ΣΕΤΕ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΒΕΒΑΙΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2012! 

10

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΒΕΒΑΙΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2012!

 

O Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων(ΣETE) κατά τη συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου στα τέλη Οκτωβρίου, χαρακτήρισε το 2012 ως εξαιρετικά αβέβαιη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό.H διεθνής οικονομική ύφεση, η επανάκαμψη των χωρών της Αφρικής,η διεθνής εικόνα της χώρας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες-τόνισε ο κ. Ανδρεάδης- σημειώνοντας ότι για να συνεχιστεί η φετινή θετική πορεία  απαιτείται περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη φορολογία και λήξη μέτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.Συγκεκριμένα,απαιτείται:  1. Μείωση από 01/01/12 του ΦΠΑ στο συνολικό τουριστικό πακέτο στο 6,5%. Επαναφορά του ΦΠΑ της εστίασης στο 13%

2.Αύξηση της χορηγούμενης ρευστότητας από τις Τράπεζες,οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων 3. Μείωση του Τέλους Εκσυγχρονισμού Αεροδρομίων κατά 50%. Μείωση των χρεώσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά 50%. 4. Έκδοση«βίζας σένγκεν» σε 24 ώρες από όλα τα ελληνικά Προξενεία ανά τον κόσμο.. 5. ‘Αμεση εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. 6. Σύσταση της εταιρείας μάρκετινγκ σε συνεργασία Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, ΕΟΤ και ΣΕΤΕ (Ως προς την Εταιρεία Μάρκετινγκ ο κ. Ανδρεάδης ενημέρωσε ότι αυτή θα ξεκινήσει με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή των ιδιωτών να φτάνει στο 70% και του δημοσίου στο 30%. Πεδίο δράσης της νέας εταιρίας- όπως είπε- μεταξύ άλλων είναι το Brand Name της Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία μάρκετιγκ

7. ‘Αμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων του κέντρου της Αθήνας.

8.Πραγματική άρση του cabotage στην κρουαζιέρα και αντιμετώπιση των σοβαρότατων προβλημάτων της ακτοπλοΐας.

9. Επίλυση του ζητήματος των υπερβολικών απαιτήσεων των οργανισμών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από τις τουριστικές επιχειρήσεις.