ΕΝΥΔΡΕΙΟ ; 

ΕΝΥΔΡΕΙΟ; …ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ; Στα πλαίσια του Θαλάσσιου Τουρισμού φύσης, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται η παρατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και μέσα από Ενυδρεία. Πρωτοεμφανίσθηκαν στην Αμερική, αλλά και στο Βερολίνο και το Λονδίνο κατά τον 19ο αιώνα, ενώ σήμερα η δημιουργία και λειτουργία τους είναι αρκετά διαδεδομένη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. Κατασκευάζονται τεράστια Ενυδρεία στα οποία φιλοξενούνται πολλοί υδρόβιοι οργανισμοί σε συνθήκες ανάλογες με αυτές που θα υπήρχαν αν ζούσαν ελεύθεροι στην θάλασσα(κατασκευάζονται π.χ.κοραλλιογενείς ύφαλοι)και ο επισκέπτης μπορεί να τους παρατηρεί σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. Το Ενυδρείο της Ρόδου λειτουργεί από το 1963 ως Υδροβιολογικός Σταθμός και δέχεται περίπου 150.000 επισκέπτες τον χρόνο. Στο πρόγραμμα λειτουργίας του Ενυδρείου Κρήτης προβλέπεται να δέχεται περίπου 250.000 επισκέπτες τον χρόνο, με μέγιστο αριθμό επισκεπτών 3.000 την ημέρα. Επειδή τα Ενυδρεία έχουν υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας είναι υποχρεωμένα να καταρτίζουν μελέτες οικονομικής βιωσιμότητας με πολλή προσοχή, να είναι-πιστεύω-Α.Ε. και να δαπανούν σημαντικά ποσά για την διαφήμισή τους!