ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ/Ο.Α.Ε.Π.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ! 

 

oaep_01

 

To EBEKI ενημερώνει ότι:

1)Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για την παράταση στην ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών .Σύμφωνα με το κείμενο της σχετικής απόφασης οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση μέχρι 30/4/2012για διακανονισμό οφειλομένων  εισφορών θα έχουν έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη ,ενώ, εκ παραλλήλου, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι την 31/12/2013.Τέλος, το ποσό προκαταβολής ,το ποσό δόσης, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, η θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, η διαδικασία παρακολούθησης καταβολής των δόσεων, τη λήξη του διακανονισμού κ.λ.π. ορίζονται στις αριθ. 21/2011 και 5/2012 εγκυκλίους του ΟΑΕΕ. 2)Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Π. αποφασίστηκε η αύξηση του ποσού χρηματοδότησης (από 23/04/12)για τις επιχειρήσεις που ασφαλίζονται στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-Ο.Α.Ε.Π.» από 200.000 ευρώ  σε  500.000. Το προαναφερόμενο πρόγραμμα,  παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ασφάλισης-χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ, για διάστημα έως 4 μήνες, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις τράπεζες εμπράγματες εξασφαλίσεις. Οι εξαγωγείς, αφού ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους από τον Ο.Α.Ε.Π., απευθύνονται με τα ασφαλισμένα τιμολόγια στις συμβεβλημένες τράπεζες (Marfin Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) προκειμένου να εξασφαλίσουν δάνειο ισόποσο των ασφαλισμένων τιμολογίων τους μέχρι 500.000  το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.