ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1)Ανακλήθηκαν δύο αποφάσεις του πρώην υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης (Σεπτέμβριος 2009) με τις οποίες είχε εγκριθεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ μιας επένδυσης ύψους 55 εκατ. ευρώ για την ίδρυση χοιροτροφικής μονάδας. Στο σχετικό πρόγραμμα που είναι ύψους 300 εκατ. ευρώ θα ενταχθούν, σύμφωνα με την νέα απόφαση, επενδύσεις καθετοποιημένων μονάδων από ομάδες χοιροτρόφων με όριο επιδότησης τα 15 εκατ. ευρώ.

 

2) Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι θα κατατεθεί άμεσα σχέδιο ρύθμισης στη Βουλή των Ελλήνων, για την εξαίρεση των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής από την ειδική εισφορά του άρθρου 3 του νόμου 3577/2009, προκειμένου να μην πληγεί ο χώρος του θαλάσσιου τουρισμού, ενώ, παράλληλα, θα επανεξετασθεί το όλο πλαίσιο του χαρακτηρισμού των επαγγελματικών