορίας, της τάξης του 10%, κατ’ ανώτατο όριο.

 

 

 

 

 

  8 μ2

 

11 μ2

 

14 μ2

 

  2,5 μ

 

  ΝΑΙ

 

  3 μ2

 

 

    

 

  2 μ2

 

  ΤΗΣ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

  ΝΑΙ

 

    

 

     3

 

 

     3

 

 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

   8 μ2

 

 11 μ2

 

 14 μ2

 

  2,5 μ

 

  ΝΑΙ

 

  3 μ2

 

 

   50%

 

  2 μ2

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ 

 

 

  ΝΑΙ  

 

 

  ΝΑΙ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

  ΝΑΙ

 

    

 

     4   

 

 

     4

 

 

 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

   8 μ2

 

 11 μ2

 

 14 μ2

 

  2,5 μ

 

  OXI

 

    

 

 

  100%

 

  2 μ2

 

   

 

 

  ΝΑΙ  

 

 

  ΝΑΙ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

  ΝΑΙ

 

    

 

     4

 

 

     4

 

 

 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

   9 μ2

 

 14 μ2

 

 17 μ2

 

  2,5 μ

 

  OXI

 

    

 

 

  100%

 

  2 μ2

 

    

 

 

  ΝΑΙ 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

 

 

  ΝΑΙ

 

  ΝΑΙ

 

    

 

Καθημ.

 

 

Καθημ.

 

 

 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

 

γ.- Τα βαθμολογούμενα κριτήρια προκειμένου περί Ενοικιαζομένων Δωματίων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Με αστερίσκο σημειώνονται τα μόρια, τα οποία έχουν συνυπολογιστεί για την εξαγωγή  των συνόλων των επί μέρους κατηγοριών βαθμολογούμενων κριτηρίων και του  μεγίστου συνόλου των κριτηρίων όλων των κατηγοριών:

 

 

Πίνακας 3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΜΟΡΙΑ

 

 

Α.  ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΕΝΙΚΑ

 

1.       Το κτήριο έχει αμιγή χρήση Ενοικ. Δωμ. ή (και) κατοικίας ιδιοκτήτη.

 

2.       Το σύνολο του οικοπέδου διατίθεται για τη μονάδα Ενοικ. Δωμ. και την κατοικία του ιδιοκτήτη, χωρίς την ύπαρξη άλλων κτηρίων με ξένες χρήσεις.*

 

3.       Το κτήριο έχει  χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο από τους αρμόδιους φορείς.(ΥΠΕΧΩΔΕ , ΥΠΠΟ)

 

4.       Το κτήριο βρίσκεται μέσα σε χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό.

 

5.       Το κτήριο είναι ισόγειο ή διόροφο.(χαμηλό κτήριο)

 

 

*Ως ξένες χρήσεις νοούνται όσες δεν συμπεριλαμβάνονται στις

 

παρούσες προδιαγραφές.

 

 

 

        360*

 

 

 

        360*

 

 

        500*

 

 

        300*

 

        100*

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1620*

 

 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

1.       Μπαλκόνια – βεράντες για το 30% τουλάχ. Των δωματίων. *

 

2.                                         για το 60% τουλάχ. Των δωματίων  *

 

3.                                         για το 100% των δωματίων            *

 

4.       Ανελκυστήρας πελατών σε όλους τους ορόφους.

 

5.       Κλιματισμός στους κοινόχρηστους χώρους.

 

6.                           στο 30% τουλάχιστον των δωματίων.

 

7.                           στο 60% τουλάχιστον των δωματίων.

 

8.                           στο 100% των δωματίων

 

9.       Ανεμιστήρας οροφής στο 100% των δωματίων

 

*Βεράντες ή μπαλκόνια δωματίων/διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως διάδρομος προσπέλασης σε άλλα δωμάτια.διαμερίσματα, δεν υπολογίζονται στη μοριοδότηση.

 

 

          65

 

        130

 

        210*

 

        300*

 

        140*

 

        250

 

        500

 

        840*

 

        140

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1490*

 

 

Γ.  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

1.       Χώρος υποδοχής – Reception τουλάχιστον 10,00 μ2.

 

2.       Καθιστικό – σαλόνι – χώρος τηλεόρασης τουλάχιστον 10,00 μ2.

 

3.       Καθιστικό – σαλόνι – χώρος τηλεόρασης άνω των 20,00 μ2

 

4.       Κυλικείο – Σνακ μπαρ εντός ή εκτός του κτηρίου.(με την προϋπόθεση ότι τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται εντός της ιδιοκτησίας της μονάδας)

 

5.       Κοινόχρηστα W.C. (1 +1) για το χώρο υποδοχής.

 

 

        600*

 

        300

 

        600*

 

 

 

        420*

 

        140*

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1760*

 

 

Δ.  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

1.       Αυλή – κήπος – κοινόχρηστες βεράντες 10,00 – 20,00 μ2 ανά δωμάτιο (δεν περιλαμβάνονται πισίνα, αθλοπαιδειές, PARKING)

 

2.       Aυλή – κήπος – κοινόχρηστες βεράντες άνω των 20,00 μ2 ανά δωμάτιο.(δεν περιλαμβάνονται πισίνα, αθλοπαιδειές, PARKING)

 

3.       Πισίνα για τουριστική χρήση διαστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις.

 

4.       Παιδική πισίνα, επιπλέον της κανονικής, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

 

5.       Γήπεδο τένις.

 

6.       Γήπεδο μπάσκετ.

 

7.       Παιδική χαρά με τρία τουλάχιστον παιγνίδια.

 

 

        

 

          80

 

 

        160*

 

 

        500*

 

 

        200*

 

          80*

 

          80*

 

        100*

 

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1120*

 

 

Ε.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – PARKING

 

1.           Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου για το 30% των δωματίων τουλάχιστον.

 

2.           Χώρος στάθμευσης  εντός του γηπέδου για το 60% των δωματίων τουλάχιστον.

 

3.           Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου για το 100% των δωματίων

 

4.           Μεταφορά πελατών από και προς συγκοινωνιακό σταθμό με αυτοκίνητο Δ.Χ. του ιδιοκτήτη κατά την άφιξη και την αναχώρηση.

 

 

 

          50

 

 

        100

 

 

        160*

 

 

 

        120*

 

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

        280*

 

 

ΣΤ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.         Κοινόχρηστη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη με συσκευές και σκεύη μαγειρικής τουλάχιστον 6,00 μ2. Υποχρεωτική  τοποθέτηση ψυγείου με ψυγειοθυρίδες (μία ανά δωμάτιο)………

 

2.         Κοινόχρηστο πλυντήριο και σιδερωτήριο………………………

 

3.         Πλύσιμο – καθάρισμα – σιδέρωμα ρούχων με ευθύνη του ιδιοκτήτη……………………………………………………….

 

4.         Χρηματοκιβώτιο στη διάθεση των   πελατών………………….

 

5.         Χορήγηση φυλλαδίων και λοιπού διαφημιστικού υλικού για τη μονάδα και την περιοχή………………………………………..

 

6.         Παροχή πρωινού στα δωμάτια…………………………………

 

7.         Παροχή πρωινού  σε ειδική αίθουσα…………………………..

 

 

 

 

        630*

 

        140*

 

       

 

          70*

 

        140*

 

 

          70*

 

        140*

 

        420*

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1610*

 

 

Ζ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

1.         Ο ιδιοκτήτης κατοικεί εντός του κτηρίου ή σε ανεξάρτητο κτήριο εντός του οικοπέδου……………………………………..

 

2.         Υπεύθυνος υποδοχής για 12 ώρες……………………………….

 

3.                                          για 24 ώρες………………………………

 

4.         Ενας υπάλληλος (επιπλέον των απασχολουμένων στην υποδοχή και την καθαριότητα) ανά 15 κλίνες…………………………….

 

5.         Γνώση μιας τουλάχιστον (διαδεδομένης) ξένης γλώσσας από τον υπεύθυνο υποδοχής (υπάλληλο ή μέλος οικογένειας)……………

 

6.         Αποδεδειγμένη επιμόρφωση-κατάρτιση του συνόλου των απασχολουμένων στη μονάδα………………………………….

 

Η επιμόρφωση-κατάρτιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του φορέα που θα ορίσει ο ΕΟΤ για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

  

 

     200*

 

     100

 

     200*

 

 

      225*

 

 

      100*

 

      275*

 

         ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1000*

 

 

Η.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

1.       Μία πολυθρόνα ανά δωμάτιο……………………………………

 

2.       Ηλεκτρικό ψυγείο στο 30% των δωματίων……………………..

 

3.                                 στο 60% των δωματίων……………………..

 

4.                                 στο 100% των δωματίων……………………

 

5.       Ηλεκτρική καφετιέρα φίλτρου………………………………….

 

6.       Ηλεκτρικό σίδερο……………………………………………….

 

7.       Αυτόματο τηλέφωνο…………………………………………….

 

8.       Εγχρωμη τηλεόραση στο 30% τουλάχιστον των δωματίων.

 

9.                                     στο 60% τουλάχιστον των δωματίων.

 

10.                                  στο 100% των δωματίων…………………..

 

11.    Στεγνωτήρας μαλλιών……………………………………………

 

          50*

 

          60

 

        120

 

        200*

 

          50*

 

          50*

 

        500*

 

          90

 

        180

 

        300*

 

          50*      

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1200*

 

 

Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

 

1.       Πρίζα ξυριστικής μηχανής……………………………………….

 

2.       Χορήγηση αφρόλουτρου και σαμπουάν………………………….

 

 

          50*

 

          50*

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

        100*

 

 

     ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

    10180*

 

 

 

3.Kριτήρια κατάταξης Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων

 

α.- Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών  ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων καταγράφονται  στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Πίνακας 4. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 

 

       1.  ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

1.       Σταθερές κλίνες ίσες με τη δυναμικότητα του δωματίου

 

2.       Διαστάσεις κλίνης 1 ατόμου : 1,00Χ2,00   2 ατόμων : 1,40Χ2,00

 

3.       1 τουλάχ. Κομοδίνο σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο, 2 κομοδίνα σε τρίκλινο

 

4.       Καθρέφτης επίτοιχος ή στο ερμάριο

 

5.       Μικρό τραπέζι ή τουαλέτα

 

6.       Ένα κάθισμα ανά κλίνη

 

7.       Ενας πάγκος ή σκαμνί αποσκευών

 

8.       Χαλιά στο δάπεδο κατά τη χειμερινή περίοδο

 

9.       Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτομο

 

10.    Φωτιστικό στη βεράντα (αν υπάρχει)

 

11.    Ικανοποιητική συσκότιση με κουρτίνες ή σκούρα (πατζούρια)

 

12.    Ερμάριο τουλάχιστον 0.50 μ ανά άτομο

 

13.    Χορήγηση εντομοαπωθητικού

 

 

 

        2.  ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (STUDIO)

 

      Απαιτείται όλος ο εξοπλισμός των υπνοδωματίων και επιπλέον :

 

1.       Τραπέζι φαγητού και ανάλογα καθίσματα

 

2.       Μία πολυθρόνα

 

Ένα τραπέζι και ένα κάθισμα ανά κλίνη στη βεράντα (εφόσον υπάρχει)

 

 

        3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡ/ΤΩΝ

 

1.       Καναπές δύο τουλάχιστον θέσεων και οπωσδήποτε τριών αν ζητείται ο υπολογισμός  κλίνης στο καθιστικό

