ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι.-δίνοντας «σάρκα και οστά» στην πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας Ζ. Μελιδώνη – πραγματοποίησε  την  διοργάνωσε εκδήλωση ενημέρωσης για τις σοβαρές εξελίξεις στον χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων στις 7/3/07, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. Έδωσαν το παρόν περίπου οι μισοί από τους Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του τόπου μας. Κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του Π. Σ. Α. Σ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων) κ. Κ. Λάμπρου, ο οποίος, πλαισιωμένος από τον Γ.Γ. κ. Γ. Στρατηγό και, φυσικά, τον Ταμία κ. Ζ. Μελιδώνη, αναφέρθηκε στο Π.Δ. 190/2006 που δημιουργεί νέα δεδομένα στον Κλάδο. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Αντιπροέδρου του Ε.Β.Ε.Κ.Ι. κ. Σ. Ματιάτου.

 

Με το Π.Δ.190 που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβρη του 2006 προσαρμόζεται-με πολύμηνη καθυστέρηση- η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/92 και από 31/3/07 εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα.

 

Με το Π.Δ. υποχρεώνονται οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές να εγγραφούν σε Μητρώο και να  ασφαλιστούν κάπου ώστε οι πελάτες τους να είναι καλυμμένοι σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος( να καλυφθεί η επαγγελματική Αστική τους ευθύνη).

 

Ο κ. Λάμπρου αφού σημείωσε το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται για τους Ασφαλιστές αυτή η εξέλιξη και αφού πληροφόρησε τους παρευρισκόμενους ότι αν και συζητείται τα συγκεκριμένο με την ηγεσία του Υπουργείου εδώ και δυο χρόνια, εν τούτοις ακόμη διευκρινίζονται σημεία, τόνισε ότι μέχρι 31/3/07 οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβούντες( Α.Δ.) πρέπει να καταθέσουν συμβόλαια και το πρόβλημα έχει τρεις(3) λύσεις:

 

1) Βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία ο Ασφαλιστής συνεργάζεται ότι είναι συνδεδεμένος μαζί της, ότι ενεργεί εξ ονόματός της και για λογαριασμό της και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του

 

2)Βεβαίωση από την κάθε Εταιρεία δια της οποίας θα καλύπτεται η παραγωγή των Ασφαλιστών που την αφορά

 

3) Αναζήτηση από τον Ασφαλιστή Εταιρείας να αναλάβει με ατομικό Συμβόλαιο την κάλυψη της παραγωγής του.

 

Ο κ.Λάμπρου πρότεινε ως βέλτιστη λύση να ενταχθούν οι Α.Δ. σε ένα ανοιχτό ΟΜΑΔΙΚΌ ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα όλοι σχεδόν εντάσσονται σε αυτό το Ομαδικό που η Ομοσπονδία έχει δημιουργήσει. Ο Πρόεδρος σημείωσε πως η «ομπρέλα» του Ομαδικού μπορεί να αποτελέσει διέξοδο καθώς οι Εταιρείες δεν δέχονται κατά βάση να συνάψουν συμβόλαια με τους Ασφαλιστές τους επικαλούμενες «συγκρουόμενα συμφέροντα» και προβληματίζονται εκ του ότι θα φέρουν και αυτές ευθύνες σε τυχόν λάθη και παραλείψεις εκ μέρους τους, ενώ οι Α.Δ. θα έχουν πρόβλημα ανανέωσης του Συμβολαίου τους στην περίπτωση που θα υπάρξουν απαιτήσεις πελατών.

 

Η κατάσταση είναι γενικώς συγκεχυμένη-είπε ο κ.Λάμπρου- οι Εταιρείες δεν «ανοίγουν τα χαρτιά τους», οι Α.Δ. τηρούν στην πλειοψηφία τους στάση αναμονής και το Προεδρικό Διάταγμα έχει πάμπολλες παραλείψεις και κακές διατυπώσεις. Υπάρχει διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι τα «κακώς κείμενα» του Π.Δ. θα «διορθωθούν» σε υπό ψήφιση Νόμο.

 

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες του Συμβολαίου, στην αναδρομική ισχύ του Π.Δ. από 15/1/05 χωρίς μνεία στον χρόνο παραγραφής αδικημάτων, τις «καλές πλευρές» της νέας Νομοθετικής ρύθμισης, στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που ακολουθεί κ.λ.π.