Ταξίδια και Τουρισμός: Γ΄ Ετήσια Έκθεση 

ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ!

 

Στο Παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ δημοσιεύτηκε η τρίτη ετήσια Έκθεση «Ταξίδια και Τουρισμός».Σύμφωνα με την Έκθεση, η Αυστρία, η Ελβετία και η Γερμανία έχουν το ελκυστικότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Μεταξύ των δέκα πρώτων είναι η Γαλλία (4η θέση),ο Καναδάς (5η θέση),η Σουηδία (8η θέση) και η Σιγκαπούρη (10η θέση)

 

 Η χώρα μας ,παγκοσμίως, κατέχει την 24η  θέση(18η  στην Ευρώπη).Πέρυσι, στην ίδια Έκθεση η Ελλάδα ήταν 22η, πράγμα που σημαίνει, ότι υποχώρησε κατά δυο θέσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα, παραμένει σταθερή «αξία» όσον αφορά τον πλούσιο πολιτισμό, τις τουριστικές υποδομές και την υγιεινή, κατέχοντας στα προαναφερόμενα την 5η  θέση , αλλά υστερεί σημαντικά εξαιτίας του ότι υπάρχουν κανονισμοί που δεν βοηθούν στην ανάπτυξη του κλάδου, αποθαρρύνοντας τις ξένες επενδύσεις και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, καθώς το κόστος για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης είναι υψηλό. Επιπλέον, ένας ακόμη αρνητικός παράγοντας είναι οι υποδομές της Ελλάδας στις μεταφορές.