Τουριστική Έκθεση της Φραγκφούρτης( 7-10 Φεβρουαρίου) 

Στην τουριστική Εκθεση της Φραγκφούρτης( 7-10 Φεβρουαρίου) δώσαμε το παρόν στο περίπτερο της Ε.Τ.Ι.Ν. εκπροσωπώντας τον Νομό μας, με το μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΚΙ κ. Ν. Κουρκουμέλη. Οι εντυπώσεις ήταν θετικές από απόψεως αριθμού προσερχομένων και εντάσεως ενδιαφέροντος, αλλά τέθηκε και ξανατέθηκε εκ μέρους των ενδιαφερομένων το πρόβλημα της μετάβασης στα νησιά μας.