 

2.       Μία πολυθρόνα ή πολυθρόνα – κρεβάτι

 

3.       Τραπεζάκι σαλονιού χαμηλό

 

4.       Τραπέζι φαγητού και ανάλογα καθίσματα

 

5.       Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα πορτατίφ ή επιτραπέζια λάμπα

 

6.       Ένα τραπέζι και ένα κάθισμα ανά κλίνη στη βεράντα (αν υπάρχει)

 

 

 

       4.  ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

1.       Ένα στρώμα ανατομικό (με ελατήρια) ανά κλίνη

 

2.       Δύο μαξιλάρια ανά άτομο

 

3.       Μαξιλαροθήκες

 

4.       Δύο σεντόνια ανά κλίνη

 

5.       Μία κουβέρτα βαμβακερή ανά κλίνη

 

6.       Δύο κουβέρτες μάλλινες ή παπλώματα ανά κλίνη

 

7.       Μία πετσέτα προσώπου και λουτρού ανά άτομο

 

 

 

       5.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

1.       Κουζίνα ηλεκτρική ή υγραερίου με δύο τουλάχιστον εστίες

 

2.       Ηλεκτρικό ψυγείο

 

3.       Πάγκος και νεροχύτης συνολικού μήκους τουλάχ. 1,00μ με παροχή κρύου και ζεστού νερού

 

4.       Ντουλάπι φύλαξης σκευών

 

5.       Ντουλάπι φύλαξης τροφίμων

 

6.       Πλήρης σειρά σκευών μαγειρέματος και εστίασης

 

7.       Κάδος σκουπιδιών

 

8.       Απορροφητήρας εστίας

 

 

 

       6.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

 

1.       Νιπτήρας

 

2.       Λεκάνη και καζανάκι

 

3.       Μπαταρία ντους επίτοιχη με κατάλληλη αποχέτευση δαπέδου

 

4.       Καθρέφτης επίτοιχος και εταζέρα

 

5.       Φωτιστικό σώμα

 

6.       Καλάθι αχρήστων με κάλυμμα και πιγκάλ

 

7.       Αγκιστρα πετσετών και ενδυμάτων

 

8.       Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουσιέρας

 

9.       Σκαμνάκι μπάνιου

 

10.    Ταπέτο δαπέδου

 

11.    Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός

 

12.    Ποτήρια νερού

 

13.    Χορήγηση σαπουνιού και χαρτιού υγείας

 

 

 

       7.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.       Παροχή κρύου και ζεστού νερού όλο το 24ωρο σε λουτρά και κουζίνες

 

2.       Θέρμανση το χειμώνα σε όλους τους χώρους

 

3.       Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες σε όλους τους χώρους

 

4.       Κοινόχρηστο τηλέφωνο με κάρτα ή μετρητή

 

5.       Πινακίδα με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτηρίου

 

6.       Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτηρίου

 

7.       Κουτί και έντυπα παρατηρήσεων – παραπόνων

 

 

 

β.-Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Πίνακας 5. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα

 

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

     1

 

Κλειδί

 

     2 

 

Κλειδιά      

 

     3

 

Κλειδιά

 

     4

 

Κλειδιά

 

1.         Εμβαδόν μονόχωρου διαμ/τος δύο το πολύ ατόμων . ……………………….

 

2.         Εμβαδόν μονόχωρου διαμ/τος τριών ατόμων.   ……………………………..

 

3.         Εμβαδόν διαμ/τος δύο κυρίων χώρων

 

4.         Εμβαδόν διαμ/τος τριών κυρίων χώρων

 

5.         Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου υπνοδωματίου.  ……………………….

 

6.         Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου υπνοδωμ.

 

7.         Ελάχιστο εμβαδόν τρίκλινου υπνοδωμ.

 

8.         Ελάχιστη διάσταση κυρίου χώρου

 

9.         Ελάχιστο εμβαδόν χωριστής κουζίνας

 

10.      Ελάχιστο εμβαδόν λουτρού ………..

 

11.      Υποχρεωτικό 2ο λουτρό ή WC για διαμ/τα τριών τουλάχ. κυρίων χώρων.

 

12.      Επένδυση δαπέδων λουτρών με μωσαϊκό, πλακάκια ή μάρμαρα.

 

13.      Μπανιέρα ή ντουσιέρα στο 100% των λουτρών………………………………

 

14.      Επένδυση όλων των τοίχων του λουτρού με πλακίδια έως το 1,80μ……

 

15.      Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων καθημερινός.  …………………………

 

16.      Χορήγηση από τον ιδιοκτήτη ειδών καθαρισμού του διαμερ/τος. ………….

 

17.      Υποχρεωτικός καθαρισμός του διαμερ/τος από τον ιδιοκτήτη. ………..

 

18.      Συχνότητα καθαρισμού διαμερ/των ανά εβδομάδα από τον ιδιοκτήτη…………..

 

19.      Συχνότητα αλλαγής σεντονιών και πετσετών ανά εβδομάδα………………

 

20.      Αίθουσα πρωινού τουλάχ. 10,00 μ2 και παρασκευαστήριο σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις εφόσον παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία…….

 

21.      Βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, λινοθήκη, χώρος καθαρισμού)……………………

 

 

 

 

  17 μ2

 

 

  21 μ2

 

  27 μ2

 

  37 μ2

 

 

   7 μ2

 

  10 μ2

 

  13 μ2

 

  2,5 μ

 

   4 μ2

 

   2 μ2

 

 

   OXI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

    

 

 

   NAI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΤΗΣ

 

 

Καθημ.

 

 

     3

 

 

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

  17 μ2

 

 

  21 μ2

 

  27 μ2

 

  37 μ2

 

 

   7 μ2

 

  10 μ2

 

  13 μ2

 

  2,5 μ

 

   4 μ2

 

   2 μ2

 

 

   OXI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   NAI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΤΗΣ

 

 

Καθημ.

 

 

     4

 

 

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

  17 μ2

 

 

  21 μ2

 

  27 μ2

 

  37 μ2

 

 

   7 μ2

 

  10 μ2

 

  13 μ2

 

  2,5 μ

 

   4 μ2

 

   2 μ2

 

 

 

   OXI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   NAI   

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

Καθημ.

 

 

     4

 

 

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

  21 μ2

 

 

  25 μ2

 

  31 μ2

 

  41 μ2

 

 

   7 μ2

 

  10 μ2

 

  13 μ2

 

  2,5 μ

 

   4 μ2

 

   2 μ2

 

 

   NAI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   NAI  

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

 Καθημ.

 

 

 Καθημ.

 

 

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

 Διευκρινίσεις επί στοιχείων ή/και όρων του παρόντα πίνακα

 

1)       Στα διαμερίσματα δύο ή περισσοτέρων κυρίων χώρων, ο ένας χώρος αποτελεί καθιστικό-χώρο  φαγητού και οι υπόλοιποι υπνοδωμάτια.

 

2)       Ως εμβαδόν διαμερίσματος θεωρείται το συνολικό, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού,  της κουζίνας (χωριστής ή ανοιχτής ενσωματωμένης στο καθιστικό) και ερμαρίου τουλάχιστον 0,50μ ανά άτομο.

 

3)       Τα συνολικά εμβαδά των διαμερισμάτων υπολογίζονται για μονόκλινα ή δίκλινα υπνοδωμάτια. Αν ένα ή περισσότερα υπνοδωμάτια είναι τρίκλινα το συνολικό εμβαδόν προσαυξάνεται κατά Ν Χ 3,00μ2, όπου Ν ο αριθμός των τρίκλινων υπνοδωματίων.

 

4)       Στο καθιστικό των πολύχωρων διαμερ/των γίνεται δεκτή μία κλίνη. Για 2η κλίνη απαιτούνται επιπλέον 5,00 μ2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κλινών στο καθιστικό : δύο (2)

 

5)       Οι κουζίνες μπορεί να είναι  ή ενσωματωμένες στο καθιστικό – χώρο φαγητού ή σε χωριστό βοηθητικό χώρο (δωμάτιο).

 

6)       Σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις/εμβαδά, της τάξης του 10%, κατ’ ανώτατο όριο.

 

 

 

 

Κατ’ εξαίρεση η υποχρέωση 2ου λουτρού δεν ισχύει για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαμερίσματα τριών κυρίων χώρων συνολικού εμβαδού μικρότερου των 50,00 μ2.

 

 

γ.-Τα βαθμολογούμενα κριτήρια προκειμένου περί Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Με αστερίσκο σημειώνονται τα μόρια, τα οποία έχουν συνυπολογιστεί για την εξαγωγή  των συνόλων των επί μέρους κατηγοριών βαθμολογούμενων κριτηρίων και του  μεγίστου συνόλου των κριτηρίων όλων των κατηγοριών:

 


Πίνακας 6. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΜΟΡΙΑ

 

Α.  ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΕΝΙΚΑ

 

1.       Το κτήριο έχει αμιγή χρήση Ενοικ. Διαμερισμάτων ή (και) κατοικίας ιδιοκτήτη…………………………………………….

 

2.       Το σύνολο του οικοπέδου διατίθεται για τη μονάδα Εν.Επ. Διαμερ/των και την κατοικία του ιδιοκτήτη, χωρίς την ύπαρξη άλλων κτηρίων με ξένες χρήσεις..*………………………………

 

3.       Το κτήριο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο ή ως χαρακτηριστικό δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ)……………………….

 

4.       Το κτήριο βρίσκεται μέσα σε χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό………………………………………………………….

 

5.       Το κτήριο είναι ισόγειο ή διόροφο (χαμηλό κτήριο)……………

 

 

* Ως ξένες χρήσεις νοούνται όσες δεν συμπεριλαμβάνονται στις        παρούσες προδιαγραφές

 

 

 

        360*

 

 

 

        360*

 

 

 

        500*

 

 

        300*

 

        100*

 

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1.620*

 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

1.       Μπαλκόνια – βεράντες για το 30% τουλάχ. Των διαμερ/των….*

 

2.                                         για το 60% τουλάχ. Των διαμερ/των….*

 

3.                                         για το 100% των διαμερ/των………….*

 

4.       Ανελκυστήρας πελατών σε όλους τους ορόφους………………

 

5.       Κλιματισμός στους κοινόχρηστους χώρους……………………

 

6.                           στο 30% τουλάχιστον των διαμερ/των…………..

 

7.                           στο 60% τουλάχιστον των διαμερ/των…………..

 

8.                           στο 100% των διαμερ/των……………………….

 

9.       Ανεμιστήρας οροφής στους κυρίους χώρους του 100% των διαμερισμάτων………………………………………………….

 

 

* Βεράντες ή μπαλκόνια δωματίων/διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως διάδρομος προσπέλασης σε άλλα δωμάτια/διαμερίσματα, δεν υπολογίζονται στη μοριοδότηση.

 

          65

 

        130

 

        210*

 

        300*

 

        140*

 

        250

 

        500

 

        840*

 

 

        140

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1.490*

 

Γ.  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

1.       Χώρος υποδοχής – Reception τουλάχιστον 10,00 μ2…………..

 

2.       Καθιστικό – σαλόνι – χώρος τηλεόρασης τουλάχιστον 10,00 μ2.

