ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΑΕΝ ΣΕ ΙΚΑΡΙΑ 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΕΝ στις 5/10/07 στην Λέσβο και Γ.Σ. στις  19-21/10/07 στην Ικαρία. Τα μέλη του Δ.Σ. απασχόλησαν έξη(6) θέματα. Τα τρία αφορούσαν ενημέρωση για δυο Προγράμματα και για την δημιουργία δομών στήριξης της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων σε Ελλάδα-Κύπρο. Στο 6ο Θέμα συζητήθηκε-εκτός των άλλων-η δημιουργία νησιωτικού παρατηρητήριου για τις τιμές αγροτικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.