ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

21/2/07( και ώρα 7:30 μμ): Ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου για την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας στις Τουριστικές επιχειρήσεις. Η γενική παρουσίαση του Προγράμματος έγινε από την κ. Α. Παπαδοπούλου ( ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.).Ο κ.Σαριδάκης εκπροσωπώντας τον ΕΛΟΤ έκανε αναφορά στα διάφορα κριτήρια ποιότητας τα οποία δημοσιοποιούνταν στον Νομό μας για πρώτη φορά. Σύντομη παρέμβαση είχαμε στην φάση των ερωταπαντήσεων από τον κ. Γ. Αντζουλάτο, ενώ η εκκίνηση δόθηκε με τις  εισαγωγικές παρατηρήσεις του Οικονομικού Επόπτη του Ε.Β.Ε.Κ.Ι. κ.Παντελειού.

 

Η κ.Παπαδοπούλου παρουσίασε γενικά το Πρόγραμμα, τις προβλεπόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα Υπενθύμισε ότι η Δράση 1.1. του Προγράμματος «Καινοτομία στα Ιόνια νησιά-3i» αποσκοπεί στο να δοθεί σήμα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών σε 300 τουριστικές επιχειρήσεις της περιφέρειας Ιονίων( 75 στον κάθε Νομό). Οι αρχικές προδιαγραφές του Προτύπου ποιότητας σχεδιάστηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς και εστάλησαν στον ΕΛΟΤ ο οποίος ανέλαβε να συγκεκριμενοποιήσει τις κατευθύνσεις. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΤΙΝ και τα κατά τόπους Επιμελητήρια-τα οποία έχουν δημιουργήσει ομάδες τοπικών συμβούλων- και απευθύνεται σε ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 

( Στον Νομό μας μέχρι την στιγμή της παρουσίασης είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή περίπου 75 επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών)

 

Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει 8 στάδια. Τα δυο πρώτα στάδια ( αποστολή ενημερωτικής επιστολής & ημερίδα) πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Φεβρουάριο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα-το οποίο έχει δεσμευτικό χαρακτήρα-και το τρίτο στάδιο( ολοκλήρωση μέχρι 2/3/07) αφορά την οριστικοποίηση του πόσοι και ποιοι επιχειρηματίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το τέταρτο και πέμπτο στάδιο αφορούν την διενέργεια επιθεώρησης από τους τοπικούς συμβούλους στις επιχειρήσεις ώστε να διαπιστωθεί αν εκπληρώνουν τα κριτήρια πιστοποίησης. Ταυτοχρόνως οι τοπικοί σύμβουλοι-επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης η οποία αποστέλλεται στην Ε.Τ.Ι.Ν ( ολοκλήρωση του 4ου, 5ου και 6ου στάδιου μέχρι 4/5/07).Γίνεται, τέλος, η αποστολή έκθεσης επιθεώρησης στους συμμετέχοντες επιχειρηματίες( μέχρι 11/5) και η αποστολή των ειδικών σημάτων ποιότητας( από 14/5-25/5/07)

 

«Θα έχουμε»,είπε η κ.Παπαδοπούλου, «ανάλογα με τον βαθμό εκπλήρωσης των προαιρετικών κριτηρίων, τρία επίπεδα πιστοποίησης. Το «βάρος» του κάθε κριτηρίου είναι διαφορετικό και αυτό θα καθοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων… Τα σήματα ποιότητας βρίσκονται ακόμη στην φάση σχεδιασμού και θα συνοδεύονται από κάποιες φράσεις σε ελληνικά και αγγλικά… Προκειμένου μια επιχείρηση να πιστοποιηθεί πρέπει οπωσδήποτε να  πληρεί τα υποχρεωτικά κριτήρια. Στο πρώτο επίπεδο θα ενταχθούν οι επιχειρήσεις που θα βαθμολογηθούν από 2,34-3.Στο δεύτερο επίπεδο όσες βαθμολογηθούν από 1,67-2,33 και στο τρίτο όσες βαθμολογηθούν από 1-1,66.Τα αναμενόμενα οφέλη είναι ότι τα σήματα θα αποτελέσουν ένα μέσο προβολής σε τοπικό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο..θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα, την πρόσβαση σε νέες αγορές, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την συνεργατικότητα και την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών στην καθημερινή λειτουργία!»

 

Ο κ. Σαριδάκης έκανε μια σύντομη αναφορά στα κριτήρια προτύπου ποιότητα. Τα κριτήρια και στις τρεις κατηγορίες τουριστικών υπηρεσιών αφού περιγράφονται, διακρίνονται-όπως ήδη είπαμε-σε υποχρεωτικά και προαιρετικά, λαμβάνουν έναν ιδιαίτερο κωδικό( π.χ. 1.01),εντάσσονται σε κατηγορία και αναφέρεται το μέσο τεκμηρίωσης-από πού, δηλαδή, αποδεικνύεται ότι εκπληρώνεται ένα συγκεκριμένο κριτήριο.

 

Πιο συγκεκριμένα:1)Όσον αφορά τα εστιατόρια έχουμε 15 υποχρεωτικά κριτήρια( Υ.Κ.) και 58 προαιρετικά(Π.Κ.) χωρισμένα σε πέντε κατηγορίες( Γενική Διαχείριση-Ποιότητα Εξυπηρέτησης- Πολιτιστικά/Κοινωνικά -Περιβαλλοντική Διαχείριση-Προβολή).Η τεκμηρίωση αφορά ποικιλία μέσων: παραστατικά, επιτόπιος έλεγχος, μελέτες, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λ.π.

 

2) Όσον αφορά τα τουριστικά πρακτορεία έχουμε 8  Υ.Κ. και 36 Π.Κ. χωρισμένα στις γνωστές πέντε κατηγορίες

 

3) Όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα έχουμε 14 Υ.Κ. και 84 Π.Κ(!)

 

Κατά την διαδικασία των ερωταπαντήσεων τέθηκε το θέμα πώς θα γίνει επιθεώρηση και αξιολόγηση των επιχειρήσεων σε μια περίοδο που αυτές δεν λειτουργούν ή μόλις ξεκίνησαν την λειτουργία τους. Ο κ. Αντζουλάτος ανάφερε πως δεν έχουμε τελική μορφοποίηση των κριτηρίων και οι επισημάνσεις των επιθεωρητών για τα κριτήρια θα έχουν βαρύνουσα σημασία. Ο κ. Παντελειός επισήμανε ως προς τα κριτήρια ότι τα περισσότερα είναι απαραίτητο να υπάρχουν-παρά το ότι υπήρχαν διαφορές απόψεων όταν οι φορείς συζητούσαν γι αυτά-και υπενθύμισε ότι το Πρόγραμμα είναι πιλοτικό και αναμένεται να υπάρξουν αρκετές αλλαγές κατά την αξιολόγηση οι οποίες θα ληφθούν υπ’ όψιν για την συνέχεια. Εκτίμησε, τέλος, ότι και οι επιχειρήσεις που θα πάρουν το σήμα ποιότητας θα αξιοποιήσουν το γεγονός ως ενισχυτικό της προβολής τους και η Περιφέρεια αλλά και τα Επιμελητήρια προτίθενται να διαφημίσουν το συγκεκριμένο σήμα ώστε να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα.