ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ 

“ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ”

“Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκεπαράταση μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00 της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα.