ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΑΕΕ 

 

Το Επιμελητήριο διαμαρτύρεται για τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις στον ΟΑΕΕ., οι οποίες αναμένεται να είναι της τάξεως του 6% στις εισφορές για το  κλάδο της σύνταξης(αναδρομικά από 1/1/09)και 20% από 1/6/09 για τον κλάδο της υγείας. Οι αυξήσεις σε αυτό το επίπεδο κυμαίνεται από 8,80 -29,30 Ευρώ στα καταβαλλόμενα για σύνταξη και στα 15 επιπλέον Ευρώ, για τους παλιούς ασφαλισμένους, στα καταβαλλόμενα για υγειονομική περίθαλψη.

 

 

Η άποψή μας είναι, ότι τα ελλείμματα του ΟΑΕΕ θα πρέπει να καλύπτονται με τη θεσμοθέτηση σταθερής κρατικής χρηματοδότησης, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ (όπως συμβαίνει με το Ι.Κ.Α), αλλά και με την βελτίωση των επιδόσεων στην είσπραξη των οφειλομένων.

 

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση του Οργανισμού είναι άσχημη και η πρόβλεψη για το μέλλον δεν είναι ενθαρρυντική, καθώς το έλλειμμα των 550 εκατ Ευρώ του κλάδου των συντάξεων διευρύνεται, ο Οργανισμός δεν διαθέτει τη ν πρέπουσα περιουσία που θα τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και το Κράτος δεν διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα..

 

 

Οφείλουμε ,όμως, να επισημάνουμε ότι οι αυξήσεις στις εισφορές δεν αποτελούν ουσιαστικά λύση, καθώς, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του ΟΑΕΕ, η ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων σε ποσοστά μεγαλύτερα της εισοδηματικής πολιτικής και του ετήσιου πληθωρισμού, μόνο βραχυχρόνια βελτιώνει τα πράγματα και οι αυξημένες εισφορές θα αυξήσουν το αναλογιστικό έλλειμμα των 52 δις. διότι οδηγούν, στο μέλλον, σε μεγαλύτερες συντάξεις!