 

3.       Καθιστικό – σαλόνι – χώρος τηλεόρασης άνω των 20,00 μ2……

 

4.       Κυλικείο – Σνακ μπαρ εντός ή εκτός του κτηρίου (με την προϋπόθεση ότι τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται εντός της ιδιοκτησίας της μονάδας)…………………………………………

 

5.       Κοινόχρηστα W.C. (1 +1) για το χώρο υποδοχής………………..

 

 

        600*

 

        300

 

        600*

 

 

 

        420*

 

        140*

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1760*

 

 

Δ.  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

1.       Αυλή – κήπος – κοινόχρηστες βεράντες 10,00 – 20,00 μ2 ανά διαμ/σμα (δεν περιλαμβάνονται πισίνα, αθλοπαιδιές, PARKING)

 

2.       Aυλή – κήπος – κοινόχρηστες βεράντες άνω των 20,00 μ2 ανά διαμέρισμα……………………………………………………….

 

3.       Πισίνα για τουριστ, χρήση διαστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις………………………………………..

 

4.       Παιδική πισίνα, επιπλέον της κανονικής, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις…………………………………………..

 

5.       Γήπεδο τένις……………………………………………………..

 

6.       Γήπεδο μπάσκετ…………………………………………………

 

7.       Παιδική χαρά με τρία τουλάχιστον παιγνίδια……………………

 

 

 

          80

 

 

        160*

 

 

        500*

 

 

        200*

 

          80*

 

          80*

 

        100*

 

      

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1120*

 

Ε.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – PARKING

 

1.       Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου για το 30% των διαμερ/των τουλάχιστον…………………………………………

 

2.       Χώρος στάθμευσης  εντός του γηπέδου για το 60% των διαμερ/των τουλάχιστον…………………………………………

 

3.       Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου για το 100% των διαμερ/των……………………………………………………….

 

4.       Μεταφορά πελατών από και προς συγκοινωνιακό σταθμό με αυτοκίνητο Δ.Χ. του ιδιοκτήτη κατά την άφιξη και την αναχώρηση ………………………………………………………

 

 

 

          50

 

 

        100

 

 

        160*

 

 

 

        120*

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

        280*

 

ΣΤ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.       Κοινόχρηστο πλυντήριο και σιδερωτήριο………………………

 

2.       Πλύσιμο – καθάρισμα – σιδέρωμα ρούχων με ευθύνη του ιδιοκτήτη…………………………………………………………

 

3.       Χρηματοκιβώτιο στη διάθεση των   πελατών……………………

 

4.       Χορήγηση φυλλαδίων και λοιπού διαφημιστικού υλικού για τη μονάδα και την περιοχή…………………………………………

 

5.       Παροχή πρωινού σε ειδική αίθουσα…………………………….

 

 

        140*

 

 

          70*

 

        140*

 

 

          70*

 

        420*

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

        840*

 

Ζ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

1.       Ο ιδιοκτήτης κατοικεί εντός του κτηρίου ή σε ανεξάρτητο κτήριο εντός του οικοπέδου…………………………………….

 

2.       Υπεύθυνος υποδοχής για 12 ώρες………………………………

 

3.                                        για 24 ώρες……………………………..

 

4.       Ενας υπάλληλος (επιπλέον των απασχολουμένων στην  υποδοχή και τον καθαρισμό) ανά 10 κλίνες……………………………….

 

5.       Γνώση μιας τουλάχιστον (διαδεδομένης) ξένης γλώσσας από τον υπεύθυνο υποδοχής (υπάλληλο ή μέλος οικογένειας)…………..

 

6.       Αποδεδειγμένη επιμόρφωση-κατάρτιση του συνόλου των απασχολουμένων  στη μονάδα*…………………………………..

 

* Η επιμόρφωση-κατάρτιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του φορέα που θα ορίσει ο ΕΟΤ, για παρακολούθηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

 

         200*

 

         100

 

         200*

 

 

         225*

 

 

         100*

 

 

         275*

 

         ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

       1000*

 

Η.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡ/ΤΩΝ

 

1.       Μία πολυθρόνα ανά υπνοδωμάτιο………………………………

 

2.       Τραπέζι – γραφείο στο καθιστικό……………………………….

 

3.       Ηλεκτρικό σίδερο……………………………………………….

 

4.       Αυτόματο τηλέφωνο…………………………………………….

 

5.       Εγχρωμη τηλεόραση στο 30% τουλάχιστον των διαμερ/των…..

 

6.                                     στο 60% τουλάχιστον των διαμερ/των…..

 

7.                                     στο 100% των διαμερ/των……………….

 

8.       Στεγνωτήρας μαλλιών…………………………………………..

 

 

           50*

 

         100*

 

           50*

 

         500*

 

           90

 

         180

 

         300*

 

           50*

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

       1050*

 

Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

 

1.       Ηλεκτρική καφετιέρα φίλτρου………………………………….

 

2.       Ηλεκτρική φρυγανιέρα ή τοστιέρα……………………………..

 

3.       Πλήρης ηλεκτρ. κουζίνα με φούρνο……………………………

 

4.       Φούρνος μικροκυμάτων………………………………………..

 

5.       Ταχυβραστήρας νερού………………………………………….

 

             50*

 

           50*

 

         100*

 

         100*

 

           50*

 

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

           350*

 

Ι.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

 

1.       Πρίζα ξυριστικής μηχανής………………………………………..

 

2.       Χορήγηση αφρόλουτρου και σαμπουάν………………………….

 

 

           50*

 

           50*

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

         100*

 

 

      ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

       9610*

 

 

 

΄Αρθρο 3

 

΄Οροι και προϋποθέσεις κατάταξης των Ε.Δ και Ε.Ε.Δ .σε κατηγορίες κλειδιών

 

 

 

 

1.-α.-Στην κατηγορία του ενός κλειδιού κατατάσσονται και λαμβάνουν το αντίστοιχο ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ, τα Ε.Δ.και.Ε.Ε.Δ, που με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια συγκεντρώνουν λιγότερα των τριών χιλιάδων (3000) μορίων και πληρούν τουλάχιστον τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του ενός κλειδιού σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.2 του προηγουμένου άρθρου.

 

 

β.-Στην κατηγορία των δύο (2) κλειδιών κατατάσσονται:

 

β.α.-τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των δύο κλειδιών σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 3.000 έως 5.500 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου.

 

β.β.τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των δύο κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.3 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 3.000 έως 5.000 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα προαιρετικά κριτήρια του πίνακα του εδαφ γ  της ίδιας παραγράφου.

 

 

γ.-Στην κατηγορία των τριών (3) κλειδιών κατατάσσονται:

 

γ.α.-τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τριών κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.2 του άρθρου 2 και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 5.501 έως 8.000 μόρια, με βάση  τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου.

 

γ.β.—τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τριών κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.3 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 5.001 έως 7.500 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας  παραγράφου. 

 

 

 

δ.-Στην κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών κατατάσσονται:

 

         δ.α.-τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τεσσάρων κλειδιών του πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.2 του άρθρου 2,  και επί πλέον  βαθμολογία από 8001 μόρια και άνω, με βάση τα βαθμολογούμενα προαιρετικά κριτήρια του πίνακα του εδαφ.γ της ίδιας παραγράφου.

 

δβ.-.τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τεσσάρων κλειδιών του πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.3 του άρθρ.2 και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 7.501 μόρια και άνω, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ.γ΄της της ίδιας παραγράφου.

 

 

ε.-Στην περίπτωση, που μονάδα Ε..Δ ή Ε.Ε.Δ δεν συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων, που αντιστοιχεί, με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια, σε κάθε κατηγορία κλειδιών, όπως αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφ. β, γ και δ της παρούσας παραγράφου, τότε κατατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία κλειδιών και συγκεκριμένα στην αντίστοιχη με τον αριθμό των μορίων, που συγκεντρώνει.

 

 

στ.-Για την κατάταξη των μονάδων μικτής μορφής ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, η αξιολόγηση αφενός των δωματίων και αφετέρου των διαμερισμάτων γίνεται χωριστά και αν προκύπτει διαφορά κατηγορίας, η συνολική μονάδα κατατάσσεται στην κατώτερη εκ των δύο κατηγοριών.

 

 

2.- Κατατάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία του ενός κλειδιού ανεξαρτήτως της τυχόν συνδρομής των αναγκαίων ελαχίστων προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων ανωτέρων κατηγοριών:

 

 

α.-΄Οσα Ε.Δ.και Ε.Ε.Δ. δεν έχουν εξασφαλίσει απρόσκοπτη προσπέλαση, που να καλύπτει της λειτουργικές ανάγκες  των πελατών.

 

 

β.-Καταλύματα  εντός ημιτελών κτιρίων (σκελετός ή καραγιαπί), που λειτουργούν ως Ε.Δ.και Ε.Ε.Δ. σε τμήμα του κτιρίου (πτέρυγα ή όροφο). Στην περίπτωση αυτή η κατάταξη στην κατηγορία του ενός κλειδιού και η χορήγηση του αντίστοιχου ειδικού σήματος ΕΟΤ, πραγματοποιείται  υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν τηρηθεί οι κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να  πιστοποιούνται νομίμως, άλλως δεν χορηγείται ειδικό σήμα ΕΟΤ.

 

 

γ.-Καταλύματα που λειτουργούν ως Ε.Δ.και.Ε.Ε.Δ. σε κτίρια, στα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, πλακοστρώσεις κλπ) και μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές.

 

 

δ-Καταλύματα με 4 ορόφους (ισόγειο + 3 όροφοι) χωρίς ανελκυστήρα.

 

 

ε.-Ε.Δ.και Ε.Ε.Δ. που διαθέτουν δωμάτια ή/και διαμερίσματα, στα οποία  η  είσοδος από κοινόχρηστο χώρο (κλιμακοστάσια, αυλή, βεράντα κλπ) αποτελεί το μοναδικό άνοιγμα για φωτισμό και αερισμό, στο σύνολο ή σε τμήμα της δυναμικότητάς τους.

 

 

΄Αρθρο 4

 

Διαδικασίες κατάταξης

 

 

1.-Η χορήγηση του ειδικού σήματος Ε..Δ και Ε.Ε.Δ για μία από τις κατά τα προηγούμενα άρθρα κατηγορίες κλειδιών, πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των στοιχείων του οικοπέδου/γηπέδου, του κτιρίου, του εξοπλισμού και της λειτουργίας τους από τις καθ’  ύλην και κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ.

 

 

2.-Ο έλεγχος των στοιχείων του οικοπέδου/ γηπέδου και του κτιρίου πραγματοποιείται με την κατάθεση στις ως άνω υπηρεσίες του ΕΟΤ φακέλλου, ο οποίος περιλαμβάνει εις τριπλούν:

 

 

α.- Γενικό τοπογραφικό ή απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000  έως 1:25000, όπου να φαίνεται η θέση του οικοπέδου ή γηπέδου, σημειωμένη με κόκκινο και η σχέση του με δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και υποδομές (εκκλησία, πλατεία, παραλία αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο/γήπεδο κλπ) και η οδός προσπέλασης και το πλάτος της καθώς και η απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό (για τα εκτός πόλεων και οικισμών Ε.Δ και Ε.Ε.Δ)

 

 

β.-Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου γηπέδου σε κλίμακα όχι μικρότερη της 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα όριά του, οι γωνίες με κεφαλαία γράμματα, ο προσανατολισμός και η οδός προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός της οδού, υψομετρικές καμπύλες και υψόμετρα της οδού προσπέλασης. Στο διάγραμμα θα αναγράφονται επίσης ο τίτλος ιδιοκτησίας  και οι ισχύοντες κατά την ανέγερση του κτιρίου όροι δόμησης, θα σημειώνονται τα  υφιστάμενα κτίσματα και το τυχόν εναπομένον οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, το εμβαδόν του οικοπέδου/γηπέδου και οι επιτρεπόμενες κατά τους όρους δόμησης επιφάνειες και οι πραγματοποιηθείσες. Αν το κτίριο δεν είναι υφιστάμενο, αναγράφονται οι ισχύοντες κατά την υποβολή του φακέλλου όροι δόμησης.

 

 

γ.-Πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση ολόκληρου του ακινήτου από διαφορετικά σημεία λήψης, με σημειωμένο με κόκκινο το περίγραμμά του καθώς και την οδό προσπέλασης.

 

 

δ.-Αρχιτεκτονικά σχέδια  σε κλίμακα 1:50 και συγκεκριμένα  σχέδια όψεων (4), κατόψεων (με σημείωση των πλήρων διαστάσεων, εμβαδών των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των χώρων) και τομών (2)

 

 

ε.-Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου/γηπέδου σε κλίμακα όχι μικρότερη από 1:200 με τα κτίσματα και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

 

 

στ.-Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει τη θέση του οικοπέδου/γηπέδου, έκταση σε τμ., την υπάρχουσα υποδομή αναλυτικά (προσπέλαση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνική σύνδεση), περιγραφή παραλίας και περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα του ΕΟΤ.

 

 

ζ.- Σε περίπτωση, που το κτίριο για το οποίο ζητείται η κατάταξη και η λήψη του ειδικού σήματος ΕΟΤ είναι υφιστάμενο κατά την υποβολή του φακέλλου, αντί των αρχιτεκτονικών σχεδίων του εδαφ.δ της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται οικοδομική άδεια καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της άδειας θεωρημένα από το οικείο Τ.Π και Π.Ε. Σε περίπτωση κτιρίου, που δεν ανεγέρθηκε βάσει νόμιμης πολεοδομικής άδειας, αλλά νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων με βάση σχετικές διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, αντί της άδειας υποβάλλεται σχετική βεβαίωση του οικείου Τ.Π και Π.Ε και τα σχέδια σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η νομιμοποίηση, θεωρημένα της από το Τ.Π και Π.Ε, καθώς και η έγκριση αλλαγής χρήσης του κτιρίου σε κατοικία, εφόσον αυτό απαιτείται.

 

 

3.-΄Όλα τα στοιχεία του φακέλλου θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού της οικείας ειδικότητας ή άλλου επαγγελματία δικαιούμενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις να υπογράφει αντίστοιχα σχέδια. Επί πλέον, το τοπογραφικό διάγραμμα θα φέρει θεώρηση του οικείου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τ.Πκαι Π.Ε), που θα αναφέρεται στην ακρίβεια των δηλούμενων όρων δόμησης, των υφισταμένων κτισμάτων και του εναπομένοντος οικοδομήσιμου τμήματος και των επιτρεπόμενων και πραγματοποιηθεισών επιφανειών. Ως επιτρεπόμενη επιφάνεια νοείται η νόμιμη εκμετάλλευση του οικοπέδου/γηπέδου σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που ίσχυαν κατά την ανέγερσή του. Η θεώρηση του Τ.Π και Π.Ε θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών πριν την κατάθεση του φακέλλου.

 

 

4.-Ο φάκελλος συνοδεύεται με αίτηση του επιχειρηματία, η οποία περιέχει πλήρη στοιχεία του, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ, και εφόσον ο επιχειρηματίας δεν τυγχάνει και κύριος του ακινήτου, πλήρη στοιχεία του κυρίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αίτηση συνοδεύεται και από επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ή της σύμβασης, βάσει των οποίων ο επιχειρηματίας έχει την εκμετάλλευση του ακινήτου. Ακόμη ο φάκελλος συνοδεύεται από:

 

α.-Παράβολα υπέρ ΕΟΤ και ΤΕΑΠΠΕΡΤ, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται και ισχύουν.

 

β.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιχειρηματία Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων ή Μικτής Μορφής, στην οποία θα δηλώνεται η βούλησή του να χρησιμοποιεί ή όχι τους χώρους καθιστικού των διαμερισμάτων και ως υπνοδωμάτια και κατά συνέπεια να επιτρέπει τη διανυκτέρευση πελατών στους χώρους αυτούς. Ο επιχειρηματίας δύναται να δηλώσει, είτε ότι  θα εκμισθώνει κλίνες σε όλους τους  χώρους καθιστικού, είτε ότι δεν θα εκμισθώνει καμμία κλίνη σε καθιστικό, είτε να δηλώσει σε ποια εκ των διαμερισμάτων του καταλύματος θα εκμισθώνει κλίνες και τον αριθμό των κλινών ανά συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η συνολική νόμιμη δυναμικότητα του καταλύματος εξάγεται με βάση τη δήλωση αυτή. Τυχόν εκμίσθωση κλινών σε χώρους καθιστικού καθ΄υπέρβαση των κλινών, που δηλώθηκαν, συνιστά εκμίσθωση καταλύματος χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας και τιμωρείται με της κυρώσεις του εδαφ.β της παραγρ.4 του Ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2741/99.

 

 

5.-Μετά την θεώρηση των στοιχείων του φακέλλου και την κατ΄αρχήν διαπίστωση της κατηγορίας κλειδιών, στην οποία είναι δυνατόν να καταταγεί η συγκεκριμένη μονάδα Ε..Δ και Ε.Ε.Δ., με βάση τα κριτήρια, που αφορούν το οικόπεδο/γήπεδο και το κτίριο, ακολουθεί ο έλεγχος του εξοπλισμού και της συνδρομής των λοιπών λειτουργικών κριτηρίων (υποχρεωτικών και βαθμολογούμενων) από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ και συντάσσεται σχετική αιτιολογημένη έκθεση επιθεώρησης, στην οποία καταγράφεται αναλυτικά και συνολικά η βαθμολογία του καταλύματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές των άρθρων 2 και 3 του παρόντος.  Το κατάλυμα δεν βαθμολογείται, εάν συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων της παραγρ.2 του άρθρ.3 του παρόντος.

 

 

6.-Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων ελέγχων, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ εκδίδει το ειδικό σήμα λειτουργίας του άρθρ.3 του Ν.2160/93 με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραγράφους αυτού και στις σε εκτέλεση αυτού Αποφάσεις, κατατάσσοντας συγχρόνως το κατάλυμα σε μία από τις δια του παρόντος προβλεπόμενες κατηγορίες κλειδιών.

 

 

 

΄Αρθρο 5

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

 

Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν με ειδικό σήμα ΕΟΤ υποχρεούνται, όπως, εντός 18 μηνών, υποβάλουν τα στοιχεία των παραγρ. 2, 3 και 4 του προηγουμένου άρθρου, προκειμένου να επανακαταταγούν σε κατηγορίες κλειδιών και να λάβουν, εις αντικατάσταση του ισχύοντος, νέο ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

 

΄Αρθρο 6

 

΄Εναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

 

Για την «κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών”

 

 

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

΄Εχοντας υπόψη:

 

 

1.-Τον Ν. 2160/93 (τ. Α 118) “Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις και κυρίως   της  παρ. 5  του άρθρου 6 αυτού.                                                                               

 

2.-Την παρ.2 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 459/93 (τ. Α 193) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

 

3.-Το άρθρο 2 του Π.Δ. 27/96 (τ. Α 19) “περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού-Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 (τ. Α 241) “Διατήρηση Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης”.

 

4.-Την υπ’ αρ. 389/30-8-2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

5.-Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

 

Μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

΄Αρθρο 1

 

Μορφές ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων

 

 

 

1.-Τα Ενοικιαζόμενα  Δωμάτια  και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα των εδαφίων  β και γ του στοιχ.Β της παραγρ.1 του άρθρ.2 του Ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2741/99 (τ.Α΄199) «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», (σε συντομογραφία Ε.Δ και Ε.Ε.Δ)  διακρίνονται στις ακόλουθες λειτουργικές  μορφές:

 

α-Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων και κατ’ εξαίρεση μέχρι 15 δωματίων προκειμένου για ήδη υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα. Ως υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα  νοούνται όσα είχαν το ειδικό σήμα ΕΟΤ μέχρι και την 28-9-99, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2741/99. 

 

β.-Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα διαμερίσματα σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων

 

λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματίων και καθιστικών.

 

γ.-Μικτή μορφή ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων, υπολογιζομένων ως ανωτέρω εδάφ.β

 

 

2 –Κατηγορίες (τάξεις) Ε.Δ και  Ε.Ε.Δ.

 

Τα Ε. Δ και Ε.Ε. Δ κατατάσσονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, με βάση σύστημα λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων, δηλ. συστήματος αστέρων, αποκαλούμενο ειδικά προκειμένου περί Ε..Δ και Ε.Ε.Δ “σύστημα κλειδιών”, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού. Η κατάταξη σε κατηγορίες κλειδιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 και επ. του παρόντος διατάγματος.

 

΄Αρθρο 2

 

Κριτήρια κατάταξης-Διακρίσεις κριτηρίων

 

1.-Τα κριτήρια κατάταξης διακρίνονται σε :

 

α.-ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις κατηγορίες κλειδιών

 

β.-ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών και

 

γ.- βαθμολογούμενα κριτήρια.

 

Οι ως άνω διακρίσεις  ισχύουν και για τα κριτήρια των Ενοικιαζομένων Δωματίων  όσο και για τα κριτήρια  των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων.

 

 

2.- Κριτήρια κατάταξης Ενοικιαζομένων  Δωματίων

 

α.-Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις κατηγορίες κλειδιών  των Ενοικιαζομένων Δωματίων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

3

 

 

        1.  ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

 

1.       Σταθερές κλίνες ίσες με τη δυναμικότητα του δωματίου

 

2.       Διαστάσεις κλίνης 1 ατόμου : 1,00Χ2,00    2 ατόμων 1,40Χ2,00

 

3.       1 τουλάχ. Κομοδίνο σε μονόκλινο και δίκλινο δωμάτιο, 2 κομοδίνα σε τρίκλινο

 

4.       Καθρέφτης επίτοιχος ή στο ερμάριο

 

5.       Μικρό Τραπέζι ή τουαλέτα

 

6.       Ένα κάθισμα ανά κλίνη

 

7.       Ενας πάγκος ή σκαμνί αποσκευών

 

8.       Χαλιά στο δάπεδο κατά τη χειμερινή περίοδο

 

9.       Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτομο

 

10.    Φωτιστικό στη βεράντα (αν υπάρχει)

 

11.    Ένα τραπέζι και ένα κάθισμα ανά κλίνη στη βεράντα (αν υπάρχει)

 

12.    Ικανοποιητική συσκότιση με κουρτίνες ή σκούρα (πατζούρια)

 

13.    Χορήγηση σαπουνιού και χαρτιού υγείας (1 +1)

 

14.    Χορήγηση εντομοαπωθητικού

 

15.    Ερμάριο τουλάχ. 0.50μ ανά άτομο

 

 

 

        2.  ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

1.       Ένα στρώμα ανατομικό (με ελατήρια) ανά κλίνη

 

2.       Δύο μαξιλάρια ανά άτομο

 

3.       Μαξιλαροθήκες

 

4.       Δύο σεντόνια ανά κλίνη

 

5.       Μία κουβέρτα βαμβακερή ανά κλίνη

 

6.       Δύο κουβέρτες μάλλινες ή παπλώματα ανά κλίνη

 

7.       Μία πετσέτα προσώπου και λουτρού ανά άτομο

 

 

 

        3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

 

1.       Νιπτήρας.

 

2.       Λεκάνη και καζανάκι

 

3.       Μπαταρία ντους επίτοιχη με κατάλληλη διαμόρφωση και αποχέτευση δαπέδου.

 

4.       Καθρέφτης επίτοιχος και εταζέρα

 

5.       Φωτιστικό σώμα

 

6.       Καλάθι αχρήστων με κάλυμμα και πιγκάλ

 

7.       Αγκιστρα πετσετών και ενδυμάτων.

 

8.       Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουσιέρας.

 

9.       Σκαμνάκι.

 

10.    Ταπέτο δαπέδου.

 

11.    Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός.

 

12.    Ποτήρια νερού.

 

 

4.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.       Παροχή κρύου και ζεστού νερού όλο το 24ωρο σε λουτρά και κοινόχρηστες κουζίνες

 

2.       Θέρμανση το χειμώνα σε όλους τους χώρους

 

3.       Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες σε όλους τους χώρους

 

4.       Κοινόχρηστο τηλέφωνο με κάρτα ή μετρητή

 

5.       Πινακίδα με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτηρίου

 

6.       Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτηρίου

 

7.       Κουτί και έντυπα παρατηρήσεων – παραπόνων

 

 

 

β.- Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών των Ενοικιαζομένων  Δωματίων  καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Πίνακας 2. Ενοικιαζόμενα δωμάτια

 

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

     1

 

Κλειδί

 

     2        

 

Κλειδιά

 

      3 

 

Κλειδιά                          

 

    4

 

Κλειδιά

 

1.       Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου δωματίου.  ………………………….

 

2.       Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου δωματίου

 

3.                                  τρίκλινου    

 

4.       Ελάχιστη διάσταση δωματίων

 

5.       Κοινόχρηστα λουτρά (1 ανά 5 άτομα)

 

6.       Ελάχ. Εμβαδόν κοινόχρηστου λουτρού

 

7.       Ελάχιστο ποσοστό δωματίων με ιδιαίτερα λουτρά.  ………………….

 

8.       Ελάχ. Εμβαδόν ιδιαίτερου λουτρού

 

9.       Νιπτήρας στα δωμάτια χωρίς λουτρό

 

10.    Μπανιέρα ή ντουσιέρα στο 100% των λουτρών………………………………

 

11.    Επένδυση δαπέδων λουτρών με μωσαϊκό, πλακάκια ή μάρμαρο.

 

12.    Επένδυση τοίχων λουτρού με πλακίδια γύρω από το νιπτήρα και το ντους

 

13.    Επένδυση όλων των τοίχων του λουτρού με πλακίδια έως το 1,80μ

 

14.    Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων καθημερινός.  ………………………..

 

15.    Καθαρισμός δωματίων καθημερινός

 

16.    Συχνότητα αλλαγής σεντονιών ανά εβδομάδα.  …………………………..

 

17.    Συχνότητα αλλαγής πετσετών (μπάνιου και προσώπου) ανά εβδομάδα.  ……

 

18.    Αίθουσα πρωινού τουλάχ. 10,00 μ2 και Παρασκευαστήριο σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις εφόσον παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία. …..

 

19.    Βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, λινοθήκη, χώρος καθαρισμού). …………………

 

 

Σημ.Για παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται απόκλιση από της ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις/ή και εμβαδά της κάθε κατηγορίας, της τάξης του 10%, κατ’ ανώτατο όριο.

 

 

 

 

 

  8 μ2

 

11 μ2

 

14 μ2

 

  2,5 μ

 

  ΝΑΙ

 

  3 μ2

 

 

    

 

  2 μ2

 

  ΤΗΣ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

  ΝΑΙ

 

    

 

     3

 

 

     3

 

 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

   8 μ2

 

 11 μ2

 

 14 μ2

 

  2,5 μ

 

  ΝΑΙ

 

  3 μ2

 

 

   50%

 

  2 μ2

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ 

 

 

  ΝΑΙ  

 

 

  ΝΑΙ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

  ΝΑΙ

 

    

 

     4   

 

 

     4

 

 

 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

   8 μ2

 

 11 μ2

 

 14 μ2

 

  2,5 μ

 

  OXI

 

    

 

 

  100%

 

  2 μ2

 

   

 

 

  ΝΑΙ  

 

 

  ΝΑΙ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

  ΝΑΙ

 

    

 

     4

 

 

     4

 

 

 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

   9 μ2

 

 14 μ2

 

 17 μ2

 

  2,5 μ

 

  OXI

 

    

 

 

  100%

 

  2 μ2

 

    

 

 

  ΝΑΙ 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

    

 

 

  ΝΑΙ

 

 

 

  ΝΑΙ

 

  ΝΑΙ

 

    

 

Καθημ.

 

 

Καθημ.

 

 

 

 

 

  ΝΑΙ

 

 

  ΝΑΙ

 

 

 

γ.- Τα βαθμολογούμενα κριτήρια προκειμένου περί Ενοικιαζομένων Δωματίων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Με αστερίσκο σημειώνονται τα μόρια, τα οποία έχουν συνυπολογιστεί για την εξαγωγή  των συνόλων των επί μέρους κατηγοριών βαθμολογούμενων κριτηρίων και του  μεγίστου συνόλου των κριτηρίων όλων των κατηγοριών:

 

 

Πίνακας 3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΜΟΡΙΑ

 

 

Α.  ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΕΝΙΚΑ

 

1.       Το κτήριο έχει αμιγή χρήση Ενοικ. Δωμ. ή (και) κατοικίας ιδιοκτήτη.

 

2.       Το σύνολο του οικοπέδου διατίθεται για τη μονάδα Ενοικ. Δωμ. και την κατοικία του ιδιοκτήτη, χωρίς την ύπαρξη άλλων κτηρίων με ξένες χρήσεις.*

 

3.       Το κτήριο έχει  χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο από τους αρμόδιους φορείς.(ΥΠΕΧΩΔΕ , ΥΠΠΟ)

 

4.       Το κτήριο βρίσκεται μέσα σε χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό.

 

5.       Το κτήριο είναι ισόγειο ή διόροφο.(χαμηλό κτήριο)

 

 

*Ως ξένες χρήσεις νοούνται όσες δεν συμπεριλαμβάνονται στις

 

παρούσες προδιαγραφές.

 

 

 

        360*

 

 

 

        360*

 

 

        500*

 

 

        300*

 

        100*

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1620*

 

 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

1.       Μπαλκόνια – βεράντες για το 30% τουλάχ. Των δωματίων. *

 

2.                                         για το 60% τουλάχ. Των δωματίων  *

 

3.                                         για το 100% των δωματίων            *

 

4.       Ανελκυστήρας πελατών σε όλους τους ορόφους.

 

5.       Κλιματισμός στους κοινόχρηστους χώρους.

 

6.                           στο 30% τουλάχιστον των δωματίων.

 

7.                           στο 60% τουλάχιστον των δωματίων.

 

8.                           στο 100% των δωματίων

 

9.       Ανεμιστήρας οροφής στο 100% των δωματίων

 

*Βεράντες ή μπαλκόνια δωματίων/διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως διάδρομος προσπέλασης σε άλλα δωμάτια.διαμερίσματα, δεν υπολογίζονται στη μοριοδότηση.

 

 

          65

 

        130

 

        210*

 

        300*

 

        140*

 

        250

 

        500

 

        840*

 

        140

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1490*

 

 

Γ.  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

1.       Χώρος υποδοχής – Reception τουλάχιστον 10,00 μ2.

 

2.       Καθιστικό – σαλόνι – χώρος τηλεόρασης τουλάχιστον 10,00 μ2.

 

3.       Καθιστικό – σαλόνι – χώρος τηλεόρασης άνω των 20,00 μ2

 

4.       Κυλικείο – Σνακ μπαρ εντός ή εκτός του κτηρίου.(με την προϋπόθεση ότι τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται εντός της ιδιοκτησίας της μονάδας)

 

5.       Κοινόχρηστα W.C. (1 +1) για το χώρο υποδοχής.

 

 

        600*

 

        300

 

        600*

 

 

 

        420*

 

        140*

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1760*

 

 

Δ.  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

1.       Αυλή – κήπος – κοινόχρηστες βεράντες 10,00 – 20,00 μ2 ανά δωμάτιο (δεν περιλαμβάνονται πισίνα, αθλοπαιδειές, PARKING)

 

2.       Aυλή – κήπος – κοινόχρηστες βεράντες άνω των 20,00 μ2 ανά δωμάτιο.(δεν περιλαμβάνονται πισίνα, αθλοπαιδειές, PARKING)

 

3.       Πισίνα για τουριστική χρήση διαστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις.

 

4.       Παιδική πισίνα, επιπλέον της κανονικής, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

 

5.       Γήπεδο τένις.

 

6.       Γήπεδο μπάσκετ.

 

7.       Παιδική χαρά με τρία τουλάχιστον παιγνίδια.

 

 

        

 

          80

 

 

        160*

 

 

        500*

 

 

        200*

 

          80*

 

          80*

 

        100*

 

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1120*

 

 

Ε.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – PARKING

 

1.           Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου για το 30% των δωματίων τουλάχιστον.

 

2.           Χώρος στάθμευσης  εντός του γηπέδου για το 60% των δωματίων τουλάχιστον.

 

3.           Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου για το 100% των δωματίων

 

4.           Μεταφορά πελατών από και προς συγκοινωνιακό σταθμό με αυτοκίνητο Δ.Χ. του ιδιοκτήτη κατά την άφιξη και την αναχώρηση.

 

 

 

          50

 

 

        100

 

 

        160*

 

 

 

        120*

 

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

        280*

 

 

ΣΤ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.         Κοινόχρηστη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη με συσκευές και σκεύη μαγειρικής τουλάχιστον 6,00 μ2. Υποχρεωτική  τοποθέτηση ψυγείου με ψυγειοθυρίδες (μία ανά δωμάτιο)………

 

2.         Κοινόχρηστο πλυντήριο και σιδερωτήριο………………………

 

3.         Πλύσιμο – καθάρισμα – σιδέρωμα ρούχων με ευθύνη του ιδιοκτήτη……………………………………………………….

 

4.         Χρηματοκιβώτιο στη διάθεση των   πελατών………………….

 

5.         Χορήγηση φυλλαδίων και λοιπού διαφημιστικού υλικού για τη μονάδα και την περιοχή………………………………………..

 

6.         Παροχή πρωινού στα δωμάτια…………………………………

 

7.         Παροχή πρωινού  σε ειδική αίθουσα…………………………..

 

 

 

 

        630*

 

        140*

 

       

 

          70*

 

        140*

 

 

          70*

 

        140*

 

        420*

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1610*

 

 

Ζ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

1.         Ο ιδιοκτήτης κατοικεί εντός του κτηρίου ή σε ανεξάρτητο κτήριο εντός του οικοπέδου……………………………………..

