ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ 

Την 28η Φεβρουαρίου 2006 και από τις 7:30 μ.μ.έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου με το στέλεχος της Εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι» κ. Δημ.Δοϊνάκη τοΠρόγραμμα «Καινοτομία στα Ιόνια».Ο κ.Δοϊνάκης αφού είπε ότι καινοτομία είναι η πετυχημένη εφαρμογή νέων ιδεών,η υψηλή προστιθέμενη αξία στο αγαθό η οποία οδηγεί στην εμπορική επιτυχία,σημείωσε ότι τα Ιόνια υλοποιούν ένα τέτοιο Πρόγραμμα την στιγμή που οι μισές Περιφέρειες της χώρας δεν έχουν καμιά σχέση!Στην συνέχεια, το στέλεχος των «Ευρωσυμβούλων»μίλησε για τα μέσα και τους παράγοντες ανάπτυξης της καινοτομίας και υπογράμμισε ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας των Ιονίων νήσων είναι στον Τουρισμό όπου και αναζητείται η καινοτομική δράση με αξιοποίηση των ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων σε συνδυασμό με την χρήση της νέας τεχνολογίας.Ακολούθως,έθεσε τους στόχους του πιλοτικού Προγράμματος και έκανε μια περιληπτική αναφορά στις προβλεπόμενες δράσεις.(Στον πίνακα 1 έχουμε μια σύνοψη των δράσεων).Ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της εισήγησής του αναφέροντας τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Προγράμματος ( Εθνικό Πρότυπο Ποιότητας για τουριστικές υπηρεσίες, προβολή των Ιονίων με νέους τρόπους κ.λ.π.) και γνωστοποίησε ότι οι συμμετέχοντες φορείς είναι η Ε.Τ.Ι.Ν.,τα Επιμελητήρια, το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο ΤεχνολογίαςΥπολογιστών το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης( Μονάδα URENIO) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

 

Ο ΑντιΝομάρχης κ. Κουρής πήρε σε αυτό το σημείο τον λόγο,τόνισε ότι τα Ευρωπαϊκά χρήματα θα πρέπει να τα αξιοποιούμε στην κατεύθυνση των παραγωγικών επενδύσεων και υποσχέθηκε ότι η Νομαρχία θα είναι στο πλευρό των επενδυτών.

 

Πριν ο κ.Δοϊνάκηςξαναπάρει τον  λόγο για να πει περισσότερα για τις Δράσεις 1.2. και 2,ερωτήματα και απορίες εξέθεσαν οι παριστάμενοι για  την γραφειοκρατία του Προγράμματος,την πιστοποιητική δυνατότητα του ΕΛΟΤ, την κατοχύρωση των «ιδεών»,τις  αδυναμίες υλοποίησης καινοτόμων σκέψεων σε ένα περιβάλλον ανεπαρκές από νομοθετικής απόψεως ,αλλά και από την άποψη των υποδομών.

 

Ο κ.Δοϊνάκης σημείωσε :

 

1.Για   την Δράση 1.2.: Οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τις επιδόσεις των άλλων παρά μόνο τις δικές τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους ή τον μέσο όρο του χώρου τους.Πρόκειται ουσιαστικά για μια άσκηση αυτογνωσίας.Υπάρχει ένας κατάλογος με 80 ερωτήσεις που αφορούν επιχειρησιακές στρατηγικές,οικονομικά στοιχεία,ποιοτικό έλεγχο, ανθρώπινο δυναμικό,τεχνολογία, διαχείριση κρατήσεων, ενέργεια…όλα τα συλλεγέντα στοιχεία εισάγονται σε μια βάση δεδομένων η οποία,τελικώς, μεταφράζει τα ποσοτικά στοιχεία σε ποιοτικά…τα οποία κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να διαπιστώσουν-και να διορθώσουν ακολούθως- τα προβληματικά στοιχεία στην λειτουργία τους.

 

2. Για την Δράση 2 : Ο επιχειρηματίας συντάσσει την αρχική ιδέα και συμπληρώνει μόνος του ή (και) με την βοήθεια των συμβούλων-αν το επιθυμεί- το έντυπο αρχικής υποβολής καινοτόμου ιδέας.Καινοτόμες ιδέες θεωρούνται οι πρωτοεμφανιζόμενες στον συγκεκριμένο χώρο ιδέες οι οποίες έχουν ισχυρή πιθανότητα εμπορικής επιτυχίας.( Έχουμε καινοτομία προϊόντος, διαδικασίας,πρώτης ύλης, αγοράς,οργανωτικού χαρακτήρα.Το Πρόγραμμα αναζητεί καινοτομία προϊόντος)Μετά  τις 15 Μαρτίου θα γίνει η προαξιολόγηση και θα «περάσουν» στην επόμενη φάση όσες λάβουν πάνω από 2,5 μον.Στην συνέχεια θα δημιουργηθεί το επιχειρηματικό  σχέδιο και θα ακολουθήσει η τελική αξιολόγηση-με συγκεκριμένα κριτήρια- η οποία θα αναδείξει τις πέντε καλύτερες προτάσεις (μέχρι 31 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία).Για την χρηματοδότηση ισχύει ο κανόνας de minimis και το έργο πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε δέκα μήνες από

 

την υπογραφή της σύμβασης.Χρειάζεται εγγυητική επιστολή για το 10% της επιζητούμενης επιδότησης και η πληρωμή γίνεται κατ αρχάς στο πεντάμηνο και ακολούθως,στο τέλος του δεκάμηνου.

