Οι Ακάλυπτες το πρώτο δίμηνο του 2009 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ «ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ»!

 

 «Tρελή άνοδο» σημείωσαν οι ακάλυπτες επιταγές το πρώτο δίμηνο του 2009!Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Τειρεσίας»Α.Ε.το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009 μας προέκυψαν ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές συνολικής αξίας 490 εκατ. Ευρώ .Το δίμηνο Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2008 η αξία των ακάλυπτων επιταγών ήταν 160,5 εκατ. Ευρώ, ενώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2009 ήταν 448,869 εκατ. Ευρώ!!( Τον Φεβρουάριομ ,όμως, του 2009, παρουσιάστηκε πτώση 1,86% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2009). Όσον αφορά τις απλήρωτες συναλλαγματικές              το πρώτο δίμηνο της χρονιάς η αξία τους έφτασε τα 41,13 εκατ. Ευρώ(Αύξηση κατά 25,40 % στα ποσά και 6% στα «τεμάχια» τον Φεβρουάριο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2008). Οι απλήρωτες συναλλαγματικές. πάντως, τον Φεβρουάριο  του 2009 ήταν 8.733 «τεμάχια» αξίας 15,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 34,99% και 38,06%, αντίστοιχα, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2009.Οι ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές, κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, αγγίζουν σε αξία τα 490 εκατ.Ευρώ, έναντι 194 εκατ.Ευρώ του πρώτου δίμηνου του 2008.