ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 8%-ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΑΕΕ-ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι :

 

1)Εξαγγέλθηκε η υλοποίηση τεσσάρων προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης. Τα προγράμματα υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ και η κατάθεση αιτήσεων για ένταξη σε κάποιο από αυτά αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα. Τα δυο προγράμματα αφορούν επιδότηση απασχόλησης για τέσσερα ή δυο χρόνια. Οι προσλαμβανόμενοι διαιρούνται σε δυο κατηγορίες και η επιδότηση ξεκινά από το 100%( και 80%)  των ασφαλιστικών εισφορών για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού και μειώνεται κλιμακωτά κατά τα επόμενα χρόνια. Προτεραιότητα ένταξης στα δυο προαναφερόμενα προγράμματα έχουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 άτομα.Τα άλλα δυο προγράμματα αφορούν την επιχορήγηση 4.000 γυναικών ηλικίας 22-64 ετών που είναι ελεύθερες επαγγελματίες(Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα είναι 24.000 ευρώ) και την επιχορήγηση των ξενοδόχων για επαναπρόσληψη ανέργων με 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που σχετίζονται με το κατώτατο βασικό ημερομίσθιο για δυο μήνες πέραν της βασικής τουριστικής περιόδου.

 

2) Με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ και με περιεχόμενο ανάλογο με αυτό της σχετικής εγκυκλίου του Ι.Κ.Α. υιοθετεί το νέο σύστημα πάγιας ρύθμισης οφειλών μετά τη δημοσίευση του ν. 3833/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Το ΕΒΕΚΙ, επίσης, διαφωνεί με τις διακηρυγμένες προθέσεις της; Κυβέρνησης για παρακράτηση φόρου 8% στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Αν ισχύσει μια τέτοια ρύθμιση οι μικρομεσαία επιχείρηση θα κληθεί να προκαταβάλλει ένα σημαντικό ποσό ως φόρο για χρήματα που θα εισπράξει μετά από πολλούς μήνες, πράγμα που για πολλούς θα αποτελέσει το «τελειωτικό χτύπημα»!Σύμφωνα με εκτίμηση της ΚΕΕΕ, το μέτρο αυτό, αν ισχύσει, θα επηρεάσει την ρευστότητα στην αγορά με κόστος που θα ξεπεράσει το 1 δισ. Ευρώ!