ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)», που υλοποιείται από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», και για την οποία έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο Δελτίο Τύπου μας, ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 22/04/09.

 

 Από την προαναφερθείσα ημερομηνία οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν κατ’ αρχήν να εγγράφονται και να δηλώνουν στοιχεία συμμετοχής  στην http://www.digitalaid.gr/e-security( Στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση διατίθενται, επίσης, αναλυτικές πληροφορίες για την Δράση)

 

Ακολούθως, από την Πέμπτη 7/05/09 και ώρα 12.00, μπορούν στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου τους.

 

Θυμίζουμε ότι η Δράση απευθύνεται σε ΜμΕ που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και επιχορηγεί με ποσοστό μέχρι και 70% την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων.

 

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά  επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στα 5.000 και το μέγιστο ύψος του στα 70.000 Ευρώ και η επιλογή  των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης επενδυτικού σχεδίου και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια