ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις στον χώρο του τουρισμού αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο του “promotion mix” και καλούνται να καλλιεργούν μια θετική εικόνα του προϊόντος στους πελάτες-στόχο επικουρώντας τα λοιπά στοιχεία της «προώθησης»( π.χ. την διαφήμιση ή τις προσφορές)

 

Πολλά, βεβαίως, εξαρτώνται από την φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος διότι χρειάζεται υπενθυμιστική εργασία όταν το προϊόν είναι ώριμο, αλλά αναλυτική ενημέρωση όταν είναι νέο. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της στρατηγικής Δημοσίων Σχέσεων στον χώρο του τουρισμού περιλαμβάνει τα εξής:

 

1.Πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαριστεί ποια είναι η αγορά-στόχος, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της αγοράς.

 

2.Nα καταρτισθεί προσεκτικά ο προϋπολογισμός, να τεθούν τα χρηματικά όρια μέσα στα οποία θα πρέπει να γίνει η εκστρατεία Δημοσίων Σχέσεων.

 

3.Στην συνέχεια πρέπει να ορίσουμε ποιο πρέπει να είναι το κεντρικό μήνυμα των Δημοσίων Σχέσεων  και πώς πρέπει να ειπωθεί ώστε η προσπάθεια να είναι πειστική.

 

4.Με ποια μέσα θα κάνουμε Δημόσιες Σχέσεις; Το «πακέτο των Δημοσίων Σχέσεων» περιλαμβάνει α)την χρήση των Μ.Μ.Ε.( Έντυπων και ηλεκτρονικών),Β) την αποστολή επιστολών και καρτών,γ) τις εκδόσεις φυλλαδίων, βιβλίων, αφισών, CD, DVD,δ)τις συνεντεύξεις τύπου, συνέδρια, διαλέξεις ε) την αξιοποίηση Εκθέσεων, προκήρυξη διαγωνισμών, συμμετοχή σε  κοινωνικές εκδηλώσεις , χορηγίες, την προσφορά δώρων και χρηματικών ποσών στον κοινωνικό και φιλανθρωπικό τομέα.

 

Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε, εδώ, ότι η χρήση των Μ.Μ.Ε. αφορά την μετάδοση Δελτίων Τύπου, ειδήσεων, άρθρων, συνεντεύξεων κ.λ.π. για τα οποία δεν πληρώνουμε άμεσα ( όπως στην διαφήμιση). Οι «προσωπικές επιστολές» αποτελούν, επίσης, ένα ισχυρό μέσον Δημοσίων Σχέσεων. Οι εκδόσεις, C.D. κ.λ.π. διανέμονται δωρεάν.

 

Επιλέγουμε, λοιπόν, συνυπολογίζοντας αγορά-στόχο, πόρους κ.λ.π. τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε από το «πακέτο Δημοσίων Σχέσεων», ποια συγκεκριμένα Μ.Μ.Ε. θα χρησιμοποιηθούν, καταρτίζουμε ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα ενεργειών.

 

5.Σε όποιο σημείο και να βρίσκεται η εκστρατεία Δ.Σ. πρέπει να έχουμε τον «νου μας», να είμαστε σε ετοιμότητα ώστε να γίνονται διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται για να βελτιωθεί η εικόνα του προϊόντος   

 

Τ.Β.