ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ!

 

To Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της ΕΕΔΕ προκηρύσσει για δεύτερη φορά τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Σκοπός των Marketing Excellence Awards είναι η ανάδειξη και η επιβράβευση των των οργανισμών  και των ανθρώπων του Marketing, οι οποίοι αποδεδειγμένα πετυχαίνουν εξαιρετικές επιδόσεις πραγματοποιώντας καινοτόμες και αποτελεσματικές δράσεις Marketing. Τα Marketing Excellence Awards πραγματοποιούνται με την συνεργασία της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) και τη στήριξη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ),  του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς και της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης- Επικοινωνίας

 

Οι κατηγορίες των βραβείων για το 2009 περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες Μάρκετινγκ που έγιναν ή ολοκληρώθηκαν τη χρονική περίοδο από 01/01/07 μέχρι  31/12/98 και είναι: 1. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Αγορών 2. Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών και Αγορών 3. Διαχείριση Δικτύων Διανομής και Trade Marketing4. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 5. Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες 6. «Πράσινο» Μάρκετινγκ

 

Συμμετοχή υποψηφιοτήτων στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν όλοι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα μέχρι 31 Μαΐου 2009. (Η βράβευση θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου 2009). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΕΔΕ, κ. Άννα Νικολακοπούλου( τηλ.: 210-2112000, e-mail: eim@eede.gr, site: www.mea-eim.gr.)