ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκε παράταση μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018και ώρα 16:00 της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα.