ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

Είχαμε συνάντηση εκπροσώπων των Επιμελητηρίων των νησιών του Ιονίου(πλην Κέρκυρας) με  εκπρόσωπο της Εταιρείας «ΕΥΡΩΣΎΜΒΟΥΛΟΙ»στην Λευκάδα, στις 26/10/05.Εκ μέρους του Επιμελητηρίου μας παρέστη ο κ.Α.Παντελειός.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για να συζητηθούν τα της δράσεως ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ( Μέτρο 2.3.), του Π.Ε.Π. Ιονίων.( Είναι πιθανόν, καθώς διαβάζονται αυτές οι γραμμές, ήδη οι τρεις περιπτώσεις της δράσεως που μας αφορούν να έχουν προκηρυχθεί).To Πρόγραμμα αναφέρεται: α) Στην καθιέρωση ενός σήματος ποιότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις.Στο από πού,όμως,θα αποδίδεται και γενικώς επί των όρων πιστοποίησης δεν έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις και η όλη συζήτηση βρίσκεται σε αρχικά επίπεδα.β)Στην δημιουργία μιας λίστας ποιότητας των επιχειρήσεων ανά νησί.Η λίστα θα δημιουργηθεί από τους «Ευρωσυμβούλους» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συμμετέχουν όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν.Αποτελεί μια καλή ευκαιρία «αυτογνωσίας» για τους συμμετέχοντες καθώς θα διαπιστωθούν τα όποια κενά και προβλήματα υπάρχουν στην λειτουργία τους.Η λίστα δεν θα δημοσιοποιηθεί.γ)Θα βραβευθούν με 30.000 Ευρώ το καθένα 7-10 καινοτόμα σχέδια στον Νομό μας.Οι προτάσεις θα καταρτισθούν με επιχειρηματικούς συμβούλους τους οποίους το Πρόγραμμα θέτει δωρεάν στην διάθεση των ενδιαφερομένων και θα κριθούν από ομάδα αξιολογητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου.

 

Στο Επιμελητήριό μας, «κατέρχονται»,λοιπόν, «Ευρωσύμβουλοι» και  άνθρωποι του Πανεπιστήμιου με σκοπό να δημιουργηθεί η τοπική ομάδα που θα εξυπηρετήσει την «Καινοτομία».To Πρόγραμμα θα πρέπει να «κλείσει τον κύκλο του» έξη μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης.