Ενημέρωση για το έργο -Ανάπτυξη γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας 

Στις 17/10/07 και ώρα 18:45 μ. μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου και με ικανό αριθμό ενδιαφερομένων, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια και τον ΕΟΜΜΕΧ και αντικείμενο την ενημέρωση για το έργο «Ανάπτυξη γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».

Η εκδήλωσε ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς που απέστειλαν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιονίων και ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ και με τον χαιρετισμό του Αντιπρόεδρου του ΕΒΕΚΙ -το οποίο συνεισέφερε στην πραγματοποίηση της ημερίδας- κ. Σ. Ματιάτο. Στον χαιρετισμό του ο κ. Ματιάτος ανάφερε τα εξής: «Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» έχει ως αρμόδιο Φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ και «Αρχή Εφαρμογής» την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, η οποία παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο υλοποίησής του. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα είναι η 31η Οκτωβρίου και θα διατεθούν στις ενδιαφερόμενες και επιλεγόμενες γυναίκες της Περιφέρειάς μας περίπου 1.000.000 Ευρώ! Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, πέραν του ότι συνέβαλε στην δημοσιοποίηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, φιλοξενεί την αποψινή απόπειρα περαιτέρω ενημέρωσης για το Πρόγραμμα και εύχεται η παρούσα εκδήλωση να συνεισφέρει αποφασιστικά στην όλη προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον και να πολλαπλασιαστούν οι αιτήσεις συμμετοχής! Στην συνέχεια, θα ακουστούν, βεβαίως, λεπτομέρειες και θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Εμείς, θα υπενθυμίσουμε, ότι στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας…» δικαιούνται συμμετοχής γυναίκες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και μεταφορών, εφόσον ισχύουν ορισμένοι όροι. Σε περίπτωση Εταιρείας απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι γυναίκες να κατέχουν τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου και να ασκούν τη διοίκηση/διαχείριση . Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 5.000-40.000 Ευρώ και αφορά προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, διαφημιστικές εκστρατείες, λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετοχή σε συνέδρια και θεματικά εργαστήρια κ.λ.π. Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να επιλέξει ορισμένες από τις δράσεις του Προγράμματος. Εφόσον η ενδιαφερόμενη ενταχθεί ,τελικώς, στο Πρόγραμμα χρηματοδοτείται 100% από αυτό! Ευχόμαστε, λοιπόν, ακόμη μια φορά -και από καρδιάς- στην αποψινή εκδήλωση ενημέρωσης, καλή επιτυχία!» Η κ. Παπούλια -από το Υπουργείο Απασχόλησης- ανάφερε τις μη επιλέξιμες δραστηριότητες και κυρίως, ποιες γυναίκες/ επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότησης και με ποιους όρους. Ξεκίνησε την ομιλία της δίνοντας ορισμένα στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση της γυναικείας απασχόλησης στην χώρα. Ανάφερε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στην απασχόληση των γυναικών παραγωγικής ηλικίας- 48,1% στο Β΄ εξάμηνο του 2007- αλλά υπολείπεται σημαντικά του Ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι 56,3% και τα ποσοστά της γυναικείας ανεργίας -12,8%- είναι ιδιαίτερα ψηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την συνολική ανεργία στην χώρα και την ανδρική ανεργία! Η κ. Καλύβα -από τον ΕΟΜΜΕΧ- ενημέρωσε αναλυτικά για τις επιλέξιμες δαπάνες, τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης… Ανάφερε χαρακτηριστικά, ότι τα παραστατικά πληρωμών για επιλέξιμες δράσεις είναι αποδεκτά από την στιγμή που έχουν εκδοθεί μετά την 18η Ιουλίου 2007, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο όσον αφορά την Περιφέρεια Ιονίων είναι μεγάλος και όλες σχεδόν οι προτάσεις θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Και οι δυο ομιλήτριες, ακολούθως, αναφέρθηκαν στα της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και υποβολής των αιτήσεων.