ΕΡΥΝΑ Σ.Ε.Τ.Ε ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ!

 

 

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΤΕ- μια σύνοψη της οποίας φιλοξενείται στην «Ημερησία»-το 2007 ο επισκέπτης της χώρας μας δαπάνησε 134 Ευρώ λιγότερα από όσα είχε δαπανήσει το 2004.

 

Ο ΣΕΤΕ, αφού, από το σύνολο των τουριστών αφαίρεσε Αλβανούς και Βούλγαρους επισκέπτες-οι οποίοι ,κατά κανόνα, δεν έρχονται στη χώρα μας για τουρισμό, διαπίστωσε ότι η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών ήταν 882 Ευρώ το 2004 και μειώθηκε στα 748 Ευρώ το 2007. Η μείωση αυτή, είναι της τάξεως του 15%.

 

Ο ΣΕΤΕ, επίσης, στην έρευνά του, «δηλώνει» ότι στο εξής, η αναφορά του στις αφίξεις  θα γίνεται χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές όσοι καταφθάνουν στην χώρα μας από Βουλγαρία και Αλβανία. Επισημαίνεται, μάλιστα, από τον Σύνδεσμο, ότι σε αντίθεση με την ΕΣΥΕ , η Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας διαχωρίζει τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών των Βουλγάρων στην Ελλάδα ανά σκοπό ταξιδιού. Το αποτέλεσμα από αυτή την διαφορετική αντιμετώπιση είναι ότι ενώ η δική μας Υπηρεσία εκτιμά ότι οι Βούλγαροι επισκέπτες μας ήταν το 2006, 677.368. το Bulgarian National Statistical Institute εκτιμά ότι την ίδια περίοδο, οι Βούλγαροι που ταξίδεψαν για τουρισμό στην Ελλάδα δεν ξεπέρασαν τα 142.000 άτομα!