 

2.         Υπεύθυνος υποδοχής για 12 ώρες……………………………….

 

3.                                          για 24 ώρες………………………………

 

4.         Ενας υπάλληλος (επιπλέον των απασχολουμένων στην υποδοχή και την καθαριότητα) ανά 15 κλίνες…………………………….

 

5.         Γνώση μιας τουλάχιστον (διαδεδομένης) ξένης γλώσσας από τον υπεύθυνο υποδοχής (υπάλληλο ή μέλος οικογένειας)……………

 

6.         Αποδεδειγμένη επιμόρφωση-κατάρτιση του συνόλου των απασχολουμένων στη μονάδα………………………………….

 

Η επιμόρφωση-κατάρτιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του φορέα που θα ορίσει ο ΕΟΤ για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

  

 

     200*

 

     100

 

     200*

 

 

      225*

 

 

      100*

 

      275*

 

         ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1000*

 

 

Η.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

1.       Μία πολυθρόνα ανά δωμάτιο……………………………………

 

2.       Ηλεκτρικό ψυγείο στο 30% των δωματίων……………………..

 

3.                                 στο 60% των δωματίων……………………..

 

4.                                 στο 100% των δωματίων……………………

 

5.       Ηλεκτρική καφετιέρα φίλτρου………………………………….

 

6.       Ηλεκτρικό σίδερο……………………………………………….

 

7.       Αυτόματο τηλέφωνο…………………………………………….

 

8.       Εγχρωμη τηλεόραση στο 30% τουλάχιστον των δωματίων.

 

9.                                     στο 60% τουλάχιστον των δωματίων.

 

10.                                  στο 100% των δωματίων…………………..

 

11.    Στεγνωτήρας μαλλιών……………………………………………

 

          50*

 

          60

 

        120

 

        200*

 

          50*

 

          50*

 

        500*

 

          90

 

        180

 

        300*

 

          50*      

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1200*

 

 

Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

 

1.       Πρίζα ξυριστικής μηχανής……………………………………….

 

2.       Χορήγηση αφρόλουτρου και σαμπουάν………………………….

 

 

          50*

 

          50*

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

        100*

 

 

     ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

    10180*

 

 

 

3.Kριτήρια κατάταξης Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων

 

α.- Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών  ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων καταγράφονται  στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Πίνακας 4. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 

 

       1.  ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

1.       Σταθερές κλίνες ίσες με τη δυναμικότητα του δωματίου

 

2.       Διαστάσεις κλίνης 1 ατόμου : 1,00Χ2,00   2 ατόμων : 1,40Χ2,00

 

3.       1 τουλάχ. Κομοδίνο σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο, 2 κομοδίνα σε τρίκλινο

 

4.       Καθρέφτης επίτοιχος ή στο ερμάριο

 

5.       Μικρό τραπέζι ή τουαλέτα

 

6.       Ένα κάθισμα ανά κλίνη

 

7.       Ενας πάγκος ή σκαμνί αποσκευών

 

8.       Χαλιά στο δάπεδο κατά τη χειμερινή περίοδο

 

9.       Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτομο

 

10.    Φωτιστικό στη βεράντα (αν υπάρχει)

 

11.    Ικανοποιητική συσκότιση με κουρτίνες ή σκούρα (πατζούρια)

 

12.    Ερμάριο τουλάχιστον 0.50 μ ανά άτομο

 

13.    Χορήγηση εντομοαπωθητικού

 

 

 

        2.  ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (STUDIO)

 

      Απαιτείται όλος ο εξοπλισμός των υπνοδωματίων και επιπλέον :

 

1.       Τραπέζι φαγητού και ανάλογα καθίσματα

 

2.       Μία πολυθρόνα

 

Ένα τραπέζι και ένα κάθισμα ανά κλίνη στη βεράντα (εφόσον υπάρχει)

 

 

        3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡ/ΤΩΝ

 

1.       Καναπές δύο τουλάχιστον θέσεων και οπωσδήποτε τριών αν ζητείται ο υπολογισμός  κλίνης στο καθιστικό

 

2.       Μία πολυθρόνα ή πολυθρόνα – κρεβάτι

 

3.       Τραπεζάκι σαλονιού χαμηλό

 

4.       Τραπέζι φαγητού και ανάλογα καθίσματα

 

5.       Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα πορτατίφ ή επιτραπέζια λάμπα

 

6.       Ένα τραπέζι και ένα κάθισμα ανά κλίνη στη βεράντα (αν υπάρχει)

 

 

 

       4.  ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

1.       Ένα στρώμα ανατομικό (με ελατήρια) ανά κλίνη

 

2.       Δύο μαξιλάρια ανά άτομο

 

3.       Μαξιλαροθήκες

 

4.       Δύο σεντόνια ανά κλίνη

 

5.       Μία κουβέρτα βαμβακερή ανά κλίνη

 

6.       Δύο κουβέρτες μάλλινες ή παπλώματα ανά κλίνη

 

7.       Μία πετσέτα προσώπου και λουτρού ανά άτομο

 

 

 

       5.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

1.       Κουζίνα ηλεκτρική ή υγραερίου με δύο τουλάχιστον εστίες

 

2.       Ηλεκτρικό ψυγείο

 

3.       Πάγκος και νεροχύτης συνολικού μήκους τουλάχ. 1,00μ με παροχή κρύου και ζεστού νερού

 

4.       Ντουλάπι φύλαξης σκευών

 

5.       Ντουλάπι φύλαξης τροφίμων

 

6.       Πλήρης σειρά σκευών μαγειρέματος και εστίασης

 

7.       Κάδος σκουπιδιών

 

8.       Απορροφητήρας εστίας

 

 

 

       6.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

 

1.       Νιπτήρας

 

2.       Λεκάνη και καζανάκι

 

3.       Μπαταρία ντους επίτοιχη με κατάλληλη αποχέτευση δαπέδου

 

4.       Καθρέφτης επίτοιχος και εταζέρα

 

5.       Φωτιστικό σώμα

 

6.       Καλάθι αχρήστων με κάλυμμα και πιγκάλ

 

7.       Αγκιστρα πετσετών και ενδυμάτων

 

8.       Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουσιέρας

 

9.       Σκαμνάκι μπάνιου

 

10.    Ταπέτο δαπέδου

 

11.    Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός

 

12.    Ποτήρια νερού

 

13.    Χορήγηση σαπουνιού και χαρτιού υγείας

 

 

 

       7.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.       Παροχή κρύου και ζεστού νερού όλο το 24ωρο σε λουτρά και κουζίνες

 

2.       Θέρμανση το χειμώνα σε όλους τους χώρους

 

3.       Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες σε όλους τους χώρους

 

4.       Κοινόχρηστο τηλέφωνο με κάρτα ή μετρητή

 

5.       Πινακίδα με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτηρίου

 

6.       Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτηρίου

 

7.       Κουτί και έντυπα παρατηρήσεων – παραπόνων

 

 

 

β.-Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Πίνακας 5. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα

 

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

     1

 

Κλειδί

 

     2 

 

Κλειδιά      

 

     3

 

Κλειδιά

 

     4

 

Κλειδιά

 

1.         Εμβαδόν μονόχωρου διαμ/τος δύο το πολύ ατόμων . ……………………….

 

2.         Εμβαδόν μονόχωρου διαμ/τος τριών ατόμων.   ……………………………..

 

3.         Εμβαδόν διαμ/τος δύο κυρίων χώρων

 

4.         Εμβαδόν διαμ/τος τριών κυρίων χώρων

 

5.         Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου υπνοδωματίου.  ……………………….

 

6.         Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου υπνοδωμ.

 

7.         Ελάχιστο εμβαδόν τρίκλινου υπνοδωμ.

 

8.         Ελάχιστη διάσταση κυρίου χώρου

 

9.         Ελάχιστο εμβαδόν χωριστής κουζίνας

 

10.      Ελάχιστο εμβαδόν λουτρού ………..

 

11.      Υποχρεωτικό 2ο λουτρό ή WC για διαμ/τα τριών τουλάχ. κυρίων χώρων.

 

12.      Επένδυση δαπέδων λουτρών με μωσαϊκό, πλακάκια ή μάρμαρα.

 

13.      Μπανιέρα ή ντουσιέρα στο 100% των λουτρών………………………………

 

14.      Επένδυση όλων των τοίχων του λουτρού με πλακίδια έως το 1,80μ……

 

15.      Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων καθημερινός.  …………………………

 

16.      Χορήγηση από τον ιδιοκτήτη ειδών καθαρισμού του διαμερ/τος. ………….

 

17.      Υποχρεωτικός καθαρισμός του διαμερ/τος από τον ιδιοκτήτη. ………..

 

18.      Συχνότητα καθαρισμού διαμερ/των ανά εβδομάδα από τον ιδιοκτήτη…………..

 

19.      Συχνότητα αλλαγής σεντονιών και πετσετών ανά εβδομάδα………………

 

20.      Αίθουσα πρωινού τουλάχ. 10,00 μ2 και παρασκευαστήριο σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις εφόσον παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία…….

 

21.      Βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, λινοθήκη, χώρος καθαρισμού)……………………

 

 

 

 

  17 μ2

 

 

  21 μ2

 

  27 μ2

 

  37 μ2

 

 

   7 μ2

 

  10 μ2

 

  13 μ2

 

  2,5 μ

 

   4 μ2

 

   2 μ2

 

 

   OXI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

    

 

 

   NAI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΤΗΣ

 

 

Καθημ.

 

 

     3

 

 

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

  17 μ2

 

 

  21 μ2

 

  27 μ2

 

  37 μ2

 

 

   7 μ2

 

  10 μ2

 

  13 μ2

 

  2,5 μ

 

   4 μ2

 

   2 μ2

 

 

   OXI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   NAI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΤΗΣ

 

 

Καθημ.

 

 

     4

 

 

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

  17 μ2

 

 

  21 μ2

 

  27 μ2

 

  37 μ2

 

 

   7 μ2

 

  10 μ2

 

  13 μ2

 

  2,5 μ

 

   4 μ2

 

   2 μ2

 

 

 

   OXI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   NAI   

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

Καθημ.

 

 

     4

 

 

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

  21 μ2

 

 

  25 μ2

 

  31 μ2

 

  41 μ2

 

 

   7 μ2

 

  10 μ2

 

  13 μ2

 

  2,5 μ

 

   4 μ2

 

   2 μ2

 

 

   NAI

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   NAI  

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

 Καθημ.

 

 

 Καθημ.

 

 

 

 

   ΝΑΙ

 

 

   ΝΑΙ

 

 

 Διευκρινίσεις επί στοιχείων ή/και όρων του παρόντα πίνακα

 

1)       Στα διαμερίσματα δύο ή περισσοτέρων κυρίων χώρων, ο ένας χώρος αποτελεί καθιστικό-χώρο  φαγητού και οι υπόλοιποι υπνοδωμάτια.

 

2)       Ως εμβαδόν διαμερίσματος θεωρείται το συνολικό, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού,  της κουζίνας (χωριστής ή ανοιχτής ενσωματωμένης στο καθιστικό) και ερμαρίου τουλάχιστον 0,50μ ανά άτομο.

