ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΕ INTEREG III 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει ως συνεργάτης(partner)  του Επιμελητηρίου της Λευκάδας το οποίο είναι Leader στα πλαίσια του INTEREG III A. Η Πρόταση έχει τον τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

 

Περίληψη πρότασης : Τα Ιόνια και η γειτονική Ιταλία φαίνεται να εμφανίζουν μια κοινή βάση επιχειρηματικής δραστηριότητας και προτείνεται η συσπείρωση των σχετικών επιχειρήσεων με κοινή παραγωγική κατεύθυνση(θεματικό Δίκτυο), θέσπιση συμφώνου-σήματος ποιότητας ,η σοβαρή αξιοποίηση των διαθέσιμων πρώτων υλών και πλουτοπαραγωγικών πηγών. Τα πεδία δραστηριότητας στα οποία προτείνεται η εφαρμογή της ιδέας είναι : 1.Στις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ξύλο ,πέτρα,σίδηρο  Όσον αφορά αυτή την πρώτη κατηγορία ο στόχος είναι η δημιουργία τελικών προιόντων π.χ. ξύλου που θα απαντούν στις σύγχρονες αισθητικές αναζητήσεις,θα είναι χρήσιμα και μέσα από αυτά θα αναδεικνύεται η τοπική κληρονομιά.Προτείνεται η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ παραγωγών,σχεδιαστών,κέντρων έρευνας.Χρειάζεται η διενέργεια μελετών ώστε να γίνει συστηματική καταγραφή αυτού που υπάρχει,η καταγραφή των συνδετικών στοιχείων, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ,η επισήμανση των αδυναμιών,των δυνατοτήτων συνεργασίας και των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν.Θα πρέπει να συνταχθεί Σύμφωνο ποιότητας-Ειδικό σήμα διότι επιδιώκεται η δημιουργία μοναδικών,όλως ιδιαίτερων προιόντων αλλά χρειάζεται και μελέτη εμπορικής προώθησης του Δικτύου.2Τα κοινά προιόντα λάδι,κρασί,μέλι,τυρί .Όσον αφορά αυτή την δεύτερη κατηγορία ο στόχος είναι η δημιουργία δικτύου ανά θεματική ενότητα ,χορήγηση αναγνωριστικού σήματος ανά προιόν.Το Δίκτυο μπορεί,επίσης,να συγκροτείται γύρω από μια κεντρική ιδέα δίνοντας έτσι την δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό εκτός από τους παραγωγούς και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που υποστηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα.Χρειάζονται και εδώ,μελέτες πέραν της καταγραφής του υπάρχοντος(επιχειρήσεις που επεξεργάζονται τα προιόντα και φυσικά η παραγωγική κατάσταση) που να εντοπίζουν τα προβλήματα,τις δυνατότητες, τις χρειαζούμενες επιπλέον δομές,των πιθανών μελλοντικών αγορών,για την εμπορική προώθηση του Δικτύου.Όπως και στην πρώτη ενότητα επιδιώκεται η παραγωγή  μοναδικών προιόντων υψηλής ποιότητας καθώς αυτά θα ικανοποιούν τα κοινά κριτήρια που θα προσδίδουν ταυτότητα και οι επιχειρήσεις του Δικτύου θα έχουν την απαραίτητη λειτουργία και εξοπλισμό ώστε να παράγουν σύμφωνα με τα στάνταρ.

 

Η πρόταση ,λοιπόν, στο INTERG III ΕΊΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  . Μάλιστα, πρι ν από την συγκέντωση των εμπλεκομένων στην Πρέβεζα σε μια επιπρόσθετη αναφορά γίνεται λεπτομερής αποτύπωση των τριών χρειαζούμενων υπο-μελετών των οποίων το συνολικό κόστος εκτιμάται στα  2 εκατ.Ε.