ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ INTEREG IV 

Το Επιμελητήριο, κατά την τρέχουσα περίοδο, δραστηριοποιείται σε σχέση με δυο ευρωπαϊκά Προγράμματα:

 

1.       Συμμετέχει, στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α 2007-13, μαζί με τα άλλα Επιμελητήρια των Ιονίων νήσων και τον Ο.Π.Ε (Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών), στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».Στις αρχές Ιουνίου, στην Ζάκυνθο, ο κ. Μ. Βασιλάκης , εκ μέρους του Ο.Π.Ε. παρουσίασε το Πρόγραμμα  στο οποίο προβλέπεται η δημιουργία Πολυκαταστημάτων(ένα σε κάθε νησί) για χονδρική, αλλά και λιανική πώληση τοπικών προϊόντων.( Η πρόβλεψη, είναι, στα  πολυκαταστήματα να υπάρχει γευσιγνωσία, να στεγάζεται εστιατόριο τοπικών εδεσμάτων κ.λ.π )Σχεδιάζεται να δημιουργηθεί κατ αρχάς ένα πολυκατάστημα, πιλοτικά, σε ένα νησί και, ακολούθως, να δημιουργηθούν και στα άλλα. Στη Τρίτη φάση του Προγράμματος σχεδιάζεται να δημιουργηθούν τέτοια πολυκαταστήματα σε χώρες- τουριστικούς στόχους των Ιόνιων νησιών! Ο  αρχικός προϋπολογισμός είναι 7 εκατ.200 χιλ. Ευρώ. Στην εξαμελή τεχνική Επιτροπή, μετέχει ο οικονομικός επόπτης του Ε.Β.Ε.Κ.Ι. κ. Α. Παντελειός.

 

Στα πλαίσια του Intereg IV(Ελλάδα- Ιταλία) με συνέταιρους το Επιμελητήριο της Λευκάδας και την Απουλία, θα κατατεθεί πρόταση για την δημιουργία δικτύου διαδρομών «γεύσεων και οίνου».Σε σχέση με αυτό την «Δράση» βρισκόμαστε στην φάση επεξεργασίας της σχετικής μελέτης.