ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ! 

assets_large_t_420_52373553

To Επιμελητήριο Κεφαλλονιάς και Ιθάκης θεωρεί ότι αδικούνται κατάφορα οι ατομικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις λοιπές όσον αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ζητά από το Υπουργείο να επανεξετάσει το ζήτημα.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/24.02.12: « Στην ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), όπως ισχύει, δύνανται να υπαχθούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.»

Η προαναφερόμενη απόφαση δεν επιτρέπει στις ατομικές επιχειρήσεις( «φυσικά πρόσωπα») που οφείλουν μέχρι 75.000 όρια να προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής τους σε 20 δόσεις κ.λ.π., θέτοντας γι αυτές-αυθαίρετα ,κατά την άποψή μας- το όριο των 10.000 ευρώ!

Ζητάμε, φυσικά, να ισχύσουν και γι αυτές τις επιχειρήσεις ό,τι ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν στην απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους!