ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η προκήρυξη της Δράσης  «Δημιουργία-Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης»( ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ)  τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου.( Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ακολουθήσει  Προκήρυξη).

 

Η πρόβλεψη είναι να ενισχυθούν με ποσά έως 1 εκατομμύριο Ευρώ ,νέες, μικρές -μέχρι 6 ετών-  επιχειρήσεις που θα επενδύσουν ή έχουν επενδύσει στην αξιοποίηση καινοτόμων σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η ενίσχυση δεν θα ξεπερνά το 70%  των συνολικά επιλέξιμων δαπανών , αλλά και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης για την προαναφερόμενη προκήρυξη ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια. Η προκήρυξη θα είναι ανοικτή έως την 30 Ιουνίου 2010 και η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται ανά τετράμηνο, εφόσον η διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη δεν εξαντληθεί νωρίτερα.

 

Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων(δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) θα είναι, στην παρούσα φάση, της τάξεως των 1,5 εκατομμυρίων