ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ Γ.Ε.ΜΗ!-ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. Ν 

 

5_4_02

 

To EBEKI ενημερώνει ότι:

1)Μετά από την έντονη αντίδραση πολλών Επιμελητήριων της χώρας-και του ΕΒΕΚΙ!-καταψηφίστηκε στη Βουλή  η ρύθμιση που  προωθούσε το ΠΑΣΟΚ για το ΓΕΜΗ. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τη προτεινόμενη ρύθμιση, η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου θα «περνούσε» από την ΚΕΕΕ και τα κατά τόπους Επιμελητήρια στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Κατόπιν τούτου, η λειτουργία του ΓΕΜΗ παραμένει στα Επιμελητήρια.

2)Παρατείνεται μέχρι  τις 10 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2011, η οποία έληγε στις 10.4.2012.