ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

 

1)       Δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα  και από εμπορικές επιχειρήσεις. Οι δύο προθεσμίες που έληγαν αντίστοιχα στις 29 Απριλίου και 29 Μαΐου, αντιστοίχως, παρατείνονται έως 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην υποβολή των δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

 

2)       Από το Ι.Κ.Α ανακοινώθηκε ότι «…προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.) να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Α΄ τριμήνου 2011, η Διοίκηση του ΙΚΑ αποφασίζει να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. (Α΄ τριμήνου 2011) έως 6-5-2011, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων»