ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Φ.Α.Π.! 

 

imagesca2o93l4

 

To E.B.E.K.I ενημερώνει ότι:

 

1)Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  παρατείνεται:α) Μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011. Οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.

β) Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

 

2) Η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για υπόχρεους με Β’ κατηγορίας βιβλία η οποία έληγε 10.5.2012, παρατάθηκε μέχρι 25.5.2012. Η προθεσμία υποβολής για τους υπόχρεους με Γ’ κατηγορίας βιβλία η οποία λήγει στις 21.5.2012 παρατάθηκε και αυτή μέχρι τις 25.5.2012.