Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) παρουσίασε τη  μελέτη «H Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού»Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Νίκος Αγγελόπουλος σημείωσε ότι  αρκεί μια επένδυση της τάξεως των 400.000 ευρώ σε ενέργειες μάρκετινγκ,  για να γίνει η γαστρονομία την επόμενη πενταετία ένας από τους κύριους λόγους επιλογής της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού και δεσμεύτηκε ότι αν δεν ενισχύσει το Υπουργείο Πολιτισμού, τότε ο  Σύνδεσμος θα πραγματοποιήσει το σχέδιο αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα. Ο ΣΕΤΕ έχει εκπονήσει  λεπτομερές σχέδιο μάρκετινγκ, τα οποίο απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες που σχετίζονται με την γαστρονομία ώστε με απλά μέσα να έχουν  άμεση βελτίωση Στη  μελέτη, εκτός των άλλων επισημαίνεται: 

 

1.Η γαστρονομία αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία όλων των τουριστών, ενώ αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για ειδικού ενδιαφέροντος τουρίστες. 2.Ο «γαστρονομικός πατριωτισμός» επιβραβεύεται οικονομικά 3 Σήμερα στις  τουριστικές περιοχές υπάρχει έλλειμμα ποιότητας και εντοπιότητας στην κουζίνα, αφού λίγοι είναι οι εστιάτορες και ξενοδόχοι που αισθάνονται  θιασώτες της τοπικής γαστρονομίας.(Τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφέρουν καθαρά ελληνικό πρωινό, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.) 4 Η ανάπτυξη της γαστρονομίας ως τουριστικού προϊόντος δεν απαιτεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και πάγια,  χρειάζεται έναν Product Manager και  επενδύσεις σε ενέργειες μάρκετινγκ, ενώ το  βασικό εργαλείο προβολής πρέπει να είναι το Ιντερνετ.

 

 «Επιλέξαμε τη γαστρονομία έναντι άλλων εναλλακτικών προϊόντων κυρίως διότι το συγκεκριμένο προϊόν, δηλαδή το καλό ελληνικό φαγητό και κρασί, υπάρχει. Άρα δεν πρέπει να ανακαλύψουμε και να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, απλά να το διαμορφώσουμε και να το προβάλουμε ως τουριστικό προϊόν. Για το σκοπό αυτό δεν απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και πάγια, αλλά σχετικά μικρές επενδύσεις και κύρια σε ενέργειες μάρκετινγκ», είπε ο κ. Αγγελόπουλος.    .