 

Ο κ.Δοϊνάκης δήλωσε,τέλος,ότι έμεινε ευχαριστημένος από την προσέλευση και συμμετοχή στην εκδήλωση.Προλόγισε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητήριου κ.Α.Παντελειός.

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

1.1.πρότυπο ποιότητας στις Τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Α)Σχεδιασμός προτύπου ποιότητας σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ.

 

Β)Εκπαίδευση συμβούλων πιστοποίησης και προετοιμασία διαδικασιών

 

Γ)Προετοιμασία 300 τουριστικών επιχειρήσεων του Ιονίου για πιστοποίησή τους.Οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν το διακριτικό Α,Β ή Γ στην κατηγορία που ανήκουν

 

370.000 Ευρώ

 

Το πρότυπο ποιότητας έχει σχεδιασθεί και βρίσκεται στον ΕΛΟΤ.Θα είναι στην διάθεση των επιχειρηματιών μέσα στο 2006.

 

1.2.Συγκριτική αξιολόγηση Τουριστικών Υπηρεσιών.

 

Α) Δημιουργία εργαλείου για μέτρηση απόδοσης ξενοδοχείων.(BENCHMARKING)

 

B)      Εκπαίδευση τοπικών συμβούλων στην τεχνική εφαρμογής

 

C)      Εφαρμογή σε επιχειρήσεις,συγκριτικές αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης της απόδοσής τους.

 

 

Έχει σχεδιασθεί το ερωτηματολόγιο και έχουν εκπαιδευτεί οι τοπικοί σύμβουλοι (τρεις στον Νομό μας).οι οποίοι θα επισκεφθούν  τουλάχιστον πενήντα επιχειρήσεις ( δέκα στον Νομό μας ) και θα διαπιστώσουν πού βρίσκεται η κάθε επιχείρηση από ανταγωνιστικής απόψεως.

 

2Ενίσχυση ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων για εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

 

Πρόκειται για προετοιμασία, υποβολή,αξιολόγηση και ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων για επιχειρηματική αξιοποίηση νέων ιδεών  στον Τουρισμό( τουριστικές υπηρεσίες, ψηφιακές εφαρμογές για πολιτισμό και καλές τέχνες,προώθηση τοπικών προϊόντων, βελτίωση περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής)

 

Η διαδικασία περιλαμβάνει εκτός από εκπαίδευση τοπικών Συμβούλων , την σύνταξη και υποβολή σχεδίων από ενδιαφερόμενους και την αξιολόγηση και επιλογή των 30 καλύτερων ( στον Νομό μας των 5 καλύτερων) . Η επιλεγμένη πρόταση χρηματοδοτείται το πολύ με 30.000 Ευρώ η κάθε μια, εφόσον ο επιχειρηματίας καταθέσει άλλα τόσα!

 

150.000 Ευρώ

 

Μέχρι 15 Μαρτίου υπο βάλλεται η αρχική πρόταση συμμετοχής που είναι ένα δεκασέλιδο και στην συνέχεια γίνεται προαξιολόγηση και τελική αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου που συντάσσεται με την βοήθεια των Συμβούλων. Όλα πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι 30 Μαΐου.

 

3.Ψηφιακά Ιόνια νησιά

 

Δημιουργία τουριστικών υπηρεσιών με την βοήθεια της τεχνολογίας( διαδικτυακές πύλες παροχής πολιτισμικών,ιστορικών και τουριστικών υπηρεσιών,μηχανή αναζήτησης ξενοδοχείων,εικονική τρισδιάστατη ξενάγηση προεπιλεγμένων  σημείων κ.λ.π.)

 

 

 

4.Έξυπνο Περιφερειακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικού

 

κινδύνου

 

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης καταστάσεων περιβαλλοντικού κινδύνου(δασικές πυρκαγιές και σεισμοί) για αποτελεσματική διαφύλαξη στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.

 

 

 

5.Υποστηρικτική Μονάδα Διαχείρισης Καινοτομίας

 

Δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου Δράσης και αρχικής υποδομής για λειτουργία μηχανισμού μόνιμης υποστήριξης της Καινοτομίας στην Περιφέρεια.

 

 

 

6.Ψηφιακές καινοτόμες εμπορικές υπηρεσίες

 

Λειτουργεί συμπληρωματικά στην Δράση 3.Μέσα από αυτή την Δράση δημιουργήθηκε η «ψηφιακή Κέρκυρα».Μέσα από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορεί να παρουσιάζονται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο π.χ. με τρισδιάστατες φωτογραφίες.

 

 

Ο Προϋπολογισμός δεν φτάνει για τα άλλα νησιά. Το «σάιτ» υπάρχει αλλά δεν έχει ακόμη «βγει στον αέρα».

 

6.Δικτύωση με άλλες Περιφέρειες

 

Συναντήσεις και συνεργασία με άλλες Περιφέρειες εγχώριες και Ευρωπαϊκές.

 

 

 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)