ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Τις προτάσεις του για το νέο αναπτυξιακό νόμο δημοσιοποίησε, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) σημειώνοντας ότι είναι φανερό ότι ένα σημαντικό ποσό από τις επιδοτήσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου πρέπει να επενδυθεί αποκλειστικά στον τουρισμό!

Συνοπτικά, ο ΣΕΤΕ υποστηρίζει ότι:

1)Θα πρέπει να υπαχθούν όλες οι περιοχές της χώρας για επενδύσεις ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού όλων των κατηγοριών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων), αλλά και επενδύσεις σε ειδικές μορφές τουρισμού και ως συμπλήρωμα υπαρχουσών εγκαταστάσεων.

2)Θα πρέπει να υπαχθούν οι αναβαθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών πάσης φύσεως, των τουριστικών λιμένων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς, επίσης, και των λειτουργικών υποδομών των άλλων τουριστικών κλάδων (αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, γραφεία διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων κλπ).

3) Οι νέες επιδοτούμενες κλίνες πρέπει να αποκλεισθούν από Αθήνα – Θεσσαλονίκη και από τις υπερανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές

4)Δεν πρέπει να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί μεταξύ του χρόνου της προηγούμενης επένδυσης ανακαίνισης και της νέας, υπό την προϋπόθεση υποβολής και έγκρισης σοβαρών επιχειρησιακών σχεδίων αναβάθμισης

5)Να καταργηθούν οι επιτροπές αξιολόγησης και οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν στις τράπεζες που θα δημιουργήσουν ειδικά επιτελεία αξιολόγησης τουριστικών επενδύσεων.

6)Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης ,θα πρέπει να είναι: Αξιόλογη κεφαλαιακή βάση της επιχείρησης- Αύξηση θέσεων εργασίας- σημαντική εμπειρία στον κλάδο-ύψος επένδυσης-  αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας-συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής κ.λ.π.

sete_04