2018 – 03 – 16 Εγκρίθηκε από την Ευρωβουλή η «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (CCCTB)» 

Εγκρίθηκε από την Ευρωβουλή η «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (CCCTB)»

– Πρόταση για δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και δίκαιου καθεστώτος φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ

– Προσδιορισμός της «ψηφιακής παρουσίας» των εταιρειών και της χώρας όπου πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους

– Χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων


Το ΕΚ ζητάει να φορολογούνται οι επιχειρήσεις εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους βάσει ενός εναρμονισμένου συστήματος φορολογίας.

Το εναρμονισμένο σύστημα θα χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες των ψηφιακών επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του φόρου που τους αναλογεί.

Η «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (CCCTB)» που αποτελεί μέρος ενός νομοθετικού πακέτου για τη δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και δίκαιου καθεστώτος φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ έλαβε τη στήριξη των ευρωβουλευτών (438 ψήφοι υπέρ, 145 κατά και 69 αποχές).

Η δεύτερη πρόταση για τη δημιουργία της βάσης για το εναρμονισμένο σύστημα φορολογίας εταιρειών, η αποκαλούμενη «κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (CCTB)», εγκρίθηκε με 451 ψήφους υπέρ, 141 κατά και 59 αποχές. 

Χρήση της «ψηφιακής παρουσίας» σε μια χώρα για τον προσδιορισμό του φόρου

Οι δύο νομοθετικές προτάσεις αποσκοπούν στην κάλυψη των νομοθετικών κενών που έχουν επιτρέψει σε ορισμένες ψηφιακές και διεθνείς επιχειρήσεις να μειώσουν δραστικά τους φόρους που πληρώνουν ή ακόμη και να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους εκεί όπου δημιουργούν τα κέρδη τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των προτεινόμενων σημείων αναφοράς, τα οποία θα προσδιορίζουν κατά πόσο μια επιχείρηση έχει «ψηφιακή παρουσία» σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και, κατά συνέπεια, οφείλει να πληρώσει φόρο στο κράτος αυτό.

Το ΕΚ ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει σημεία αναφοράς (όπως ο αριθμός των χρηστών ή ο όγκος του ψηφιακού περιεχομένου που συλλέγονται) προκειμένου να υπάρξει μια σαφέστερη εικόνα για το πού παράγει η κάθε εταιρεία τα κέρδη της. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως οι Facebook, Amazon και Google για να δημιουργήσουν τα κέρδη τους, αλλά επί του παρόντος δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Πρόταση για ενιαίο σύστημα φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ

Οι επιχειρήσεις θα υπολογίζουν τα κέρδη και τις ζημίες των εταιρειών που έχουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο φόρος που θα προκύπτει θα κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών ανάλογα με το πού δημιουργήθηκαν τα κέρδη. Στόχος είναι να εξαλειφθεί η τρέχουσα πρακτική των επιχειρήσεων να μεταφέρουν τη φορολογική τους βάση σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι συγκεκριμένες προτάσεις, θα εφαρμοστεί ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις δεν θα έρχονται πλέον αντιμέτωπες με 28 διαφορετικές ομάδες εθνικών κανόνων και θα ανήκουν σε μία μόνο φορολογική διοίκηση.

Δηλώσεις των εισηγητών

«Αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα προόδου στον τομέα της φορολογίας εταιρειών. Η νομοθεσία αυτή θα δημιουργήσει ένα πιο κατάλληλο μοντέλο για τις σημερινές οικονομίες μέσω της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας και θα θέσει ένα τέλος στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών φορολογικών συστημάτων εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς», δήλωσε ο εισηγητής, Alain Lamassoure (ΕΛΚ, Γαλλία).

«Οι ηγέτες της ΕΕ κατανοούν ότι το ισχύον σύστημα φορολογίας των επιχειρήσεων είναι ξεπερασμένο και δεν ωφελεί τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις. Απαιτείται διεθνής δράση για να αλλάξει αυτό. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία να εκσυγχρονίσουμε το φορολογικό μας σύστημα και να το καταστήσουμε δικαιότερο», δήλωσε ο εισηγητής, Paul Tang (Σοσιαλιστές, Ολλανδία).

Επόμενα βήματα

Τα ψηφίσματα-γνωμοδοτήσεις του ΕΚ θα διαβιβαστούν τώρα προς εξέταση στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39866