Έρευνα του ΙΤΕΠ για τους επισκέπτες μας! 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΤΕΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ!

 

 

 

Το ΙΤΕΠ πραγματοποίησε έρευνα για το κοινωνικό & οικονομικό προφίλ και το ύψος της δαπάνης του ταξιδιού των επισκεπτών της χώρας μας, από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο και Σουηδία.Η έρευνα έγινε σε 1.912 τουρίστες που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος, Μακεδονία, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου κατά την περίοδο 10/08-10/09/08.Οι προαναφερόμενες χώρες, συμμετέχουν με ποσοστό 53% στο σύνολο των αφίξεων στην Ελλάδα.  

 

Το ΙΤΕΠ πραγματοποίησε την έρευνα προκειμένου να εκτιμηθεί το συνάλλαγμα που εισρέει στην χώρα μας και  να διερευνηθεί το πώς πρέπει μα ενεργήσουμε για να προσελκυσθούν επισκέπτες υψηλότερου επιπέδου.  Τα στοιχεία «έδειξαν»:

 

1.Όσον αφορά την ηλικία το 50,4% έχει ηλικία μεταξύ 20 και 39 ετών,το 34,3% μεταξύ 40 και 59 ετών και το 10% είναι άνω των 60 ετών. 2 Ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της χώρας μας ανέρχεται σε 10,3 διανυκτερεύσεις. Η συνηθέστερη διάρκεια παραμονής είναι 7 διανυκτερεύσεις (20,1%), 10 διανυκτερεύσεις (17,4%) και 14 διανυκτερεύσεις (10,3%).

 

3.ΟΙ τουρίστες από Η.Π.Α δαπανούν 3160/άτομο και  για τους επισκέπτες από την Ε.Ε.,η μέση δαπάνη κυμαίνεται από 1.084 Ευρώ (Ιταλία) έως 1.779 Ευρώ (Σουηδία). Οι δαπάνες επιμερίστηκαν στα ποσά που δαπανήθηκαν στην χώρα τους και στα ποσά που δαπανήθηκαν στην Ελλάδα. Συνεπώς, η μέση δαπάνη ανά άτομο που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα είναι 672 Ευρώ ,με τους Αμερικανούς να είναι «πρώτοι» με 1216 Ευρώ. Οι Σουηδοί δαπανούν 936 Ευρώ, ενώ στον αντίποδα, οι Αυστριακοί είναι κάτω από τον μέσο όρο δαπανώντας 542 Ευρώ!

 

4.Από τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και την δαπάνη ανά άτομο στη χώρα μας προκύπτει η ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Αυτή ανέρχεται για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ε.Ε. στα 79 Ευρώ( Από 54 -110 Ευρώ, αναλόγως εθνικότητας επισκεπτών) ενώ οι Αμερικάνοι ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο  132 Ευρώ. Αναλυτικότερα:25% του συνόλου των τουριστών ξοδεύει κάθε μέρα, μέχρι 36 Ευρώ, το 50% των τουριστών μέχρι 57 και το 75% έως 93 Ευρώ. Περισσότερο από 100 Ευρώ ημερησίως ξοδεύει το 18% των τουριστών.

 

Η υψηλότερη μέση ημερήσια δαπάνη καταγράφηκε σε αυτούς που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου( 87 Ε) και Ελ. Βενιζέλος( 86 Ε)και ακολουθούν τα αεροδρόμια Μακεδονία ( 69 Ε), Κέρκυρας (55 Ε) και  Ρόδου (38 Ε).

 

5.Στην ανώτερη τάξη (διευθυντικό στέλεχος με ανώτατη εκπαίδευση) βρέθηκε να ανήκει το 35% των τουριστών, στις μεσαίες κοινωνικές τάξεις (προϊστάμενος τμήματος ή απλό στέλεχος και ειδικευμένος τεχνίτης με μέση ή ανώτερη εκπαίδευση) το 56,3% και στις κατώτερες τάξεις  (υπάλληλος γραφείου με κατώτερη εκπαίδευση και ανειδίκευτος εργάτης με στοιχειώδη εκπαίδευση) το 8,7%.

 

6. Όσον αφορά το καθαρό μηνιαίο εισόδημα, το 26,9% δήλωσε ότι είναι πάνω από 5.000 Ευρώ, το 30,8% ότι είναι από  3.000 -4.999 Ευρώ, το 37,4% από 1.000 – 2.999  και κάτω από 1.000 Ευρώ το 4,9%.