 

3)       Τα συνολικά εμβαδά των διαμερισμάτων υπολογίζονται για μονόκλινα ή δίκλινα υπνοδωμάτια. Αν ένα ή περισσότερα υπνοδωμάτια είναι τρίκλινα το συνολικό εμβαδόν προσαυξάνεται κατά Ν Χ 3,00μ2, όπου Ν ο αριθμός των τρίκλινων υπνοδωματίων.

 

4)       Στο καθιστικό των πολύχωρων διαμερ/των γίνεται δεκτή μία κλίνη. Για 2η κλίνη απαιτούνται επιπλέον 5,00 μ2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κλινών στο καθιστικό : δύο (2)

 

5)       Οι κουζίνες μπορεί να είναι  ή ενσωματωμένες στο καθιστικό – χώρο φαγητού ή σε χωριστό βοηθητικό χώρο (δωμάτιο).

 

6)       Σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις/εμβαδά, της τάξης του 10%, κατ’ ανώτατο όριο.

 

 

 

 

Κατ’ εξαίρεση η υποχρέωση 2ου λουτρού δεν ισχύει για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαμερίσματα τριών κυρίων χώρων συνολικού εμβαδού μικρότερου των 50,00 μ2.

 

 

γ.-Τα βαθμολογούμενα κριτήρια προκειμένου περί Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Με αστερίσκο σημειώνονται τα μόρια, τα οποία έχουν συνυπολογιστεί για την εξαγωγή  των συνόλων των επί μέρους κατηγοριών βαθμολογούμενων κριτηρίων και του  μεγίστου συνόλου των κριτηρίων όλων των κατηγοριών:

 


Πίνακας 6. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΜΟΡΙΑ

 

Α.  ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΕΝΙΚΑ

 

1.       Το κτήριο έχει αμιγή χρήση Ενοικ. Διαμερισμάτων ή (και) κατοικίας ιδιοκτήτη…………………………………………….

 

2.       Το σύνολο του οικοπέδου διατίθεται για τη μονάδα Εν.Επ. Διαμερ/των και την κατοικία του ιδιοκτήτη, χωρίς την ύπαρξη άλλων κτηρίων με ξένες χρήσεις..*………………………………

 

3.       Το κτήριο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο ή ως χαρακτηριστικό δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ)……………………….

 

4.       Το κτήριο βρίσκεται μέσα σε χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό………………………………………………………….

 

5.       Το κτήριο είναι ισόγειο ή διόροφο (χαμηλό κτήριο)……………

 

 

* Ως ξένες χρήσεις νοούνται όσες δεν συμπεριλαμβάνονται στις        παρούσες προδιαγραφές

 

 

 

        360*

 

 

 

        360*

 

 

 

        500*

 

 

        300*

 

        100*

 

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1.620*

 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

1.       Μπαλκόνια – βεράντες για το 30% τουλάχ. Των διαμερ/των….*

 

2.                                         για το 60% τουλάχ. Των διαμερ/των….*

 

3.                                         για το 100% των διαμερ/των………….*

 

4.       Ανελκυστήρας πελατών σε όλους τους ορόφους………………

 

5.       Κλιματισμός στους κοινόχρηστους χώρους……………………

 

6.                           στο 30% τουλάχιστον των διαμερ/των…………..

 

7.                           στο 60% τουλάχιστον των διαμερ/των…………..

 

8.                           στο 100% των διαμερ/των……………………….

 

9.       Ανεμιστήρας οροφής στους κυρίους χώρους του 100% των διαμερισμάτων………………………………………………….

 

 

* Βεράντες ή μπαλκόνια δωματίων/διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως διάδρομος προσπέλασης σε άλλα δωμάτια/διαμερίσματα, δεν υπολογίζονται στη μοριοδότηση.

 

          65

 

        130

 

        210*

 

        300*

 

        140*

 

        250

 

        500

 

        840*

 

 

        140

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1.490*

 

Γ.  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

1.       Χώρος υποδοχής – Reception τουλάχιστον 10,00 μ2…………..

 

2.       Καθιστικό – σαλόνι – χώρος τηλεόρασης τουλάχιστον 10,00 μ2.

 

3.       Καθιστικό – σαλόνι – χώρος τηλεόρασης άνω των 20,00 μ2……

 

4.       Κυλικείο – Σνακ μπαρ εντός ή εκτός του κτηρίου (με την προϋπόθεση ότι τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται εντός της ιδιοκτησίας της μονάδας)…………………………………………

 

5.       Κοινόχρηστα W.C. (1 +1) για το χώρο υποδοχής………………..

 

 

        600*

 

        300

 

        600*

 

 

 

        420*

 

        140*

 

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1760*

 

 

Δ.  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

1.       Αυλή – κήπος – κοινόχρηστες βεράντες 10,00 – 20,00 μ2 ανά διαμ/σμα (δεν περιλαμβάνονται πισίνα, αθλοπαιδιές, PARKING)

 

2.       Aυλή – κήπος – κοινόχρηστες βεράντες άνω των 20,00 μ2 ανά διαμέρισμα……………………………………………………….

 

3.       Πισίνα για τουριστ, χρήση διαστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις………………………………………..

 

4.       Παιδική πισίνα, επιπλέον της κανονικής, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις…………………………………………..

 

5.       Γήπεδο τένις……………………………………………………..

 

6.       Γήπεδο μπάσκετ…………………………………………………

 

7.       Παιδική χαρά με τρία τουλάχιστον παιγνίδια……………………

 

 

 

          80

 

 

        160*

 

 

        500*

 

 

        200*

 

          80*

 

          80*

 

        100*

 

      

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

      1120*

 

Ε.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – PARKING

 

1.       Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου για το 30% των διαμερ/των τουλάχιστον…………………………………………

 

2.       Χώρος στάθμευσης  εντός του γηπέδου για το 60% των διαμερ/των τουλάχιστον…………………………………………

 

3.       Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου για το 100% των διαμερ/των……………………………………………………….

 

4.       Μεταφορά πελατών από και προς συγκοινωνιακό σταθμό με αυτοκίνητο Δ.Χ. του ιδιοκτήτη κατά την άφιξη και την αναχώρηση ………………………………………………………

 

 

 

          50

 

 

        100

 

 

        160*

 

 

 

        120*

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

        280*

 

ΣΤ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.       Κοινόχρηστο πλυντήριο και σιδερωτήριο………………………

 

2.       Πλύσιμο – καθάρισμα – σιδέρωμα ρούχων με ευθύνη του ιδιοκτήτη…………………………………………………………

 

3.       Χρηματοκιβώτιο στη διάθεση των   πελατών……………………

 

4.       Χορήγηση φυλλαδίων και λοιπού διαφημιστικού υλικού για τη μονάδα και την περιοχή…………………………………………

 

5.       Παροχή πρωινού σε ειδική αίθουσα…………………………….

 

 

        140*

 

 

          70*

 

        140*

 

 

          70*

 

        420*

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

        840*

 

Ζ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

1.       Ο ιδιοκτήτης κατοικεί εντός του κτηρίου ή σε ανεξάρτητο κτήριο εντός του οικοπέδου…………………………………….

 

2.       Υπεύθυνος υποδοχής για 12 ώρες………………………………

 

3.                                        για 24 ώρες……………………………..

 

4.       Ενας υπάλληλος (επιπλέον των απασχολουμένων στην  υποδοχή και τον καθαρισμό) ανά 10 κλίνες……………………………….

 

5.       Γνώση μιας τουλάχιστον (διαδεδομένης) ξένης γλώσσας από τον υπεύθυνο υποδοχής (υπάλληλο ή μέλος οικογένειας)…………..

 

6.       Αποδεδειγμένη επιμόρφωση-κατάρτιση του συνόλου των απασχολουμένων  στη μονάδα*…………………………………..

 

* Η επιμόρφωση-κατάρτιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του φορέα που θα ορίσει ο ΕΟΤ, για παρακολούθηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

 

         200*

 

         100

 

         200*

 

 

         225*

 

 

         100*

 

 

         275*

 

         ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

       1000*

 

Η.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡ/ΤΩΝ

 

1.       Μία πολυθρόνα ανά υπνοδωμάτιο………………………………

 

2.       Τραπέζι – γραφείο στο καθιστικό……………………………….

 

3.       Ηλεκτρικό σίδερο……………………………………………….

 

4.       Αυτόματο τηλέφωνο…………………………………………….

 

5.       Εγχρωμη τηλεόραση στο 30% τουλάχιστον των διαμερ/των…..

 

6.                                     στο 60% τουλάχιστον των διαμερ/των…..

 

7.                                     στο 100% των διαμερ/των……………….

 

8.       Στεγνωτήρας μαλλιών…………………………………………..

 

 

           50*

 

         100*

 

           50*

 

         500*

 

           90

 

         180

 

         300*

 

           50*

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

       1050*

 

Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

 

1.       Ηλεκτρική καφετιέρα φίλτρου………………………………….

 

2.       Ηλεκτρική φρυγανιέρα ή τοστιέρα……………………………..

 

3.       Πλήρης ηλεκτρ. κουζίνα με φούρνο……………………………

 

4.       Φούρνος μικροκυμάτων………………………………………..

 

5.       Ταχυβραστήρας νερού………………………………………….

 

             50*

 

           50*

 

         100*

 

         100*

 

           50*

 

 

        ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

           350*

 

Ι.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

 

1.       Πρίζα ξυριστικής μηχανής………………………………………..

 

2.       Χορήγηση αφρόλουτρου και σαμπουάν………………………….

 

 

           50*

 

           50*

 

      ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

         100*

 

 

      ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

       9610*

 

 

 

΄Αρθρο 3

 

΄Οροι και προϋποθέσεις κατάταξης των Ε.Δ και Ε.Ε.Δ .σε κατηγορίες κλειδιών

 

 

 

 

1.-α.-Στην κατηγορία του ενός κλειδιού κατατάσσονται και λαμβάνουν το αντίστοιχο ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ, τα Ε.Δ.και.Ε.Ε.Δ, που με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια συγκεντρώνουν λιγότερα των τριών χιλιάδων (3000) μορίων και πληρούν τουλάχιστον τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του ενός κλειδιού σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.2 του προηγουμένου άρθρου.

 

 

β.-Στην κατηγορία των δύο (2) κλειδιών κατατάσσονται:

 

β.α.-τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των δύο κλειδιών σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 3.000 έως 5.500 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου.

 

β.β.τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των δύο κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.3 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 3.000 έως 5.000 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα προαιρετικά κριτήρια του πίνακα του εδαφ γ  της ίδιας παραγράφου.

 

 

γ.-Στην κατηγορία των τριών (3) κλειδιών κατατάσσονται:

 

γ.α.-τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τριών κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.2 του άρθρου 2 και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 5.501 έως 8.000 μόρια, με βάση  τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου.

 

γ.β.—τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τριών κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.3 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 5.001 έως 7.500 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας  παραγράφου. 

 

 

 

δ.-Στην κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών κατατάσσονται:

 

         δ.α.-τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τεσσάρων κλειδιών του πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.2 του άρθρου 2,  και επί πλέον  βαθμολογία από 8001 μόρια και άνω, με βάση τα βαθμολογούμενα προαιρετικά κριτήρια του πίνακα του εδαφ.γ της ίδιας παραγράφου.

 

δβ.-.τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τεσσάρων κλειδιών του πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.3 του άρθρ.2 και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 7.501 μόρια και άνω, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ.γ΄της της ίδιας παραγράφου.

 

 

ε.-Στην περίπτωση, που μονάδα Ε..Δ ή Ε.Ε.Δ δεν συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων, που αντιστοιχεί, με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια, σε κάθε κατηγορία κλειδιών, όπως αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφ. β, γ και δ της παρούσας παραγράφου, τότε κατατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία κλειδιών και συγκεκριμένα στην αντίστοιχη με τον αριθμό των μορίων, που συγκεντρώνει.

 

 

στ.-Για την κατάταξη των μονάδων μικτής μορφής ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, η αξιολόγηση αφενός των δωματίων και αφετέρου των διαμερισμάτων γίνεται χωριστά και αν προκύπτει διαφορά κατηγορίας, η συνολική μονάδα κατατάσσεται στην κατώτερη εκ των δύο κατηγοριών.

 

 

2.- Κατατάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία του ενός κλειδιού ανεξαρτήτως της τυχόν συνδρομής των αναγκαίων ελαχίστων προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων ανωτέρων κατηγοριών:

 

 

α.-΄Οσα Ε.Δ.και Ε.Ε.Δ. δεν έχουν εξασφαλίσει απρόσκοπτη προσπέλαση, που να καλύπτει της λειτουργικές ανάγκες  των πελατών.

 

 

β.-Καταλύματα  εντός ημιτελών κτιρίων (σκελετός ή καραγιαπί), που λειτουργούν ως Ε.Δ.και Ε.Ε.Δ. σε τμήμα του κτιρίου (πτέρυγα ή όροφο). Στην περίπτωση αυτή η κατάταξη στην κατηγορία του ενός κλειδιού και η χορήγηση του αντίστοιχου ειδικού σήματος ΕΟΤ, πραγματοποιείται  υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν τηρηθεί οι κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να  πιστοποιούνται νομίμως, άλλως δεν χορηγείται ειδικό σήμα ΕΟΤ.

 

 

γ.-Καταλύματα που λειτουργούν ως Ε.Δ.και.Ε.Ε.Δ. σε κτίρια, στα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, πλακοστρώσεις κλπ) και μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές.

 

 

δ-Καταλύματα με 4 ορόφους (ισόγειο + 3 όροφοι) χωρίς ανελκυστήρα.

 

 

ε.-Ε.Δ.και Ε.Ε.Δ. που διαθέτουν δωμάτια ή/και διαμερίσματα, στα οποία  η  είσοδος από κοινόχρηστο χώρο (κλιμακοστάσια, αυλή, βεράντα κλπ) αποτελεί το μοναδικό άνοιγμα για φωτισμό και αερισμό, στο σύνολο ή σε τμήμα της δυναμικότητάς τους.

 

 

΄Αρθρο 4

 

Διαδικασίες κατάταξης

 

 

1.-Η χορήγηση του ειδικού σήματος Ε..Δ και Ε.Ε.Δ για μία από τις κατά τα προηγούμενα άρθρα κατηγορίες κλειδιών, πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των στοιχείων του οικοπέδου/γηπέδου, του κτιρίου, του εξοπλισμού και της λειτουργίας τους από τις καθ’  ύλην και κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ.

 

 

2.-Ο έλεγχος των στοιχείων του οικοπέδου/ γηπέδου και του κτιρίου πραγματοποιείται με την κατάθεση στις ως άνω υπηρεσίες του ΕΟΤ φακέλλου, ο οποίος περιλαμβάνει εις τριπλούν:

 

 

α.- Γενικό τοπογραφικό ή απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000  έως 1:25000, όπου να φαίνεται η θέση του οικοπέδου ή γηπέδου, σημειωμένη με κόκκινο και η σχέση του με δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και υποδομές (εκκλησία, πλατεία, παραλία αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο/γήπεδο κλπ) και η οδός προσπέλασης και το πλάτος της καθώς και η απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό (για τα εκτός πόλεων και οικισμών Ε.Δ και Ε.Ε.Δ)

 

 

β.-Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου γηπέδου σε κλίμακα όχι μικρότερη της 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα όριά του, οι γωνίες με κεφαλαία γράμματα, ο προσανατολισμός και η οδός προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός της οδού, υψομετρικές καμπύλες και υψόμετρα της οδού προσπέλασης. Στο διάγραμμα θα αναγράφονται επίσης ο τίτλος ιδιοκτησίας  και οι ισχύοντες κατά την ανέγερση του κτιρίου όροι δόμησης, θα σημειώνονται τα  υφιστάμενα κτίσματα και το τυχόν εναπομένον οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, το εμβαδόν του οικοπέδου/γηπέδου και οι επιτρεπόμενες κατά τους όρους δόμησης επιφάνειες και οι πραγματοποιηθείσες. Αν το κτίριο δεν είναι υφιστάμενο, αναγράφονται οι ισχύοντες κατά την υποβολή του φακέλλου όροι δόμησης.

 

 

γ.-Πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση ολόκληρου του ακινήτου από διαφορετικά σημεία λήψης, με σημειωμένο με κόκκινο το περίγραμμά του καθώς και την οδό προσπέλασης.

 

 

δ.-Αρχιτεκτονικά σχέδια  σε κλίμακα 1:50 και συγκεκριμένα  σχέδια όψεων (4), κατόψεων (με σημείωση των πλήρων διαστάσεων, εμβαδών των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των χώρων) και τομών (2)

 

 

ε.-Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου/γηπέδου σε κλίμακα όχι μικρότερη από 1:200 με τα κτίσματα και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

 

 

στ.-Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει τη θέση του οικοπέδου/γηπέδου, έκταση σε τμ., την υπάρχουσα υποδομή αναλυτικά (προσπέλαση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνική σύνδεση), περιγραφή παραλίας και περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα του ΕΟΤ.

 

 

ζ.- Σε περίπτωση, που το κτίριο για το οποίο ζητείται η κατάταξη και η λήψη του ειδικού σήματος ΕΟΤ είναι υφιστάμενο κατά την υποβολή του φακέλλου, αντί των αρχιτεκτονικών σχεδίων του εδαφ.δ της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται οικοδομική άδεια καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της άδειας θεωρημένα από το οικείο Τ.Π και Π.Ε. Σε περίπτωση κτιρίου, που δεν ανεγέρθηκε βάσει νόμιμης πολεοδομικής άδειας, αλλά νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων με βάση σχετικές διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, αντί της άδειας υποβάλλεται σχετική βεβαίωση του οικείου Τ.Π και Π.Ε και τα σχέδια σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η νομιμοποίηση, θεωρημένα της από το Τ.Π και Π.Ε, καθώς και η έγκριση αλλαγής χρήσης του κτιρίου σε κατοικία, εφόσον αυτό απαιτείται.

 

 

3.-΄Όλα τα στοιχεία του φακέλλου θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού της οικείας ειδικότητας ή άλλου επαγγελματία δικαιούμενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις να υπογράφει αντίστοιχα σχέδια. Επί πλέον, το τοπογραφικό διάγραμμα θα φέρει θεώρηση του οικείου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τ.Πκαι Π.Ε), που θα αναφέρεται στην ακρίβεια των δηλούμενων όρων δόμησης, των υφισταμένων κτισμάτων και του εναπομένοντος οικοδομήσιμου τμήματος και των επιτρεπόμενων και πραγματοποιηθεισών επιφανειών. Ως επιτρεπόμενη επιφάνεια νοείται η νόμιμη εκμετάλλευση του οικοπέδου/γηπέδου σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που ίσχυαν κατά την ανέγερσή του. Η θεώρηση του Τ.Π και Π.Ε θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών πριν την κατάθεση του φακέλλου.

 

 

4.-Ο φάκελλος συνοδεύεται με αίτηση του επιχειρηματία, η οποία περιέχει πλήρη στοιχεία του, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ, και εφόσον ο επιχειρηματίας δεν τυγχάνει και κύριος του ακινήτου, πλήρη στοιχεία του κυρίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αίτηση συνοδεύεται και από επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ή της σύμβασης, βάσει των οποίων ο επιχειρηματίας έχει την εκμετάλλευση του ακινήτου. Ακόμη ο φάκελλος συνοδεύεται από:

 

α.-Παράβολα υπέρ ΕΟΤ και ΤΕΑΠΠΕΡΤ, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται και ισχύουν.

 

β.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιχειρηματία Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων ή Μικτής Μορφής, στην οποία θα δηλώνεται η βούλησή του να χρησιμοποιεί ή όχι τους χώρους καθιστικού των διαμερισμάτων και ως υπνοδωμάτια και κατά συνέπεια να επιτρέπει τη διανυκτέρευση πελατών στους χώρους αυτούς. Ο επιχειρηματίας δύναται να δηλώσει, είτε ότι  θα εκμισθώνει κλίνες σε όλους τους  χώρους καθιστικού, είτε ότι δεν θα εκμισθώνει καμμία κλίνη σε καθιστικό, είτε να δηλώσει σε ποια εκ των διαμερισμάτων του καταλύματος θα εκμισθώνει κλίνες και τον αριθμό των κλινών ανά συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η συνολική νόμιμη δυναμικότητα του καταλύματος εξάγεται με βάση τη δήλωση αυτή. Τυχόν εκμίσθωση κλινών σε χώρους καθιστικού καθ΄υπέρβαση των κλινών, που δηλώθηκαν, συνιστά εκμίσθωση καταλύματος χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας και τιμωρείται με της κυρώσεις του εδαφ.β της παραγρ.4 του Ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2741/99.

 

 

5.-Μετά την θεώρηση των στοιχείων του φακέλλου και την κατ΄αρχήν διαπίστωση της κατηγορίας κλειδιών, στην οποία είναι δυνατόν να καταταγεί η συγκεκριμένη μονάδα Ε..Δ και Ε.Ε.Δ., με βάση τα κριτήρια, που αφορούν το οικόπεδο/γήπεδο και το κτίριο, ακολουθεί ο έλεγχος του εξοπλισμού και της συνδρομής των λοιπών λειτουργικών κριτηρίων (υποχρεωτικών και βαθμολογούμενων) από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ και συντάσσεται σχετική αιτιολογημένη έκθεση επιθεώρησης, στην οποία καταγράφεται αναλυτικά και συνολικά η βαθμολογία του καταλύματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές των άρθρων 2 και 3 του παρόντος.  Το κατάλυμα δεν βαθμολογείται, εάν συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων της παραγρ.2 του άρθρ.3 του παρόντος.

 

 

6.-Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων ελέγχων, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ εκδίδει το ειδικό σήμα λειτουργίας του άρθρ.3 του Ν.2160/93 με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραγράφους αυτού και στις σε εκτέλεση αυτού Αποφάσεις, κατατάσσοντας συγχρόνως το κατάλυμα σε μία από τις δια του παρόντος προβλεπόμενες κατηγορίες κλειδιών.

 

 

 

΄Αρθρο 5

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

 

Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν με ειδικό σήμα ΕΟΤ υποχρεούνται, όπως, εντός 18 μηνών, υποβάλουν τα στοιχεία των παραγρ. 2, 3 και 4 του προηγουμένου άρθρου, προκειμένου να επανακαταταγούν σε κατηγορίες κλειδιών και να λάβουν, εις αντικατάσταση του ισχύοντος, νέο ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

 

΄Αρθρο 6

 

΄Εναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