ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ! 

Η Υπουργός Οικονομίας παρουσίασε χθες( 30/03/2010) τέσσερις νέες δράσεις που αναμένεται να φέρουν 275 εκατ. στην αγορά ενισχύοντας 6000 υφιστάμενες ΜμΕ. Το ποσοστό της επιχορήγησης φθάνει το 45% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το είδος της επιχείρησης, Δικαιούχοι των Δράσεων είναι  Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β και Γ κατηγορίας) και Συνεταιρισμοί που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μέχρι 10 εκατ. Ευρώ( Δράση 1 και Δράση 2) ή απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μέχρι 50 εκατ Ευρώ (Δράση 3 και Δράση 4)Πιο συγκεκριμένα:

 

Δράση 1 : Mεταποίηση στις νέες συνθήκες :Είναι προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ και θα προκηρυχθεί στις αρχές Μαΐου. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000 -200.000 Ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν από κάθε άποψη …

 

Δράση 2 : Πράσινη Επιχείρηση 2010: Είναι προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ και θα προχωρήσει αμέσως μετά το Πάσχα. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 600, ενώ το ύψος των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 30.000 -200.000 ευρώ.

 

Δράση 3 : Πράσινες Υποδομές

 

Θα προκηρυχθεί μετά το Πάσχα, είναι προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, αφορά 100 επιχειρήσεις και απευθύνεται και σε νέες επιχειρήσεις. Απευθύνεται ειδικά τις επιχειρήσεις του τομέα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 300.000 -2,5 εκατ. Ευρώ. Στόχοι του προγράμματος είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης…

 

 Δράση 4 : Ενδυση και Υπόδηση: Νέες Προοπτικές: Είναι προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ και θα προχωρήσει μετά το Πάσχα και αφορά περίπου 350 επιχειρήσεις.. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000 -150.000 Ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της προβολής των προϊόντων, η ενίσχυση της καινοτομίας και ο «αναπροσανατολισμός» της μεταποιητικής δραστηριότητας.