2018 – 03 – 16 Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τζέντα, 4 Μαρτίου 2018

Α.Π.Φ. 600.2.ΑΣ 154

 

ΘΕΜΑ :”Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων – SAGIA – Αίτημα επιχειρηματικής – επενδυτικής συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας και των ανθρώπινων επιστημών”.

Αναφερόμενος στο θέμα παρακαλώ όπως ανοίξετε τα συνημμένα αρχεία. Επισημαίνω ότι από Σαουδαραβικής πλευράς υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για πιθανή συμμετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και των ανθρώπινων επιστημών να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη επενδυτική πρωτοβουλία.

 

Με εκτίμηση

Ο Προϊστάμενος

Θεόδωρος Ξυπολιάς