ΞΕΚΙΝΑΕΙ 07/05/09 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ E-SECURITY-ΑΠΟ 30/04/09 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1)Από τις 7 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα E – security που αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων ψηφιακής ασφάλειας. Για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο Δελτίο Τύπου μας.

 

2)Από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ώστε να υπαχθούν στο Πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται επιχορήγησης για μέχρι δυο μήνες για τους εργαζόμενους που θα απασχολήσουν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2009, εφόσον, ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτές θα είναι ίδιος με τον αριθμό όσων εργάστηκαν Απρίλιο και Μάιο του 2008 και με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Το ύψος της επιχορήγησης ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβε ο επιδοτούμενος μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του με την επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο www.oaed.gr, Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση