ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΤΕΑΝ &ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ ΜμΕ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 

mobileevolution2

To EBEKI ενημερώνει ότι:

1)Δάνεια από  ΕΤΕΑΝ και την Τράπεζα Πειραιώς χορηγούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά». Τα δάνεια δίνονται προκειμένου να χρηματοδοτηθούν  καινοτόμα επενδυτικά σχέδια  που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ιδιαιτέρως, θα ενισχυθούν επιχειρήσεις μεταποίησης ειδών διατροφής, ιδίως των βιολογικών, καθώς και αυτών που χαρακτηρίζονται από ονομασία προέλευσης. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από τις 50.000 -500.000 ευρώ, με το ετήσιο επιτόκιο  να είναι σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και να ανέρχεται στο 4,53%(Περίοδος αποπληρωμής από 5-10 χρόνια)

2)Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνεται διαγωνισμός με στόχο την ανάδειξη των καλύτερων Επιχειρηματικών Σχεδίων στον Τομέα της προσφοράς υπηρεσιών μέσω κινητού Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, ιδιώτες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και καθηγητές καθώς και σε νέες επιχειρήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Η υποβολή των επιχειρηματικών ιδεών πρέπει να γίνει με τη χρήση συγκεκριμένης φόρμας (την οποία μπορείτε να βρείτε στο www.mobip-forum.eu/business-plan-competition). Η αξιολόγηση και η επιλογή των επιχειρηματικών ιδεών θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη επιτροπή με συγκεκριμένα κριτήρια. Θα βραβευτούν τα 3 καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Το πρώτο με 10.000 ευρώ, το δεύτερο με 7.000 και το τρίτο με 3.000. Τα βραβεία χρηματοδοτούνται από την εταιρεία Globo.Όσες και όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια μέχρι 30.04.12