ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ICT4GROWTH! 

Την προκήρυξη «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία

kekatos_3_02

Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που αφορούν στην Κατηγορία ΙΙ Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια( τα οποία δεν αφορούν τα Ιόνια νησιά)

 Κάθε πρόταση για οικονομική ενίσχυση ( που καλύπτει το 70% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) θα πρέπει να δηλώνει(oπωσδήποτε) χωροθέτηση της επένδυσης αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια σε τομείς όπως είναι  ο Τουρισμός, η Πληροφορική ,οι Τηλεπικοινωνίες, η Έρευνα ,η Τεχνολογία ,η Καινοτομία, η Ενέργεια, το Περιβάλλον,οι Μεταφορές, η Εκπαίδευση – Κατάρτιση, η Αγροτική Ανάπτυξη, η Ανάπτυξη Υπαίθρου,ο ΠολιτισμόςΥγεία – Πρόνοια κ.λ.π.

Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ξεκινούν από 8/6/2012(μέχρι 13/09/13) σε τρεις κύκλους.(Ο 1ος κύκλος υποβολής: από 8/6/2012 έως 7/9/2012)

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής. Ο διαδικτυακός τόπος πρόσβασης και οι λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες εγγραφής και χρήσης του συστήματος υποβολής θα ανακοινωθούν μετά την προκήρυξη του προγράμματος.